ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สกปรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สกปรก*, -สกปรก-

สกปรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกปรก (v.) be dirty See also: be unclean, tarnish Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, ขาวสะอาด
สกปรก (adj.) dirty See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (adv.) snidely See also: nastily, obscenely Syn. หยาบคาย, ลามก
สกปรก (v.) be dirty See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (adj.) dirty See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting Ops. สะอาด
สกปรก (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
den(เดน) {denned,denning,dens} n. ถ้ำสัตว์,รัง,กรงสัตว์,ซ่องโจร,ห้องสกปรกเล็ก ๆ ,ห้องส่วนตัว vi. อาศัยอยู่ในถ้ำ vt. ไล่เข้าถ้ำ
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
gook(กูค) n. สิ่งสกปรก,ของเหลวข้น
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
guck(กัค) n. โคลน,เมือก,ของเหลวสกปรก
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hovel(ฮัฟ'เวิล) n.บ้านพักเล็ก ๆ ที่โกโรโกโส,ที่อยู่ที่สกปรกและโกโรโกโส,โรงวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, Syn. cabin,hut,shack,hole,shed
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy
English-Thai: Nontri Dictionary
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
slop(n) อาหารเหลว,น้ำสกปรก,เลน,เสื้อผ้าโหล
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
slut(n) หญิงโสมม,หญิงสกปรก,เด็กมอมแมม,สุนัขตัวเมีย
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก
stainless(adj) ไม่มีมลทิน,ไม่เปื้อน,ไม่ด่างพร้อย,ไม่สกปรก
sty(n) ตากุ้งยิง,เล้าหมู,ที่สกปรก
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน
unkempt(adj) ถูกละเลย,รุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เรียบร้อย,สกปรก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cacky (sl.) สกปรก See also: โสโครก
clarty (sl.) สกปรก
dirty (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned, unwashed Ops. clean, washed
foul (adj.) สกปรก See also: เปรอะเปื้อน Syn. dirty, unclean Ops. clean
grubby (adj.) สกปรก See also: โสโครก Syn. dirty, grimy, slovenly
grungy (adj.) สกปรก
mucky (adj.) สกปรก Syn. filthy, dirty, slimy
sleazy (adj.) สกปรก See also: โสโครก Syn. shabby, shoddy
slummy (adj.) สกปรก See also: มอมแมม, มอซอ Syn. dirty, shabby
soiled (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
sordid (adj.) สกปรก Syn. dirty
squalid (adj.) สกปรก See also: มอมแมม, มอซอ Syn. dirty, shabby, slummy
unclean (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
uncleaned (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. unwashed Ops. clean, washed
unwashed (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned Ops. clean, washed
dusty (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, muddy, spotty Ops. clean
filthy (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, dusty, muddy, spotty Ops. clean
befoul (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. dirty, soil Ops. clean, cleanse, whiten
begrimme (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. muck Ops. clean, cleanse
clean out (phrv.) ขจัดออก (สิ่งสกปรก) See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก Syn. clear out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This shit's tight, alittle dirty but fuck it, know what I'm saying?แต่แม่งแคบ สกปรก แต่แม่งรู้ปะชั้นจะพูดอะไร
Don't you point those dirty green sausages at me!อย่าชี้นิ้ว เขียว ๆ สกปรก ยังกะไส้กรอกมาที่ฉันนะ !
Augustus Gloop, so big and vile So greedy, foul and infantileออกัสตัส กลูป ช่างตัวใหญ่และน่ารังเกียจ ช่างละโมภ สกปรก และก็ปัญญาอ่อน
Nasty, skeevy meth-heads who'd sell their grandma's coochie for a hit.น่ารังเกียจ สกปรก หัวโจกขี้ยา คนแก่รุ่นคุณยายขายตัว เพื่อได้เงินซื้อยา
Then sent me to school dirty, in dirty clothes, so people laughed at me and called me names.ส่งหนูไปโรงเรียน สกปรก ด้วยเสื้อผ้าที่สกปรก
Anyway, he's a mess.ยังไงก็เถอะเค้าละตัวสกปรกเลย แมต พาร์คแมน สกปรก ? เอาล่ะ นี่
They called him poor and dirty and stupid.พวกเขาว่าเดิร์คว่าจน สกปรก แล้วก็โง่
You dirty dog, man.คุณ สุนัข สกปรก มนุษย์
Treacherous little bleeder! Is there no one we can trust?คนทรยศ สกปรก / เราไม่สามารถไว้ใจใครได้ ?
Yeah, it's dark and dirty and has like, what, those three weirdos who work there?ทั้งมืด สกปรก มีแต่คนประหลาดๆ 3 คนทำงานอยู่
Something dirty.อะไรที่มัน สกปรก น่ะ
Alicia Fuentes was trying to fabricate dirt on my campaign finances.อลิเซีย ฟูลเทส พยายามเข้ามาค้นเรื่อง สกปรก เกี่ยวกับ เงินหาเสียงของผม
(IN ENGLISH) The king has never let Orc filth roam our lands.(ภาษาอังกฤษ) พระมหากษัตริย์ไม่เคยให้ Orc สกปรก ... ... เดินเตร่ในดินแดนของเรา
We were some sweaty, dirty, smelly kids back then.ตอนนั้นพวกเราเหงื่อแตก สกปรก แล้วก็ตัวเหม็นมาก
You dirty, filthy clone!ร่างโคลน สกปรก โสโครก!
A champion is someone who, despite tremendous odds, in a brutal, corrupt pursuit, proves that the impossible, what most of us might never dare, could actually happen.แชมเปี้ยน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน แม้การดิ้นรนจะโหดร้าย สกปรก แต่เขาก็พิสูจน์ว่าเรื่องในฝัน เรื่องที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ
Setting up franchises all over the country.สกปรก รอยเท้าเดินเป็นวงกลม
I'm crass and dirty,and... i have a very filthy mind.สกปรก และ ฉันชอบคิดเรื่องลามกด้วย
Messing and mussing your tie-dyed hairสกปรกรุงรังกับผมที่ย้อมของเธอ
And still have in some recognition with our audience.สกปรกหรือว่า โจ๋งครึ่มมากไปอะ แต่ก็ยังพอจะโด่งดังบ้าง
It's a mess. It's like a pig pen.สกปรกโคตร อย่างกับรังหนู
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้
It's got to hold the weight of a pig!มันต้องแบกน้ำหนักหมูสกปรก
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี
Fancy me fighting filthy like that.แฟนซีฉันต่อสู้สกปรกเช่นนั้น แปรงอ้วนเก่าอย่างฉัน
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Delicious creature, do you want my dirty underpants?สรรพสิ่งที่สร้างอร่อย, คุณ want my underpants สกปรกหรือไม่?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สกปรก
Back to top