ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ferocity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ferocity*, -ferocity-

ferocity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ferocity (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย Syn. brutality, fierceness, savagery Ops. humaneness, mercy
English-Thai: HOPE Dictionary
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร้ายกาจ (n.) ferocity See also: wickedness, cruelness
ความโหดร้าย (n.) ferocity See also: wickedness, cruelness Syn. ความร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet his ferocity pales against the titan of the arena!และแน่นอนหนุ่มแสนดุร้ายผู้มีอิทธิพลต่อลานประลอง
They fight with a ferocity unlike anything I've seen.พวกมันดุร้ายมาก.. ไม่เคยเจอมาก่อน
Her ferocity bested only by her beauty.ความโหดร้ายของเธอถูกค้นพบ โดยเฉพาะความงามของเธอ
But given what we know, given the ferocity of Grounder justice, this could be the most merciful outcome for the boy.แต่เท่าที่เรารู้ ให้ความดุดันของ grounder ความยุติธรรม นี้อาจจะเมตตาที่สุด
You have ferocity and beauty and desire and that's enough.คุณมีความดุร้าย และความสวยและความต้องการ นั่นก็พอและ
It's about ferocity, carnage.มันก็คือความโหดร้ายทารุณ
The typhoon is expected to hit Shikoku with increased ferocityเข้าทางใต้ของชิโกกุด้วยความเร็ว 20 กม. /ชม.
"Psychotic killer: Rips victims apart with brute-like ferocity. "ฆาตกรโรคจิตฉีกร่างเหยื่ออย่างโหดร้ายเหมือนสัตว์ป่า
Tigress, you need more ferocity!เสือคต้องดุร้ายมากขึ้น!
It is the job of an exorcist to determine the number of possessing demons and their names something the demons protect with great ferocity.เป็นหน้าที่ของผู้ทำพิธีไล่ปีศาจ... ที่จะขับไล่ปีศาจ ด้วยการเอ่ยชื่อของพวกมัน สิ่งที่เหล่าปีศาจปกป้อง ด้วยความดุร้ายของมัน
This act of aggression must be met with swift and cruel ferocity.การกระทำหยามเกียรติกันเยี่ยงนี้ ต้องได้พบกับความพินาศอันรวดเร็วและป่าเถื่อน
Their leader, The Shredder, will come at you with ferocity.หัวหน้าใหญ่เจ้า เชร็ดเดอร์ มันจู่โจมอย่างเหี้ยมโหด

ferocity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇悍[きょうかん, kyoukan] (n) heinousness; ferocity
熾烈;し烈[しれつ;しきれつ(ik), shiretsu ; shikiretsu (ik)] (adj-na) (1) fierce; violent; severe; (n) (2) ferocity; violence; severity
獰猛;どう猛[どうもう;ねいもう(獰猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na,n) ferocity; truculence

ferocity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrā) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ferocity
Back to top