ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกแต่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกแต่ง*, -ตกแต่ง-

ตกแต่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกแต่ง (v.) augment Syn. เติมแต่ง
ตกแต่ง (v.) decorate See also: deck out, dress Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish Syn. ประดับ, ขจิต, รจิต
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) finish See also: prepare, fulfill, decorate, adorn Syn. ตระเตรียม, ทำให้เสร็จ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) arrange See also: prepare, adjust, manage Syn. วางระเบียบ
ตกแต่ง (v.) have interior decoration
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, ornament Syn. ประดับประดา
ตกแต่งภายใน (v.) have interior decoration Syn. ตกแต่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
alloplastyการทำศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื่อของผู้อื่น
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
buhl(บูล) n. เครื่องเลื่อยตกแต่ง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
decor(เดคอร์') n. การประดับ,วิธีการตกแต่ง
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
decoupage(เดคูพาจ') n. ศิลปะหรือวิธีการประดับตกแต่งด้วยชิ้นดาษพลาสติกหรือวัสดุแบบอื่น ๆ ,สิ่งที่เกิดจากศิลปะหรือวิธีการดังกล่าว
dink(ดิงค) adj. ซึ่งแต่งตัวอย่างเรียบร้อย vt. ประดับตกแต่ง n. ดูdinghy,หมวกแก๊ปเล็ก ๆ
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable,drapeable adj.
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
heteroplastyn. ศัลยกรรมตกแต่งเนื้อเยื่อจากบุคคลอื่น., See also: heteroplastic adj.
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
lining(ไล'นิง) n. ชั้นบุใน,ซับใน,เครื่องบุใน,สิ่งบุรอง,การบุรอง,การเขียนหรือลากเส้น,ลายเส้น,เครื่องตกแต่งที่เป็นลายเส้น, Syn. coating,interfacing
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ,ตกแต่ง, Syn. adornment
plastic(พลาส'ทิค) adj. หลอมหล่อได้,ปั้นได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง,หลอกลวง,ไม่จริง,ผิดเผิน,ไร้รากฐาน. n. พลาสติก,วัตถุพลาสติก., See also: plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง,เกี่ยวกับความงาม
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย
ornament(vt) ประดับ,ทำให้สวย,ตกแต่ง,เสริมแต่ง
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
retouch(vt) ขัดเกลา,ตกแต่งใหม่,เสริมแต่ง
touch(n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก
upholster(vt) ประดับบ้าน,ตกแต่ง,หุ้ม,บุนวม
upholstery(n) การตกแต่งบ้าน,เครื่องเบาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phalloplastyศัลยกรรมตกแต่งองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interior decorationการตกแต่งภายใน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perineoplastyศัลยกรรมตกแต่งฝีเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Interior decorationการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Mosaicลักษณะเป็นลวดลายโมเสก, การตกแต่งเรียงภาพโมเสค [การแพทย์]
Nail art (Manicuring)ศิลปกรรมเล็บ (การตกแต่งเล็บ) [TU Subject Heading]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Store decorationการตกแต่งร้านค้า [TU Subject Heading]
Table setting and decorationการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adorn (vt.) ตกแต่ง See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา Syn. beautify, embellish, ornament
beautify (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม Syn. decorate
dress (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับ Syn. array, deck
dress out (phrv.) ตกแต่ง See also: ประดับด้วย Syn. dress up
furnish (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับด้วย
lay over (phrv.) ตกแต่ง See also: ประดับ
panel (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับ, ใส่กรอบ Syn. arrange, decorate, furnish, set up
titivate (vi.) ตกแต่ง See also: ประดับให้สวยงาม
titivate (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับให้สวยงาม
adorn with (phrv.) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า See also: ประดับประดา Syn. decorate with
bedizen (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck (vt.) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate) See also: ประดับ, ประดับประดา Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
retouch (vt.) ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย) See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา Syn. make over, touch up
