ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humorous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humorous*, -humorous-

humorous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humorous (adj.) น่าขบขัน See also: น่าตลกขบขัน
humorous (adj.) เปียกชื้น See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously (adv.) อย่างติดตลก See also: อย่างขบขัน
humorousness (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, comicality
English-Thai: HOPE Dictionary
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปกฮา (adj.) humorous See also: clownishly Syn. ตลก, ตลกโปกฮา
ติดตลก (adv.) humorously See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically Syn. ชวนหัว, ชวนขัน
ชวนขัน (v.) be humorous See also: be funny
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And very humorous the laughs can be.มีบางหนังสืออารมณ์ขันมาก เป็น
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า
She writes a humorous column, humor is part of her language.เธอเขียนคอลัมน์น่าขำ น่าขำ เป็นส่วนนึงของภาษาของเธอ
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา
The humorous implication being that I am Wile E. Coyote?นัยยะของมุขนี้คือ ชั้นเป็นหมาป่าโคโยตี้
You seem like the humorous sort but truth is, you're pretty serious, aren't you?คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลยครับ แต่จริงๆแล้วคุณดูเป็นคนจริงจังทีเดียวเลย
I imagine you are not very skilled at it as you are not a humorous person.ฉันคิดว่าคุณไม่มีความสามารถแบบนั้น คุณไม่ได้เป็นคนตลก
The beetle question also told me that you're mischievous and disruptive by spirit and willing to lie for humorous effect.คำถามเรื่องด้วงนั้น ยังบอกผมว่า คุณเป็นตัวอันตราย ชอบสร้างความแตกแยก และจะโกหกเพื่อความสนุก
We've been best friends for four years, so we've fallen into a comfortable, repetitive pattern like humorous misunderstandings on Three's Company or girls gossiping on Gossip Girl.การที่เราเป็นเพื่อนกันมา 4 ปี ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของพฤติกรรมซ้ำซาก เหมือนการเข้าใจอารมณ์ขันผิดๆใน Three's Company
They must be very humorous people.พวกเขาต้องเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลย
It's not true, right? I'm humorous.มันไม่จริงใช่ไหม ผมว่าผมตลกนะ
Oh gosh, I guess I'm really not that humorous.อะไรละ คิดว่าแันไม่ตลกจริงๆเหรอ

humorous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐谑[xié xuè, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄩㄝˋ, 谐谑 / 諧謔] banter; humorous repartee
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, 谐称 / 諧稱] humorous nickname
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, 幽默] humor; humorous
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, 风趣 / 風趣] humor; wit; humorous; witty
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
[huī, ㄏㄨㄟ, 诙 / 詼] whimsical; humorous

humorous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

humorous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
โปกฮา[X] (pōk hā) EN: humorous ; clownishly FR: enjoué
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous FR:
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke FR:

humorous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
humoristisch; humorvoll {adj}humorous
humoristisch; humorvoll {adv}humorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humorous
Back to top