ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลก*, -ตลก-

ตลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลก (adv.) ridiculously See also: absurdly Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ
ตลก (v.) fun See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา Ops. เศร้า
ตลก (n.) joker See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon
ตลก (adj.) farcical See also: comical, amusing, funny Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ
ตลกขบขัน (adj.) humourous See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ
ตลกคะนอง (adv.) crack jokes See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke
ตลกบริโภค (v.) be a joke for eating Syn. หลอกกิน
ตลกบาตร (n.) cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl Syn. ถลกบาตร
ตลกฝืด (v.) be not funny See also: be not amusing Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด
ตลกโปกฮา (adj.) uproarious See also: clownish, tumultuous
English-Thai: HOPE Dictionary
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก,ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne
comedic(คะมี'ดิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก
comedienne(คะมี'เดียน) n. นักแสดงละครตลกหญิง,ตัวตลกหญิง
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous
dodo(ได'โด) n. การเล่นตลก,การเล่นพิเรน -pl. dodos,dodoes
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
droll(โดรล) adj. น่าขำ,น่าหัวเราะ,ตลก. n. คนตลก,คำพูดน่าขำ,ตัวตลก,เรื่องน่าขำ., See also: drollness n. drolly adv., Syn. comic
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetiae(ฟะซี' ชีอี) n.,pl. คำพูดหรือข้อความที่เล่นตลก
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
farceur(ฟาร์เซอร์') n. ผู้เขียนละครตลก,ผู้เขียนเรื่องตลก,ตัวตลก
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
harlequin(ฮาร์'ละควิน) n. ตัวตลกที่สวมหน้ากากและเสื้อลายข้าวหลามตัด,งูเล็ก ๆ ที่มีลายสวยงาม,สีสัน. adj. เป็นสีสัน, See also: harlequinism n., Syn. buffoon
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery
hoax(โฮคซฺ) n.หลอกลวง,สิ่งหลอกลวง,การเล่นตลก. vt. หลอกลวง,เล่นตลก., See also: hoaxer n.
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
buffoon(n) ตัวตลก
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
comedian(n) ตัวตลก,จำอวด
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
comic(adj) ขบขัน,ตลก,เกี่ยวกับละครชวนหัว,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ,การเล่นตลก
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
joke(n) เรื่องตลก,เรื่องขำขัน
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
merrymaker(n) คนเล่นตลก,คนสนุกสนาน,ผู้เฉลิมฉลอง
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
mime(n) การแสดงละครตลก,ละครใบ้
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
pantaloon(n) ตัวตลก,จำอวด
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comic reliefบทตลกคลายเครียด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantaloonตัวตลกแพนทาลูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satyr playละครปิดท้ายคลายเครียด, ละครตลกแซเทอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cockamamie (sl.) ตลก See also: เหลวไหล
comic (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
hilarious (adj.) ตลกขบขัน See also: เฮฮา, ครื้นเครง Syn. amusing, funny, lively
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
waggish (adj.) ตลกขบขัน (คำล้าสมัย) Syn. humorous, jocular, witty
sidesplitting (adj.) ตลกมาก
bawdy (adj.) ตลกลามก Syn. lewd
ribaldry (n.) ตลกหยาบโลน
gallows humor (n.) ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย) Syn. gallows humour
gallows humour (n.) ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย)
zany (n.) ตลกโง่ๆ See also: ตลกเจ็บ Syn. dumb, humorous, madcap
able to take a joke (idm.) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้) See also: สนุกไปด้วย
antic (n.) การเล่นตลก Syn. prank, caper
banana skin (n.) สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ทำให้อับอายในที่สาธารณะ
bawdiness (n.) ความตลกแบบลามก See also: ความลามก Syn. ribaldry
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวละครตลก Syn. entertainer, clown, jester, comic
buffon (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, jester, performer
buffon (n.) ตัวละครตลก See also: ตัวตลก Syn. entertainer, clown, jester, comedian
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean, funny? How am I funny?หมายความว่าไง ตลก ฉันตลกตรงไหน
That's saying, "joke," but really love me.- ตลก รักผม ตลก รักผม
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา
That's talented and pretty and funny... and cooks great and dances great... and doesn't need a man to be those things.คนที่เก่ง สวย ตลก ทำอาหารเก่ง เต้นรำเก่ง และไม่ต้องการผู้ชายมาช่วย
Rebecca Bloomwood was the most vivacious, funny, inspiring woman I have ever met.รีเบคก้า บลูมวู๊ดเป็นคนที่ร่าเริง ตลก มีแรงบันดารใจที่สุดที่เคยพบมา
I want you to be brave and funny and creative... to be more than just a shell.แม่อยากให้ลูกมีความกล้า ตลก มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมากกว่าแค่เปลือกนอก
What's on the tape? Is this some kind of fucked up joke?อะไร ในเทป หรือไม่ คำสั่งคือนี้ ชนิดของ ระยำ ขึ้น ตลก บาง
Matthew, this shit ain't funny, boy.แมทธิว อึ นี้ ไม่ได้เป็น ตลก เด็ก
Not "funny" crazy. This is "bad" crazy, okay?ไม่ใช่เรื่องบ้าๆที่ ตลก เลย มันเป็นเรื่องแย่ๆที่บ้าบอ ตกลงมั๊ย?
