ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดุร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดุร้าย*, -ดุร้าย-

ดุร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุร้าย (adj.) wild See also: savage, fierce, barbarous Syn. ไม่มีอารยธรรม, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง
ดุร้าย (adj.) cruel See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless Syn. ร้ายกาจ
ดุร้าย (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
ดุร้าย (adj.) evil-minded See also: cruel, wicked, merciless, pitiless Syn. ใจดำ, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
ดุร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, โหดร้าย Ops. เมตตา
ดุร้าย (v.) ill treat See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม Ops. เมตตากรุณา
ดุร้าย (v.) wicked See also: bad, low, evil Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย, เลวมาก
ดุร้าย (adj.) violent See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern Syn. ดุเดือด, รุนแรง, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย Ops. ใจดี
English-Thai: HOPE Dictionary
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
cotquean(คอท'เควน) n. ชายที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหญิง,หญิงที่ดุร้าย
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
dragon(แดรก'เกิน) n. มังกร,กิ้งก่า,คนที่ดุร้าย, See also: dragonish adj. ดูdragon
ferity(เฟอ' ริที) n. ความไม่เชื่อง,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
harridann. หญิงแกีซ่ที่ดุร้าย
hellcat(เฮล'แคท) n. หญิงดุร้าย,หญิงโมโหร้าย
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
tigerish(ไท'เกอริช) adj. คล้ายเสือ,ดุร้าย,มีพลังมาก,กระหายเลือด,เหี้ยมโหด, Syn. tigrish
tigress(ไท'เกรส) n. เสื้อตัวเมีย,หญิงดุร้ายรุกรานหรือโหดเหี้ยม
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.
virago(วิเร'โก) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่มีกำลังวังชาเหมือนชาย pl. viragoes,viragos, Syn. vestal,celibate,maiden
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
wild(adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fell (adj.) ดุร้าย See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย Syn. barbarous, vicious
ferocious (adj.) ดุร้าย See also: โหดร้าย, ป่าเถื่อน, รุนแรง Syn. fierce, violent Ops. gentle, calm
fierce (adj.) ดุร้าย See also: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน Syn. mad, vicious, wild Ops. gentle, tender
rampant (adj.) ดุร้าย See also: ป่าเถื่อน
brutally (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. fiercely
ferociously (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. brutally, fiercely
fiercely (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดเหี้ยม, อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด Syn. horribly, violently, wildly Ops. mildly, reasonably
fierceness (n.) ความดุร้าย See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม Syn. cruelty, ferocity
harridan (n.) หญิงที่ดุร้าย See also: หญิงที่อารมณ์ร้าย Syn. termagant, virago, vixen
mandrill (n.) ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
savagery (n.) ความดุร้าย See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence
temper with (phrv.) ทำให้ (ความดุร้าย, อำนาจ, กำลัง) ลดลง
termagant (n.) หญิงที่ดุร้าย See also: หญิงที่อารมณ์ร้าย Syn. virago, vixen
termagent (n.) หญิงดุร้าย See also: หญิงที่มีอารมณ์ร้าย Syn. virago
tiger (n.) คนดุร้าย See also: คนเหี้ยมโหด
vicious (adj.) ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was at Raymond's, he had been receiving messages, angry, violent messages.ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเรมอนด์ เขาก็ได้รับข้อความนี้ ข้อความที่ ดุร้าย กราดเกรี้ยว
♪ Fine, fresh, fierce, we got it unlocked ♪#ช่างดูดี สดใส ดุร้าย เราเข้าใจว่าคงหนีไม่พ้น#
See, the Trouble Tones are 3F: fierce, femme, phenomenal.Trouble tones มีอยู่ 3 อย่างคือ ดุร้าย พลังหญิง มหัศจรรย์
Much fierce than you.ดุร้ายมากกว่าเธอเสียอีก
With the wild gangกับพวกแก็งค์แสนดุร้าย
Think small with the wild gangคิดน้อยๆเหมือนพวกแก็งค์ดุร้าย
Bang heads with the wild gangหัวหมุนไปกับพวกแก็งค์ดุร้าย
Let's fly with the wild gangแล้วก็บินไปด้วยกันกับพวกแก๊งค์ดุร้าย
Think small with the wild gangคิดเล็กๆ ไปกับ แก็งค์ดุร้าย
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
An angry rhinoceros appeared out of nowhere... and gobbled up his poor mother and father.แรดดุร้ายได้ปรากฏตัวขึ้น ที่ไหนซักแห่ง... แล้วจับแม่และพ่อของเขาไป
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot?นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย?
