ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slimy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slimy*, -slimy-

slimy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slimy (adj.) บอบบาง See also: สะโอดสะอง
English-Thai: HOPE Dictionary
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
English-Thai: Nontri Dictionary
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You come on and try it, you little slimy bastard.แกก็ลองดูสิ ไอ้กะหล่องลูกไม่มีพ่อ
Suddenly the tip began to expand, disclosing a slimy finger that wormed its way toward him.ทันใดนั้น มีนิ้วเล็กๆยื่นออกมา มันพุ่งเข้าหาเขา
This is Halloween - Red and black - And slimy greenนี่คือฮัลโลวีน / ของเหลวสีแดง สีดำ สีเขียว
All those horrible, slimy things... trying to get back in?บรรดาเรื่องสยองขวัญทั้งหลาย มันพยายามจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง
One thousand long, slimy crocodile tongues.- ลิ้น? ลิ้นจระเข้หนึ่งพันชิ้น
One night, after the slimy frog ditches his super-hot senior-poll-most-popular girlfriend, he meets his princess. "คืนหนึ่ง หลังจากที่กบในโคลน ตกหลุมรัก... ..สาวที่ฮอตยอดนิยมที่สุด เขาได้พบกับเจ้าหญิง"
Come to negotiate, eh, have you, you slimy git?มาเจรจากัน .. เอ่ย ดีไหม .. แก ..
That's a creepy-ass snake. Slimy and scaly.เดินไปนั่นเป็นงูที่น่ากลัว ทั้งเหนียวและมีเกร็ด
Trapped the slimy bastard some feet down there.ดักแม่งมันมาได้ ข้างล่างโน้นแนะ
And Master Fisto, sorry we lost that slimy double-dealer.เอ่อ อาจารย์ฟิสโต ขอโทษที่เราปล่อยให้ เจ้าคนหลอกลวงนั่นหนีไปได้
Pil-joong Bong the slimy reporter really stripped him bare.ใช่ ไอ้นักข่าว บง พิล ชง นั่นได้เรื่องคราวนี้ไปจังๆ
Like kissing a catfish... a dead, cold catfish with slimy lips.เห็นไหม เหมือนจูบกับปลาดุก ที่ตาย เย็นยะเยือก ลื่นๆแหยะๆ

slimy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にちゃにちゃ[, nichanicha] (adv,n,vs) slimy
ぬらぬら[, nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery
ぬるぬる[, nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P)
滑り易い[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
滑滑;滑々[ぬめぬめ;ヌメヌメ, numenume ; numenume] (adv) (1) (uk) slimy; slippery; (vs) (2) (uk) to have a sheen
粘土質[ねんどしつ, nendoshitsu] (n,adj-no) slimy; clay-like

slimy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux

slimy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schleimig {adj} | schleimiger | am schleimigstenslimy | slimier | slimiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slimy
Back to top