ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอ*, -คอ-

คอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอ (n.) popularity See also: fondness, admiration, taste Syn. ความนิยม
คอ (n.) neck See also: throat, nape
คอ (n.) collar Syn. คอเสื้อ
คอ (n.) prison See also: jail, penitentiary Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง
คอ (n.) stable See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle) Syn. เล้า
คอ (v.) bent See also: deform
คอกช้าง (n.) an elephant-trapping pen
คอกพยาน (n.) witness-stand See also: bar
คอกม้า (n.) stable
คอกระเช้า (n.) round-necked sleeveless collar
คอกลม (n.) round neck
คอกะลาสี (n.) sailor collar
คอขวด (n.) bottleneck
คอขาดบาดตาย (adj.) serious See also: fatal, critical Syn. ร้ายแรง
คอคอ (n.) isthmus
คองเกรส (n.) Congress Syn. พรรคคองเกรส
คองเกรส (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ
คอจีน (n.) mandarin collar
คอซอง (n.) boat neck See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline
คอ (adj.) narrowed See also: constricted Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว
คอดกิ่ว (adj.) compressed See also: condensed, contracted, constricted, deflated Syn. คอด
คอตก (adv.) crestfallenly See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly
คอต่อ (n.) nape
คอตั้ง (n.) stand-up collar See also: upright collar
คอตั้งบ่า (v.) looking upwardly
คอตีบ (n.) diphtheria
คอทองแดง (adj.) alcohol-tolerant
คอทองแดง (n.) drinker See also: imbiber
คอ (v.) carry See also: take Syn. แบก, หาม
คอ (v.) row See also: paddle, oar
คอ (adj.) lopsided See also: unbalanced, askew
คอ (n.) roost See also: perch
คอนกรีต (n.) concrete
คอนกรีตอัดแรง (n.) reinforced concrete
คอนกรีตเสริมเหล็ก (n.) ferro-concrete See also: reinforced concrete
คอนดอม (n.) condom See also: prophylactic Syn. ถุงยางอนามัย
คอนเดนเซอร์ (n.) condenser
คอนเสิร์ต (n.) concert Syn. การแสดงดนตรี
คอนแทคเลนส์ (n.) contact lens Syn. เลนส์สัมผัส
คอนแวนต์ (n.) convent
English-Thai: HOPE Dictionary
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
home computerคอมพิวเตอร์ระดับบ้านหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพดีพอจะใช้ในบ้านได้ (ใช้งานที่ไม่สลับซับซ้อนนัก) บางทีเรียก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสมหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ผสมกัน คือ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถแปลงข้อมูลทั้งสองประเภทนั้นได้ดู analog computer, และ digital computer ประกอบ
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
serial computerคอมพิวเตอร์แบบอนุกรมหมายถึงคอมพิวเตอร์ชนิดที่ทำการประมวลผลข้อมูลเรียงไปตามลำดับ ตรงข้ามกับ คอมพิวเตอร์แบบขนาน (pararell computer) ดู pararell computer เปรียบเทียบ
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate (tailless)
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอ
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
ascot(n) ผ้าพันคอ
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอ
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอ
bide(vi,vt) รอคอย,คอย,ขึ้นอยู่กับ,อดทน,ทน,เผชิญ
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
booth(n) แผงลอย,คอ
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอ
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอ
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
COFFEE coffee shop(n) ร้านกาแฟ,คอฟฟีชอฟ
cognac(n) เหล้าคอนยัก,เหล้าบรั่นดี
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอ
helicopter(n) เฮลิคอปเตอร์
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
cravat(n) เน็คไท,ผ้าผูกคอ
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Chordataคอร์ดาตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colloidคอลลอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columellaคอลิวเมลลา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
COM (component object model)คอม (แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common lawคอมมอนลอว์, กฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compositeคอมโพสิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conceptacleคอนเซปเทเคิล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convexคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม [มีความหมายเหมือนกับ phellogen] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coursewareคอร์สแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
general-purpose computer; all-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
