ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grimy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grimy*, -grimy-

grimy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grimy (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. soiled, stained, smutty
English-Thai: HOPE Dictionary
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. It's still a little grimy here.ผมขอโทษ ยังมีคราบเปื้อนติดอยู่ตรงนี้นิดหน่อย
But the past even the grimy parts of it keep on getting brighter.ขณะที่อดีต... ...แม้แต่ข่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
Even the grimy parts of it keep on getting brighter.แม้แต่ช่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
Just the grimy details that everybody else already knows.แต่ในท้ายสุดของวันนี้ ผมจะรับคำสั่งจากคุณ ครับ

grimy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty

grimy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstengrimy | grimier | grimiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grimy
Back to top