ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stern*, -stern-

stern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stern (adj.) เข้มงวด
sternal (adj.) เกี่ยวกับกระดูดสันอก
sternforemost (adv.) อืดอาด See also: เก้งก้าง
sternly (adv.) อย่างเคร่งครัด See also: อย่างเข้มงวด Syn. severely
sternmost (adj.) ท้ายสุด
sternness (n.) ความเคร่งครัด Syn. strictness, severity
sternum (n.) กระดูกสันอก Syn. breastbone
sternward (adj.) ไปทางข้างหลัง
sternwheel (n.) พวงมาลัยเรือ
sternwheeler (n.) เรือที่มีพวงมาลัยเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง
sternal(สเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันอก
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
sternmostadj. ท้ายสุด,ห้องสุด,ใกล้หลังสุด, Syn. farthest aft
sternum(สเทอ'นัม) n. กระดูกสันอก, Syn. breastbone pl. sterna,sternums
sternward(สเทอน'เวิร์ด) adv. ไปทางหลัง,ไปทางท้าย, Syn. sternwards
sternwheel(สเทอน'วีล) n. พวงมาลัยเรือ, See also: stern-wheel adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sternal-กระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternum; bone, breastกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งท้าย (v.) hasten the speed on the stern of a boat
ท้ายเรือ (n.) stern Ops. หัวเรือ
NE (abbr.) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อ north-east หรือ north-eastern)
NW (abbr.) คำย่อของ northwest และ northwestern
S.E. (abbr.) คำย่อของ southeast และ southeastern
SE (abbr.) คำย่อของ southeast หรือ southeastern
tern (n.) นกทะเลในสกุล Sterna คล้ายนกนางนวล
คนตะวันตก (n.) Westerner Syn. ชาวตะวันตก, ฝรั่ง Ops. คนตะวันออก, ชาวตะวันออก
คนเอเชีย (n.) easterner See also: oriental Syn. ชาวเอเชีย
คนเอเชีย (n.) easterner See also: oriental Syn. ชาวเอเชีย
ชาวตะวันตก (n.) westerner Syn. ฝรั่ง, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ Ops. ชาวตะวันออก
ชาวตะวันออก (n.) easterner See also: oriental Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย
ชาวเอเชีย (n.) easterner See also: oriental Syn. คนเอเชีย
ชาวเอเชีย (n.) easterner See also: oriental
ชาวเอเชีย (n.) easterner See also: oriental
ทางทิศตะวันตก (adj.) western
บรรพ์ (adj.) eastern Syn. ตะวันออก, บูรพา Ops. ตะวันตก
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
ฝรั่ง (n.) westerner See also: white man, European and American
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now then, tie them to the stern cleats.ทีนี่ก็ผูกมันไว้กับพุกข้างเรือ
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย
[ Schindler ] Are you Itzhak Stern or not ?นายคืออิตซัค สเติร์น
You told Mr. Stern you wanted to speak to me. I'm here.พวกนายบอกสเติร์นว่าอยากเจอฉัน
[ Stern ] I don't know, but they're in my office now reviewing our books.ไม่ทราบ... เขาขอดูบัญชี
[ Stern ] Wonderful, Olek, wonderful.รู้มั้ยทำไงถึงจะได้ดื่มน้ำแช่น้ำแข็ง
Mama, where are we ? [ Stern ] Seventeen, 1 8, 20-- They're in Auschwitz.เอาชวิทซ์ คำสั่งรถไฟผิดพลาด
George had some pretty stern orders from London last night so we're off on the 8:30 train.จอร์จได้รับ... คำสั่งด่วนจากทางลอนดอนเมื่อคืน คงไปรถเที่ยวแปดโมงครึ่ง
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น
So what happens? She splits, right down to the keel... and the stern falls back level.ดังนั้น เรือจึงขาดกลางลงไปถึงกระดูกงู
Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches.ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน
Now the stern section kind of bobs there like a cork for a couple of minutes... floods, and finally goes under about 2:20 a. m... two hours and 40 minutes after the collision.ส่วนท้าย ลอยเหมือนจุกขวดอยู่ 2-3 นาที น้ำท่วมมิดลำเวลา 2.20 นาฬิกา 2 ชั่วโมง 40 นาที หลังจากชนน้ำแข็ง

stern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
[zhú, ㄓㄨˊ, 舳] poopdeck; stern of boat
[pái, ㄆㄞˊ, 棑] raft; shield; stern of junk
厉声[lì shēng, ㄌㄧˋ ㄕㄥ, 厉声 / 厲聲] stern voice
严辞[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严辞 / 嚴辭] stern words
[shāo, ㄕㄠ, 艄] stern of boat
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
协约国[xié yuē guó, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄍㄨㄛˊ, 协约国 / 協約國] Allies; entente (i.e. Western powers allied to China in WW1)
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
巴罗克[bā luó kè, ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄜˋ, 巴罗克 / 巴羅克] baroque (period in western art history)
巴特纳[Bā tè nà, ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ, 巴特纳 / 巴特納] Batna, town in eastern Algeria
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, 国际跳棋 / 國際跳棋] checkers (western board game)
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典乐 / 古典樂] classical music (mainly western)
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 洋务学堂 / 洋務學堂] college of western learning in late Qing
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 凉 / 涼] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, 破折号 / 破折號] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash)
[gāng, ㄍㄤ, 堈] earthen jug, crock, cistern
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, 东吴 / 東吳] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, 东周 / 東周] Eastern Zhou (770-221 BC)
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 东方马脑炎病毒 / 東方馬腦炎病毒] eastern equine encephalitis (EEE) virus
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, 东欧 / 東歐] Eastern Europe
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 东正教 / 東正教] Eastern Orthodox Church
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, 东洋 / 東洋] Eastern world
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, 东汉 / 東漢] Eastern or later Han dynasty, 25-220
东缅高原[Dōng Miǎn gāo yuán, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, 东缅高原 / 東緬高原] Eastern Myanmar plateau
东罗马帝国[dōng Luó mǎ Dì guó, ㄉㄨㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 东罗马帝国 / 東羅馬帝國] Eastern Roman empire or Byzantium (395-1453)
东西周[Dōng Xī Zhōu, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄓㄡ, 东西周 / 東西周] Eastern Zhou (1046-771 BC) and Western Zhou (770-221 BC)
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, 宋武帝] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西端] Western extremity
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, 蓬壶 / 蓬壺] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, 阳历 / 陽曆] solar calendar; Western (Gregorian) calendar)
西装革履[xī zhuāng gé lǚ, ㄒㄧ ㄓㄨㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 西装革履 / 西裝革履] got up in Western dress; impeccably attired
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, 冷面] grim; stern; harsh
海地[Hǎi dì, ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ, 海地] Haiti, the western third of Caribbean island Hispaniola