Now, I'm warning you, it's going to be a wild ride.ฉันขอเตือนคุณนิด นี่ออกจะดุร้ายรุนแรงหน่อย
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป
It is said to be the home of a monster.ว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของ สัตว์ดุร้าย
If you're hungry, by something to eat.ครูคะ/ครับ อย่าลืมคำแนะนำพวกนี้นะค่ะ/ครับ ผู้ชายทุกคนเป็นหมาป่าที่ดุร้าย
The gorilla with the bad eye?กอริลล่ายักษ์กับสายตาอันดุร้ายเหรอ?
What in Grimm's name are you doing here?เจ้า หน้าตาดุร้าย มาทำอะไรที่นี่เนี่ย
I don't cook! I'm a scary and powerful fire demon.ฉันไม่ทำ ฉันเป็นปีศาจไฟ ดุร้ายและน่ากลัว!
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้
They lived in tree houses to escape from the fierce creatures who lived below.พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านบนต้นไม้ เพื่อที่จะหลบเลี่ยงสัตว์ป่าดุร้ายเบื้องล่าง
They're big, gnarly lizards.ตัวใหญ่จัง สัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
If Richard's been up in the attic fantasizing about being an extreme aggressor, this guy showed him how to do it.หากริชาร์ดจินตนาการไว้ว่า เขาจะเป็นพวกดุร้ายรุนแรง ชายคนนี้เป็นคนแสดงให้เขาเห็น ว่าทำอย่างไร
The piglets are scared of the big bad wolf.หมูน้อยกต้องกลัวหมาป่าที่ดุร้าย
There are no indigenous carnivores in that lake.แถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายหรอก
No one tries to kill me or torture me except for him,ไม่มีคนตามฆ่าหรืออยากทรมานฉัน ยกเว้นเขา กับเจ้าหมาปากเหม็นดุร้ายนั่น
We don't need a theory.We just need brute force.เราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎี เราต้องดุร้าย รุนแรง
We can train them, if we can take away their baser instincts.เราสามารถฝึกสอนมันได้ ถ้าสัญชาตญาณดุร้ายของมันลดลง
Since the drought set in, these guys have had a ferocious appetite.หลังจากเข้าฤดูแล้งแล้ว พวกมันจะแสดงความดุร้ายมากยิงขึ้น เพื่อความอยู่รอด
Look, with an animal that aggressive out there,คุณเห็นความดุร้ายของมันหรือเปล่า
And when vampires live in nests they become cruel, more vicious.เมื่อแวมไพร์อยู่รังเดียวกัน พวกเขาจะ ดุร้ายมากขึ้น
That's very kind of you to say,but I'm pretty sure my girlish screams in the face of danger give me away.ก็เป็นอย่างคุณพูดนะ แต่ผมน่ารัก และแน่นอนผู้หญิงที่ดุร้ายก็กำลังจะไปจากผม
She's a real tigress.เธอเป็นหญิงดุร้ายของจริงเลยละ
...they're unstable and they're vicious creatures...พวกมันไม่น่าไว้ใจและดุร้าย
Tigress, you need more ferocity!เสือคต้องดุร้ายมากขึ้น!
There I was, running into the cave ahead of everyone... when suddenly, out of nowhere came the biggest... most vicious bear I've ever seen.ตอนนั้นข้าวิ่ง ไปยังถ้ำ วิ่งนำหน้าไป ทันไดนั้น ไม่มีที่ไหนมาก่อน มันใหญ่มาก เป็นหมีที่ดุร้ายมาก ข้าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
Fierce creatures roamed free.สัตว์ดุร้าย เดินกันเพ่นพ่าน
And I shall be your fiercest adversary.และผมจะเป็นคู่ต่อสู้ ที่ดุร้ายที่สุดของคุณ
So the fierce Ha Jae Kyung has a weakness too?ฮาแจคยองที่ดุร้ายมีจุดอ่อนด้วยเหรอ?
Frankly, you're really vicious little animals, Sam.พูดตามตรงนะ นายนี่มันเหมือนสัตว์เล็กๆ ที่ดุร้าย แซม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดุร้าย
Back to top