ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brutally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brutally*, -brutally-

brutally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutally (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. inhumanly
brutally (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. fiercely
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี
brutally (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely
brutally (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี See also: อย่างโหดร้าย Syn. fiercely, wastefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อำมหิต (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม
อำมหิต (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมเกรียม (adv.) brutally See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
โหดร้าย (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต

brutally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
สังหารโหด[v. exp.] (sanghān hōt) EN: brutally murder FR:
อย่างโหดร้าย[adv.] (yāng hōtrāi) EN: brutally ; atrociously FR: brutalement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brutally
Back to top