ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweetie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweetie*, -sweetie-

sweetie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweetie (n.) คนรัก See also: ที่รัก Syn. sweetie pie
sweetie pie (n.) คนรัก See also: ที่รัก
English-Thai: HOPE Dictionary
sweetie(สวีท'ที) n. คนรัก,ที่รัก,ของหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll get you this time, my little sweetie pie.แกเสร็จฉันแน่คราวนี้ ยาหยี
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน
No, it's not gonna sink, sweetie pie. We're very close.ไม่มีก็ไม่จมจะพายแฟน เราสนิทกันมาก
We'll go to the park, okay, sweetie ?เดี๋ยวไปสวนสาธารณะกันนะลูก
Mr. N is on the line telling us his sweetie pie is acting distant."คุณNอยู่ในสายกับเราบอกว่า คนรักของเขาทำตัวห่างเหิน"
You know, sweetie something you should know.รู้อะไรมั้ย... ...หนูควรรู้ไว้ว่า แม่ของหนูเป็นห่วงหนูมากๆ
Don't you touch that, sweetie pie. Mama'll take care of the laundry.ห้ามแตะจ้ะ สาวน้อย เดี๋ยวแม่จัดการเอง
Oh, not just John, sweetie pie.ไม่ใช่แค่จอห์นหรอก ทูนหัว
You and your sweetie haven't cooked up something between you, I hope.ผมหวังว่า คุณกับหวานใจของคุณ คงไม่ได้กุเรื่องขึ้นมานะ
Aurvoir, sweetie Have a safe flightลูกแม่ เดินทางปลอดภัยนะ
Carrie is a sweetie pie.แคร์รี่เป็นคนทำพายอร่อย
But I'm gonna blow that off to spend the evening with my sweetie and her father, 'cause, you know, just the kind of boyfriend I am.แต่ผมจะทิ้งงานเพิ่อไปฉลองคืนนี้ กับสุดที่รักและพ่อของเธอ

sweetie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco

sweetie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweetie
Back to top