stern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イカチー[, ikachi-] (adj-f) (sl) (See 厳い) grim; stern
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)
険しい目[けわしいめ, kewashiime] (n) grim stare; stern look
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
イースタン[, i-sutan] (n) eastern
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis)
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis)
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis)
ウエスタンリーグ[, uesutanri-gu] (n) Western league
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark)
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil)
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
カリブヘラザメ[, karibuherazame] (n) smallfin catshark (Apristurus parvipinnis, species of the western Atlantic)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
カントリーアンドウェスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western
カントリーアンドウエスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
クサリトラザメ[, kusaritorazame] (n) chain catshark (Scyliorhinus retifer, species found in the Western Atlantic)
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
サウスウエスタンベル[, sausuuesutanberu] (n) {comp} Southwestern Bell
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style

stern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
ฉกาจฉกรรจ์[adj.] (chakātchaka) EN: stern ; harsh ; dour ; formidable FR:
ข้างท้าย[X] (khāng thāi) EN: toward the stern ; abaft ; toward the end FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
ขึ้นเสียง[v.] (kheunsīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice FR: élever la voix
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreu) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking FR: sérieux ; austère ; solennel
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight FR: stressé ; tendu ; crispé
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern FR: bout [m] ; extrémité [f]
ท้ายเรือ[n. exp.] (thāi reūa) EN: stern FR: poupe [f]
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aefrikā Taw) EN: West Africa ; Western Africa FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
บรรพ์[adj.] (ban) EN: eastern FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
เบสท์เวสเทิร์น[adj.] (Bēs Wēsthoē) EN: Best Western FR: Best Western
ชะนีคิ้วขาวตะวันตก[n. exp.] (chanī khiu ) EN: western hoolock gibbon FR:
ชาวตะวันตก[n. exp.] (chāo tawant) EN: Westerner FR:
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sāko) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ด้วงหนวดยาวกำมะถัน[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Celosterna pollinosa FR:
เอเชียตะวันออก[n. prop.] (Ēchīa Tawan) EN: East Asia ; Eastern Asia FR: Asie de l'Est [f]
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēchīa Tawan) EN: Southwest Asia ; Southwestern Asia FR: Asie du Sud-Ouest [f] ; Sud-Est asiatique [m]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang ) EN: western FR: occidental ; étranger
ฝรั่งจ๋า[n. exp.] (Farang jā) EN: Western idolizer FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
หัวนอก[adj.] (hūanøk) EN: western-educated ; educated abroad ; westernized ; FR:
อีสานใหม่[org.] (Īsān Mai) EN: New North Eastern FR:
อีสานนิยม[n. exp.] (Īsān niyom) EN: regionalism in Northeastern Thailand FR:

stern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fröbelstern {m}; gefalteter AdventssternAdvent Star; Moravian star
Amaryllis {f}; Ritterstern
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel
Küstenseeschwalbe {f} [ornith.]Arctic Tern (Sterna paradisaea)
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird
Aster {f} [bot.] | Astern
Astrologe {m}; Sterndeuter
Astrologie {f}; Sterndeuterei
Stern {m} | Sterne
achtern; achteraus {adj} | genau rückwärtsastern | dead astern
Astronomie {f}; Sternkunde
Chapmanwürgerling {m} [ornith.]Western Antshrike
Kopfsteinpflasterstraße {f} | eine Gasse mit Kopfsteinpflasterncobbled street | a cobbled street
Bestürzung {f}; Konsternierung
Dollarvogel {m} [ornith.]Eastern Broad-billed Roller
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc
östlich {adj} | östlicher | am östlichsteneastern | more eastern | most eastern
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Kronenlaubsänger {m} [ornith.]Eastern Crowned Leaf-Warbler (Phylloscopus coronatus); Temminck's Crowned Willow Warbler
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover
Klippentaube {f} [ornith.]Eastern Rock Pigeon
Wühlerkakadu {m} [ornith.]Eastern Long-billed Corella
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet
Ostkreischeule {f} [ornith.]Eastern Screech Owl
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern
Firmament {n}; Sternenzelt
Fixstern {m} | Fixsterne
Heck {n}stern; rear; back; tail
Heckkorb {m} [naut.]stern pulpit
Isabellbrachvogel {m} [ornith.]Far Eastern Curlew
Jacksonweber {m} [ornith.]Eastern Golden-backed Weaver
Jungfrau {f} (Sternzeichen)Virgo
Rotbrust-Samenknacker {m} [ornith.]Western Bluebill
Rüppellseeschwalbe {f} [ornith.]Lesser Crested Tern (Sterna bengalensis)
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stern
Back to top