home computerคอมพิวเตอร์ครัวเรือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hot water coilคอยล์น้ำร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intertwined circuiting coilคอยล์วงจรไขว้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasopharynxคอหอยส่วนจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pharyngitisคอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharynxคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preheat coilคอยล์อุ่นอากาศล่วงหน้า มีความหมายเหมือนกับ preheater [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
throatคอคอด [มีความหมายเหมือนกับ venturi ๑] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
uncased coilคอยล์เปลือย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
webbed neckคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet coil; wetted coilคอยล์เปียก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Caucasoid Raceคอเคซอยด์,เชื้อชาติ;เชื้อชาติคอเคซอยด์ [การแพทย์]
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]
Caudate Nucleusคอเดตนิวเครียส,สมอง;คอเดทนิวเคลียส [การแพทย์]
Causalgiaคอซาลเจีย [การแพทย์]
Caustic คอสติก, กัดเผา มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Choroidคอรอยด์,เยื่อตา;เยื่อโครอยด์;คอรอยด์;ฆอรอยด์;เนื้อเยื่อของตา [การแพทย์]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Colloidคอลลอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
COM (Computer architecture)คอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combantrinคอมแบนทริน [การแพทย์]
Combo Driveคอมโบไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดี และอ่านข้อมูลจากแผ่นดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Comedoคอมมีโด [การแพทย์]
Common lawคอมมอนลอร์ [TU Subject Heading]
commutatorคอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่, ส่วนประกอบของมอเตอร์และไดนาโม  ทำด้วยทองแดงมีลักษณะเป็นวงแหวนผ่าครึ่งต่อไว้กับขดลวดของมอเตอร์หรือไดนาโม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact discคอมแพกต์ดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complementคอมพลีเมนต์,สาร;คอมพลีเมนต์;คอมปลีเม็นท์;คอมพลิเม้น;คอมพลีเมนต์ [การแพทย์]
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer aided manufacturคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต [คอมพิวเตอร์]
Computer scienceคอมพิวเตอร์ศาสตร์ [TU Subject Heading]
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conformationคอนฟอร์เมชัน,ลักษณะของโครงสร้าง,การจัดรูปร่าง,การลงรอยกันได้,โครงสร้าง,คอนฟอร์เมชั่น,อณู [การแพทย์]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Consommeคอนซอมแม่ [การแพทย์]
CorelDRAW!คอเรลดรอ [TU Subject Heading]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cornuคอร์นู,มุมมดลูก [การแพทย์]
Coronaคอองคซาต [การแพทย์]
Cortisoneคอร์ติโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corundumคอรันดัม [TU Subject Heading]
Cosackie B4 Virusคอซาคีบีไวรัส [การแพทย์]
Diphtheriaคอตีบ [TU Subject Heading]
Goiterคอพอก [TU Subject Heading]
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบ [TU Subject Heading]
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
balaclava (n.) หมวกเหล็กที่คลุมหัว คอ ยกเว้นหน้า Syn. balaclava helmet
balaclava helmet (n.) หมวกเหล็กที่คลุมหัว คอ ยกเว้นหน้า
Gregory Peck (sl.) คอ
scrag (n.) คอ (คำสแลง)
chicken coop (n.) คอSee also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard
kraal (n.) คอSyn. enclosure, pen
pen (n.) คอSee also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard, chicken coop
stall (n.) คอSee also: คอกสัตว์ Syn. cage, coop
cubicle (n.) คอกทำงาน See also: ห้องเล็กๆ ที่เกิดจากการใช้ผนังกั้น
yard (n.) คอกปศุสัตว์ See also: เล้า, คอก
stockyard (n.) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว Syn. paddock
witness box (n.) คอกพยาน Syn. witness stand
witness stand (n.) คอกพยาน Syn. witness box
stable (n.) คอกม้า See also: โรงม้า Syn. corral, pen, shelter
run (n.) คอกล้อมสัตว์ Syn. coop, enclosure, pen
playpen (n.) คอกล้อมเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เด็กเล็กเล่นหรือคลานภายใน Syn. outfield
cattle pen (n.) คอกสัตว์ Syn. cow pen
corral (n.) คอกสัตว์ Syn. cattle pen, cow pen
cow pen (n.) คอกสัตว์ Syn. cattle pen
crib (n.) คอกสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
Keep your shirt on! We have plenty of timeคอยเดี๋ยวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Wait while I find the phoneคอยก่อนนะ ขณะที่ฉันหาโทรศัพท์อยู่
Wait for me at the front gateคอยฉันที่ประตูหน้านะ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Why don't you wait outside?ทำไมคุณไม่คอยอยู่ข้างนอก
I've waited a long time for thisฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
You know what I should pack?คุณรู้ไหมว่าฉันควรจะแพ็คอะไรบ้าง
Did you attend a concert last night?คุณไปชมคอนเสิร์ทเมื่อคืนนี้ไหม?
