ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สับสนวุ่นวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สับสนวุ่นวาย*, -สับสนวุ่นวาย-

สับสนวุ่นวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับสนวุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr,gyrate,revolve
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
upset (adj.) สับสนวุ่นวาย Syn. disordered, messy
commotion (n.) ความสับสนวุ่นวาย Syn. ruckus, confusion, disorder
disoriented (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง Syn. confused, muddled, mistaken
fluster (n.) ความสับสนวุ่นวาย See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน Syn. turmoil, disturbance, upset Ops. calmness
imbroglio (n.) ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน) See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก Syn. confusion, crisis, difficulty
mix-up (n.) สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด) Syn. muddle, mess, tangle
mixed-up (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
muddled (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย Syn. confused
muss (vt.) ทำให้สับสนวุ่นวาย See also: ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. crumple, tousle, ruffle
muss (n.) ความสับสนวุ่นวาย See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน Syn. mess, chaos, turmoil
mussy (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. messy, untidy, rumpled
pell-mell (adv.) อย่างสับสนวุ่นวาย See also: อย่างโกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ Syn. quickly, hurriedly, frenetically Ops. orderly, calmly
pellmell (adv.) อย่างสับสนวุ่นวาย See also: อย่างโกลาหล Syn. quickly, hurriedly, frenetically Ops. orderly, calmly
rumpled (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. messy, untidy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Complete chaos on the streets of D.C. There's total gridlock through...สับสนวุ่นวายที่สมบูรณ์บนถนนของซีมี gridlock ทั้งหมดผ่านการ ...
I got my mind on so many other things. I got no money...ฉันสับสนวุ่นวายไปหมด ไม่มีเงิน
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย
It doesn't matter, we're a joke to them.ฉันกำลังมองหารูปแบบ ในความสับสนวุ่นวาย! มันไม่สำคัญว่าเรา ไม่ตลกกับพวกเขา
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา
Complete chaos.มันมีแต่ ความสับสนวุ่นวาย
It's been a madhouse here. Come on.ที่นี่สับสนวุ่นวาย มาเถอะ
Mere anarchy is loosed upon the world."ความสับสนวุ่นวายเริ่มแพร่กระจาย
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ?
Yeah, but with their general destroyed along with their battleship, the droid commanders will be in chaos.ใช่ แต่ถ้านายพลของพวกมัน ถูกทำลายไปพร้อมๆ กับยานรบ หุ่นยนต์ดรอยบัญชาการ จะสับสนวุ่นวาย
This is a pattern often seen in those afflicted with dissociative personality disorder.นี่คือแบบอย่างที่เห็นบ่อยๆ ในจำพวกที่ถูกทำให้เจ็บปวดและแยกบุคลิกภาพที่สับสนวุ่นวายของตัวเอง
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย
When I got to that room... there was chaos.เมื่อฉันไปถึงที่ห้อง.. มันสับสนวุ่นวาย
Because th's the system now... chaos.เพราะว่าตอนนี้ระบบ... สับสนวุ่นวาย
When we woke in this world... it was chaos.เมื่อเราตื่นขึ้นในโลกนี้ มันเป็นความสับสนวุ่นวาย
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม?
Naboo, by the trade federation, how many lives were thrown into chaos.นาบู , ของสหพันธ์การค้า หลายชีวิตตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย
During the chaos created by your package.ระหว่างกำลังสับสนวุ่นวายกับแพ็คเก็จของคุณนะสิ
It's chaotic out there, all must carry a sword to protect his highnessทั่วทุกแห่งสับสนวุ่นวาย จึงต้องพกอาวุธเพื่อปกป้องฝ่าบาท
We are in a world of fucked-up, Jess.เราอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวาย
During the Spanish Inquisition, vampires exploited the chaos by satiating their appetites for blood and for lust.ในระหว่างการสืบสวนของสเปน แวมไพร์ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย เติมเต็มความอยากอาหาร ด้วยเลือดและกามา
Because for creationists, it means that the idea of evolution, life arising from chaos, contradicts the second law.เพราะว่าสำหรับนักคิดแล้ว หมายถึงความคิดเรื่องการวิวัฒนาการ ที่ว่าชีวิตเติบโต มาจากความสับสนวุ่นวาย นั้น ขัดแย้งกับกฎข้อที่สอง
As time goes on, it's like we're playing pool -- the first thing we do Is we increase the chaos of the Universe.เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเรากำลัง เล่นสระว่ายน้ำ สิ่งแรกที่เราทำ คือเราเพิ่มความสับสนวุ่นวายของ จักรวาล
And our opportunistic killer takes advantage of the chaos, injects her with bee venom...และฆาตกรของเราก็ฉวยโอกาส ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย ฉีดเธอด้วยพิษผึ้ง
He was Director of the CIA for three and a half tumultuous years before being elected vice president.เขาคืออดีตผู้อำนวยการของ ซีไอเอ 3 ปี ครึ่งแห่งช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น รองประธานาธิบดี
When the day is creeping up on us and we must put in order the chaos of the night.เมื่อวันที่มีการคืบคลานขึ้นกับเรา และเราจะต้องใส่ในการสั่งซื้อ ความสับสนวุ่นวายของคืน
When they find out that we almost launched a nuclear attack, there's gonna be chaos.เมื่อพวกเขาพบว่าเราเกือบจะเปิดการโจมตีนิวเคลียร์ มีจะเป็นความสับสนวุ่นวาย เราต้องมีมัน
Lot of chaos in this crummy town since it all went to hell, but the one thing I've heard over and over again is,มีแต่ความสับสนวุ่นวายในเมืองนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องโดมนั้น แต่มีสิ่งนึงที่ฉันได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกคือ..
For through the chaos a moment appeared.เพื่อผ่านความสับสนวุ่นวาย... ...โผล่ขึ้นมาจุดหนึ่ง.
I must have gotten disoriented and wandered.ข้าคงจะสับสนวุ่นวาย และพูดวกวนนอกเรื่อง
The very idea of cosmos out of chaos, a universe governed by the order of natural laws that we can actually figure out.ความคิดของจักรวาลออกมา จากความสับสนวุ่นวาย จักรวาลภายใต้คำสั่งของกฎธรรมชาติ ที่จริงเราสามารถคิดออก
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา
You know. Through all these confusion you stayed...รู้มั้ย แม้ว่ารอบตัวลูกจะสับสนวุ่นวาย
We brought order where there was chaos, peace where there was nothing but war and bloodshed.เราได้นำคำสั่งที่ มีความสับสนวุ่นวาย ความสงบสุขที่ไม่มีอะไร แต่สงครามและการนองเลือด
Roger that, Bell Four. Affirmative. Be advised it's chaotic down here.โรเจอร์ว่ามีความสับสนวุ่นวายที่นี่ ใช้ง่าย.
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สับสนวุ่นวาย
Back to top