ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อน*, -เพื่อน-

เพื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อน (n.) friend See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง
เพื่อนกิน (n.) fair-weather friend See also: false friend Ops. เพื่อนตาย
เพื่อนคุย (n.) interlocutor See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist Syn. คู่คุย
เพื่อนคู่หู (n.) buddy See also: intimate friend, bosom friend, pal, close friend, play mate, comrade Syn. เพื่อนเกลอ, เพื่อนสนิท
เพื่อนชาย (n.) boyfriend
เพื่อนซี้ (n.) close friend See also: bosom friend, intimate friend Syn. เพื่อนสนิท
เพื่อนต่างเพศ (n.) friend of opposite sex Ops. เพื่อนเพศเดียวกัน
เพื่อนตาย (n.) real friend See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need Ops. เพื่อนกิน
เพื่อนบ้าน (n.) neighbor See also: neighbour
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน
เพื่อนฝูง (n.) friends See also: company Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนฝูง
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
เพื่อนพ้อง (n.) friend See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย
เพื่อนมนุษย์ (n.) fellowman See also: fellow creature, fellowmen
เพื่อนยาก (n.) chum See also: faithful friend, true friend Syn. เพื่อนแท้
เพื่อนร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน
เพื่อนร่วมชั้น (n.) classmate Syn. เพื่อนร่วมห้อง
เพื่อนร่วมชาติ (n.) compatriot See also: fellow-countryman, countryman
เพื่อนร่วมทาง (n.) fellow traveler See also: companion
เพื่อนร่วมสถาบัน (n.) schoolmate See also: schoolfriend
เพื่อนร่วมห้อง (n.) room-mate See also: flatmate Syn. เพื่อนร่วมชั้น
เพื่อนร่วมโรงเรียน (n.) schoolmate See also: schoolfriend Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน
เพื่อนร่วมโลก (n.) one´s world mate
เพื่อนรัก (n.) valued friend See also: bosom friend, close friend
เพื่อนรุ่นเดียวกัน (n.) classmate See also: friend at the some age
เพื่อนสนิท (n.) intimate companion See also: trusted companion, bosom friend Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้
เพื่อนหญิง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย
เพื่อนเกลอ (n.) buddy See also: intimate friend, close friend, comrade Syn. เพื่อนคู่หู, เพื่อนสนิท
เพื่อนเก่า (n.) old friend See also: former friend
เพื่อนเจ้าบ่าว (n.) best man
เพื่อนเจ้าสาว (n.) bridesmaid
เพื่อนเดินทาง (n.) fellow-traveller See also: traveling companion, companion
เพื่อนเล่น (n.) playmate Syn. มิตรสหาย, เพื่อน, มิตร, สหาย
เพื่อนแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก Ops. เพื่อนกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
girl friendเพื่อนผู้หญิง,คนรัก (ของชาย)
good fellowเพื่อนที่ดี,บุคคลที่น่าคบ,บุคคลที่มีใจกรุณา
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
ami(เอมี') n., (pl. amis) fr. เพื่อน abbr. acutemyocardial infarction
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
boyfriendn. เพื่อนชาย
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
bub(บับ) n. อ้ายน้องชาย,น้อง,เพื่อน
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
classmaten. เพื่อนร่วมชั้น
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
compadre(คัม'พะดรี) n. เพื่อนสนิท,เพื่อนเก่า
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable,friendly,affable ###A. reserved,distant
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot,rustic -pl. countrymen
English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
neighbour(n) เพื่อนบ้าน
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต
PEN pen pal(n) มิตรสัมพันธ์,เพื่อนทางจดหมาย
playfellow(n) เพื่อนเล่น
playmate(n) เพื่อนเล่น
roommate(n) เพื่อนร่วมห้อง
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
schoolmate(n) เพื่อนร่วมชั้นเรียน,เพื่อนนักเรียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Bottle Bank ธนาคารขวด ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sack System ระบบถุงขยะ ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบเก็บขยะคงที่จะมีที่เก็บขยะเพื่อขนถ่ายขยะ จากถังเพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะ ทั้งนี้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังจากบริเวณที่ตั้งกองขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
Synchronized mediaสื่อประสานเวลา เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่นเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไม่รวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความ [Assistive Technology]
tape driveเครื่องขับเทปแม่เหล็กอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึก/อ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็ก เดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมอ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลง ความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลง ปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายหรือเสียหายไปมากกว่า [คอมพิวเตอร์]
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้าข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transport Container System ระบบถังขยะเคลื่อนที่ ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amigo (sl.) เพื่อน See also: เกลอ
companion (n.) เพื่อน Syn. friend, mate, comrade
compeer (n.) เพื่อน Syn. comrade, companion, friend
fellow (n.) เพื่อน See also: เกลอ, สหาย Syn. associate, companion, friend
homes (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homey
homey (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homes
homie (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homey, homes
mate (n.) เพื่อน See also: เกลอ, เพื่อนร่วมทีม Syn. partner, comrade
peer (n.) เพื่อน Syn. mate
socio (prf.) เพื่อน See also: ผู้ร่วมสังคม
china (sl.) เพื่อน (คำเรียก) See also: สหาย
friends (n.) เพื่อน
kith (n.) เพื่อนSyn. friends
fair-weather friend (idm.) เพื่อนกิน See also: เพื่อนเที่ยว
fair-weather friend (n.) เพื่อนกิน
playmate (n.) เพื่อนคู่หู See also: มิตรสหาย Syn. companion
boyfriend (n.) เพื่อนชาย See also: แฟน, คู่รัก Syn. sweetheart Ops. girlfriend
dude (sl.) เพื่อนชาย
pen pal (n.) เพื่อนทางจดหมาย Syn. correspondent
good Joe (sl.) เพื่อนที่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
What did your friends think of it?เพื่อนคุณคิดอย่างไรกับมันบ้าง?
