ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friends

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friends*, -friends-

friends ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friends (n.) เพื่อนๆ
friendship (n.) มิตรภาพ See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน Syn. camaraderie, companionship, fellowship Ops. enmity, hostility
English-Thai: HOPE Dictionary
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Quaker (n.) สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish (adj.) ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerism (n.) การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerly (adv.) เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
การคบค้าสมาคม (n.) making friends with
ลงแขก (v.) ask the help of friends and neighbors for special work See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come and assist
วะ (end.) word used at the end of a statement among friends but not politely
พวกพ้อง (n.) friends See also: relatives, companions, gang, adherent Syn. พรรคพวก, พวก
มิตรสหาย (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง
เพื่อนฝูง (n.) friends See also: company Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนฝูง
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
ความเป็นมิตร (n.) friendship See also: companionship, fellowship Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
ความเป็นเพื่อน (n.) friendship See also: amiability Syn. ความเป็นมิตร Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
มิตรภาพ (n.) friendship See also: friendliness, cordiality, companionship
มิตรสัมพันธ์ (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ
สันถวไมตรี (n.) friendship See also: good will Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ
สัมพันธไมตรี (n.) friendship See also: friendly relations Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์
ไมตรี (n.) friendship See also: friendliness, goodwill Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร Ops. อริ, ความเป็นศัตรู
ไมตรี (n.) friendship See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
What did your friends think of it?เพื่อนคุณคิดอย่างไรกับมันบ้าง?
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
We've been friends a long timeพวกเราเป็นเพื่อนกันมานาน
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
I have made a lot of friends hereที่นี่ฉันผูกมิตรไว้เยอะ
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, we're just good friendsไม่ เราเป็นแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
Yes, we are good friendsใช่ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
I'd like us to be better friendsฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้น
But I’ll miss my friendsแต่ฉันคงจะคิดถึงเพื่อนๆ
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
He dumped me before all my friendsเขาบอกเลิกกับฉันต่อหน้าเพื่อนๆ ของฉัน
I'm not asking you to be best friendsฉันไม่ได้ขอให้พวกนายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

friends ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship
[chóu, ㄔㄡˊ, 俦 / 儔] comrades; friends; companions
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, 交契] friendship
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, 年谊 / 年誼] friendship between classmates; one's contemporaries
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, 情谊 / 情誼] friendship; camaraderie
[yì, ㄧˋ, 谊 / 誼] friendship
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 情分] mutual affection; friendship
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ, 金兰 / 金蘭] profound friendship; sworn brotherhood

friends ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station)
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable)
久濶を叙す[きゅうかつをじょす, kyuukatsuwojosu] (exp) (arch) (See 久闊を叙する) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
久闊を叙する[きゅうかつをじょする, kyuukatsuwojosuru] (exp,vs-s) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends
梯子を外される[はしごをはずされる, hashigowohazusareru] (exp,v1) to be lonely at the top; to be left high and dry by one's friends (lit
楽友協会[がくゆうきょうかい, gakuyuukyoukai] (n) philharmonic society; society of the friends of music
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius)
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P)
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P)
フレンドシップ[, furendoshippu] (n) friendship
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship
交誼;交宜[こうぎ, kougi] (n) friendship; amity
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance
仲違い[なかたがい, nakatagai] (n,vs) discord; breaking up (e.g. friendship)
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
仲間喧嘩[なかまげんか, nakamagenka] (n) quarrel among friends; quarrel among ourselves (themselves)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)
友愛[ゆうあい, yuuai] (n) fraternity; friendship; (P)
友愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends)
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P)
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P)
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

friends ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends FR:
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends FR:
การลงแขก[n. exp.] (kān longkha) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time FR:
เข้าคอกัน[n. exp.] (khaokhø kan) EN: be congenial friends FR:
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คนกันเอง[n. exp.] (khon kan-ēn) EN: one of us ; among friends ; intimate ; friend FR: entre amis
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:
คบเป็นเพื่อนกัน[v. exp.] (khop pen ph) EN: be friends FR:
คุ้นเคยกัน[v. exp.] (khunkhoēi k) EN: be good friends FR:
กลุ่มเพื่อนฝูง[n. exp.] (klum pheūoe) EN: circle of friends FR:
กลุ่มเพื่อนเนวิน[org.] (Klum Pheūoe) EN: Friends of Newin Group FR:
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak le) EN: play favoritism; favour one's friends FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[v. exp.] (lenphūak le) EN: play favoritism ; favour one's friends FR:
เลือกคบเพื่อน[v. exp.] (leūak khop ) EN: choose one's friends FR: choisir ses amis
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider
เมาท์[v.] (mao) EN: speak with friends for fun FR:
มิตรสหาย[n.] (mitsahāi) EN: friends ; group of friends ; companions ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]
มิตรสหาย[n.] (mittrasahāi) EN: friends ; group of friends ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]
ไปค้างบ้านเพื่อน[v. exp.] (pai khāng b) EN: stay with friends FR: loger chez des amis
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends FR:
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
เพื่อนฝูง[n.] (pheūoenfūng) EN: friends ; company FR: amis [mpl]
เพื่อนกอดคอกัน[n. exp.] (pheūoen køt) EN: close friends FR:
เพื่อน ๆ ; เพื่อนๆ[n. exp.] (pheūoen-phe) EN: friends FR: amis [mpl] ; copains [mpl] ; copines [fpl] ; groupe d'amis [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ผูกไมตรี[v. exp.] (phūkmaitrī) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance FR:
ผูกมิตร[v.] (phūkmit) EN: befriend ; make friends FR: se lier d'amitié ; faire connaissance
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สร้างมิตร[v. exp.] (sāng mit) EN: make friends ; socialize FR: se faire des amis
สนิทกันดี[X] (sanit kan d) EN: good friends FR:
ตีตนออกห่าง[v. exp.] (tī ton øk h) EN: break with friends ; distance oneself from s.o. FR:
ญาติมิตร[n.] (yātmit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
เยี่ยมเพื่อน[v. exp.] (yīem pheūoe) EN: visit friends FR: rendre visite à des amis
กัลยาณมิตตตา[n.] (kanlayānami) EN: good friendship ; good company ; association with the virtuous FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
กระชับมิตร[v. exp.] (krachap mit) EN: strengthen the ties of friendship FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]

friends ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friends
Back to top