touch up (vt.) ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย) See also: เสริมแต่ง, ขัดเกลา Syn. make over
brocaded (adj.) ตกแต่งด้วนผ้าทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
bespangle with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย
embellish with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับประดาด้วย Syn. decorate with
festoon with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย Syn. decorate with
furnish with (phrv.) ตกแต่งด้วย
ornament with (phrv.) ตกแต่งด้วย Syn. decorate with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
Did you decorate this yourself?คุณตกแต่งสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moving, redecorating, it makes me feel better, like exercise.ได้ย้าย ตกแต่ง ฉันรู้สึกดีมาก
I am almost tempted to let you take it, if only ... to see Oakenshield ... suffer.ตกแต่งช่วยให้ คุณสามารถใช้มัน ฉันเพียงแค่ต้องการที่จะ เห็นประสบ โอเคนชีลด
Interior Design was killer last semester.ตกแต่งภายในเทอม ที่แล้วยากมาก
Finish the details on the Morgan house. They're pouring the footings today.ตกแต่งรายละเอียดบ้าน Morgan เสร็จแล้ว วันนี้พวกเค้ากำลังทำทางเดิน
Press a shape if you want another oneตกแต่งรูปแบบ ตามต้องการเอาเองนะ
He's not here anymore.ตกแต่งสถานที่ได้น่าทึ่งมากขอรับ
I would love for you to dress the Buy More for Halloween.ตกแต่งสิ่งของ Halloween ต่อจากผมที
All the apartmentscome furnished,too.ตกแต่งหมดแลวด้วย นะครับ
Stage apartments, now that's...ตกแต่งห้องพักหรอ นั่นมัน
Deck the Halls with boughs of holly... fa la la la la la la laตกแต่งห้องโถงด้วยกิ่งฮอลลี ตา-ลา-ลา-ลา ผมไปที่เมืองลิตเติลตัน รัฐโคโลราโด
Refurbishin' your establishment!ตกแต่งอาคารของคุณใหม่งั้นเหรอ
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู
16th-century French decorations of herms and griffin-shaped cartouches.ตกแต่งเป็นรูปเฮิร์ม และกริฟฟินในช่องสี่เหลี่ยม
Empire furnishings and crenelated molding. Love it.ตกแต่งแนวจักรวรรดิ สุดอลังการ ชอบมากเลย
Furnished housing for professors.ตกแต่งแล้วสำหรับศาสตราจารย์
An online dating profile,ตกแต่งโปรไฟล์หาคู่ออนไลน์ได้
It's in pretty bad shape.ตกแต่งใหม่หรือทุบทิ้งทั้งหมด
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
How would you like to be the chief window dresser at Illustra?คุณอยากจะมาเป็นนักออกแบบตกแต่งหน้าต่างโชว์ ที่ห้างอิลลัสทราไหมล่ะ?
I'm more of a hate-stylist, if you will. Thank you very much.ผมศิลปินตกแต่งความเกลียด ขอบคุณมาก
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ...
They've got electric lights on strings and there's a smile on everyoneพวกเขาตกแต่งบ้านด้วยไฟกระพริบ และมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ากันทุกคน
They furnished off an apartment with a two-room Roebucks saleพวกเขาตกแต่งออกพาร์ทเมนท์ที่มีสองห้อง ROEBUCKS ขาย
She's been advising' me on the refurbishment of my establishment.เธอมาแนะนำเรื่องตกแต่งอาคารใหม่
In her ex-husband's... dead-tech, post-modernistic, bullshit house... if you want to.ในบ้านผัวเก่าเขา ซึ่งตกแต่งไว้เลวระยำหมานี้ นายอยากทำอะไรเชิญเลย
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ.
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้
The interior designer... 90255047ช่างตกแต่งเหรอค่ะ 90255047
Peter, I absolutely love what you've done with the place.คุณตกแต่งห้องนี้ได้ถูกใจที่สุด
For this year's school festival, our class is assigned to decorations.งานโรงเรียนปีนี้ ห้องเรามีหน้าที่ตกแต่งสถานที่
Stage decorations will be done by No. 1 to 15.กลุ่มตกแต่งเวทีให้ เลขที่1ถึงเลขที่15
No. 22 will do the hall wall. Alone!เลขที่22 ตกแต่งกำแพงคนเดียว!
Let's just say if I'm going to the wall, I want a trophy.เอางี้ ถ้าฉันไปที่ผนังห้อง แล้วนึกอยากได้รางวัลตกแต่ง
But Tom likes all those new ones with the gadgets and...แต่ทอมเขาชอบรถรุ่นใหม่ ที่มีของตกแต่ง...
Adams? She needs to know how to redress her sutures, but then she can be discharged.Adams หล่อนอยากจะรู้ว่าจะตกแต่งรอยเย็บยังไง
I think I told you I was gonna need something furnished.ผมว่าผมบอกคุณไปแล้วนะ ว่าต้องมีการตกแต่งหน่อย
This is a nice restaurant.ร้านนี้ตกแต่งสวยดีนะคะ
Korea University, Design Faculty Award:มหาลัยเกาหลี, รางวัลสาขาออกแบบตกแต่ง:
Who is your decorator?ใครเป็น ช่างตกแต่งภายใน ของคุณ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกแต่ง
Back to top