Where's your colleague?เพื่อนร่วมงานคุณอยู่ที่ไหน?
What is your friend like?เพื่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อน
Would you like me to accompany you?คุณอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม?
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อน
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
He was married to a friend of mineเขาแต่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งของฉัน
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, we're just good friendsไม่ เราเป็นแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
Yes, we are good friendsใช่ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
I'd like us to be better friendsฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้น
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big city... her job, her friends--"เมืองใหญ่ งานของเธอ เพื่อน ของเธอ -
How are your friends?วิธี เพื่อน ของคุณคืออะไร
Where's your friend?ที่ เป็น เพื่อน ของคุณหรือไม่
Come on, man, deal.เอาน่า เพื่อน เล่นต่อ
Come on, you guys, open up.เถอะน่า เพื่อน เปิดเถอะ
Oh, man, you guys are not gonna believe this. This is so boss.โอ เพื่อน พวกนายต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ มันโคตรเจ๋งเลย
Oh, man, wait till you hear this.โอ เพื่อน นายต้องฟังเรื่องนี้ก่อน
This, my friend, is for you.เอ้านี่ เพื่อน สำหรับนาย
Come on, what is it?- น่า เพื่อน มันอะไรวะ?
Oh, man, you should have seen your face. Damn, that was cool!โอ เพื่อน นายน่าจะเห็นหน้านายนะ แม่ง โคตรเจ๋งเลย!
Hey, come on, man. My brother gave me that!เฮ้ มาเถอะ เพื่อน นั่นพี่ฉันให้มานะ
Come on, man, that's mine!เถอะนะ เพื่อน มันของฉันนะ!
Come on, Teddy, man. Get off the tracks. You're crazy.มาน่า เทดดี้ เพื่อน ออกมาจากราง นายมันบ้า
Come on, men, move it out!มาเหอะ เพื่อน เอามันออกไป!
No, man, a goocher. That's really bad.ไม่ได้ เพื่อน ดวงซวย มันแย่มากเลยนะ
It's okay, man. It's okay.ไม่เป็นไร เพื่อน ไม่เป็นไร
She's a Catholic, man. They're all like that.เธอเป็นแคธอลิก เพื่อน พวกนี้ก็ยั่งเงี๊ยะ
Oh, man! Oh, no, man!โอ้ เพื่อน โอ้ ไม่นะ เพื่อน!
Yeah, come on, man, we're gonna be famous.ใช่ มาเหอะ เพื่อน เรากำลังดังแล้ว
Gordie, man, are you okay?กอร์ดี้ เพื่อน เป็นไรรึเปล่า?
Just cool it, you guys. He just fainted.ใจเย็น เพื่อน เขาแค่เป็นลม
Not this time, man. No way!ไม่ใช่ตอนนี้ เพื่อน ไม่มีทาง!
Shit, man! Shit!ชิบหาย เพื่อน แม่งเอ๊ย!
We earned him, man. You guys came in a car. That's not fair.เราเดินตามหาเขา เพื่อน พวกนายนั่งรถมานะ มันไม่ยุติธรรม เขาเป็นของเรา
Well, guys, I better get home before my mom puts me on the "1 0 Most Wanted List."งั้น เพื่อน ฉันขอกลับบ้านก่อนที่แม่ฉัน จะขึ้นบัญชีประกาศจับนะ
Good luck, man. I'll see you at the finish line, all right?โชคดี เพื่อน เจอกันที่เส้นชัยนะ
No, man, you're gonna be on it with me.ไม่ เพื่อน นายกับฉันด้วยกัน
Forget it, man, I'm gone.พอกันที เพื่อน ฉันไปละ
Sanka, man, what you smokin'?ซางก้า เพื่อน นายสูบบุหรี่เหรล?
I have a dead grandmother that moves faster than you.เร็วหน่อย เพื่อน ยายฉันยังทำอะไรเร็วกว่านายเลย
Come here, man. Out. Right now!มานี่เลย เพื่อน เดี๋ยวนี้เลย!
Hey, man, look here. I'm just tryin' to get us off on the right foot.เฮ้ เพื่อน ฉันแค่พยายาม เดินตามในสิ่งที่ถูก
No, man, I'm not dead.ยัง เพื่อน ยังไม่ตาย
You're a Dennison now, buddy. One of us.นายเป็นเดนนิสันแล้ว, เพื่อน เป็นครอบครัวเรา.
Oh, this is great. Kids are on my case here because I'm a Parrish.เจ๋ง เพื่อน ๆ ชอบล้อผม เรื่องตระกูลเรา
You and I, friend, will go down in historyนายและฉัน เพื่อน จะลงไปในประวัติศาสตร์
Well, you go, boy! You my--เด็ดจริง ๆ เพื่อน แกเป็นฮีโร่
Mitch has just got a little something extra... on the side with them boys, you know?มิช มี/บางสิ่งที่พิเศษ... อยู่ข้างเขาไปซะ เพื่อน เข้าใจมั้ย?
All right, boy, this is what we gonna do.เอาหละ เพื่อน / นี่แหลงสิ่งที่เราสมควรทำ
Look, man, I stole a TV, all right?เฮ้ เพื่อน ฉันขโมยทีวี ว่ะ /โอเคป่าว?

เพื่อน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อน
Back to top