He was... funny and...เป็นคน ตลก และ.. และก็ใจกว้าง
How smart you are, how great, how funny, how driven.ฉลาดแค่ไหน เจ๋ง ตลก มีพลัง
So you don't like funny beautiful women who are totally out of your league?งั้น คุณไม่ได้ชอบผู้หญิง สวย ตลก คนที่เป็นมิตรอย่างสิ้นเชิง
Gorgeous, a mountain climber, yet funny and down-to-earth.สวย เป็นนักปีนเขา ตลก ติดดิน
You're a good, decent, funny, wonderful woman, and I love you, but..คุณเป็นคนดี มีศีลธรรม ตลก ยอดเยี่ยมที่สุด ผมรักคุณ แต่ว่า..
Then, funny, strong inside and out, great hugger, and wears kick-ass red lipstick.แล้วก็ ตลก แข็งแกร่ง ทั้งใน และนอก เป็นยอดนักกอด และ ทาลิปสติกสีแดงสุดเริ่ด
Okay, you're right. You're right.ตลก คุณพูดถูก คุณพูดถูก
Funny. I think it's a mess, and you think it's amazing.ตลก ฉันคิดว่ามันเป็นระเบียบและคุณคิดว่ามันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ
Funny I always believed the world is what we make of it.ตลก ฉันมักจะเชื่อว่า โลกคือสิ่งที่เราทำมัน
Funny. I had the same dream.ตลก ฉันมีความฝันเดียวกัน
Funny, coming from a guy that just shot at federal agents.ตลก ที่มาจากคน ที่เพิ่งยิงใส่เจ้าหน้าที่รัฐฯ
Joke. January '95, impersonating an officer.ตลก มกรา 95 ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้
Very funny. I got to get something off my chest.ตลก มากๆ ฉันได้บางสิ่ง ไว้ปิดหน้าอก
That's funny, I don't remember crying on my knees like that.ตลก ไม่เห็นจำได้ ว่าคุกเข่าซาบซึ้งยังงั้น
This is ridiculous. We can't even get a good night sleep anymore.ตลกๆจริง แค่หลับพักผ่อนยาวสักคืน เราก็ยังทำไม่ได้
An inside joke for an inside joke. Four, three, two, one!ตลกคนกันเอง สำหรับคนกันเอง สี่, สาม, สอง, หนึ่ง!
Funny guy.ตลกคนที่แต่งตัวประหลาด.
"A Disco Sa-"? I don't know.ตลกคาเฟ่ ฉันไม่รู้ตัว
It's funny. You feel warmer than I remember.ตลกจริง ฉันคิดถึงนายมานานกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
That's really strange, who keeps on calling him?ตลกจริงๆ เลย นั่นใครน่ะ
Talk about ironic.ตลกจริงๆ เลยนะ คุณกำลังจะกิน
Very funny. No. Some kind of artificial adrenaline.ตลกจริงๆ ไม่ แบบ อเดรนาลินเทียมน่ะ
Funny. Somehow I figured I wasn't done.ตลกจัง บางอย่างยังไม่เรียบร้อย
Don't be a... that's funny!ตลกจัง ผลักอกกันด้วย
That's funny.ตลกจัง พี่นี่ร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะ
Funny, I would've have pegged Walt for a peach schnapps kind of guy.ตลกจัง สำหรับผู้ชายหวานแหว๋วคนนั้นนะเหรอ
How old do you think I am?ตลกจัง เธอดูหนังจบรึเปล่า นี่ยังบอกไม่ได้อีกหรอ
That's funny, 'cause we moved outta that bad neighborhood.ตลกจัง เพราะเราย้ายออกมา จากย่านไม่ดีแล้ว
That's funny, because you do suck.ตลกจัง แต่คุณมันห่วยจริงๆ
That's very funny...now let me go.ตลกจัง... ปล่อยผมได้แล้ว
It's funny how his friends know more about what he's feeling than I do.ตลกจังที่เพื่อนเขารู้ดีกว่าฉันอีก ว่าเขารู้สึกยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลก
Back to top