I always wait for herฉันคอยเธอเสมอ
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
Why did you wait so long?ทำไมคุณถึงได้คอยนานขนาดนั้น?
I have waited one year for this dayฉันคอยวันนี้มาหนึ่งปีแล้ว
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
You made us waitคุณทำให้พวกเราต้องคอ
I would really like to study computerฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
Just wait and seeแค่คอยดูเท่านั้น
Don't keep me waiting long!อย่าให้ฉันคอยนานล่ะ
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
He has been waiting for you for over an hourเขาคอยคุณมากว่าชั่วโมงแล้ว
What are you doing on the computer?คุณกำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์นั่น?
I can't wait any longerฉันไม่สามารถคอยต่อไปอีกแล้ว
Sorry to keep you waitingขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอ
Thank youขอบคุณ ฉันกำลังคอยโทรศัพท์นั้นอยู่
I've been waiting to ask him somethingฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
Do not make me wait for you!อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
I'm gonna do some work on the computerฉันจะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอ
I was getting tired of waiting!ฉันเหนื่อยที่ต้องคอยแล้ว
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
T- e-a-m-w-o-r-k. Work.ทอ อี มอ เอ วอ อิ รอ คอ ทีมเวิร์ค
I'm the head of plastic surgery and an ear, nose and throat specialist.ผมเป็นหัวหน้าหน่วยplastic surgery และ ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
I've seen 16 E. N. T. S not one could help me.ผมเจอหมอ หู คอ จมูก มา16คนแล้ว ไม่เห็นได้อาไรเลย
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน
Crazy? You attract crazy women? Shocking.บ้า บอ คอ แตก ช๊อกโลก
She suffered blunt-force traumas to the head, neck, and chest.มีร่องรอยบอบช้ำอย่างหนัก บริเวณศีรษะ. คอ และหน้าอก
After six months working my ass of like a mule, risking my neck men dying and for what?หลังจากทำงาน 6 เดือน ไอ้เลวนั่นเหมือนล่อตูดฉัน ความเสี่ยง คอ ผู้ชายจะตายเพื่ออะไร?
Fox Creek Stables! Repeat, Fox Creek Stables, officer down! Turn around!คอก ฟอกซ์ ครีก ย้ำ คอก ฟอกซ์ ครีก มีจนท.เสียชีวิต หันหลังไป วางมือไว้บนหัว
Your cubicle was cleaned out when you were fired.คอกทำงานของนายถูกรื้อไปหมดแล้ว ตอนที่นายโดนไล่ออก
Those pens could easily be modified.คอกพวกนั้นสามารถเอามาใช้ชั่วคราวได้
The teller cages are nicely protected, but your employees need to be more vigilant.คอกเจ้าหน้าที่ค่อนข้าง รักษาความปลอดภัยได้น่าดูชม แต่พนักงานของคุณต้อง ตาสับปะรดมากกว่านี้หน่อย
A cocktail of endorphins and my good friend lorazepam to keep you chill while I evaluate your Catherine-allergic ass.คอกเทลของเอนดอร์ฟิน และเพื่อนที่แสนดียาลอราซีแพม ที่จะทำให้คุณผ่อนคลาย ระหว่างที่ฉันประเมิน อาการแพ้เเคทเธอรีนบ้าๆของคุณ
Hair of the dog that done bit your ass.คอกเทลช่วยให้หายเมาค้างนะพวก
Fruit cocktail, with coconut shavings,คอกเทลผลไม้ กับมะพร้าวขูด
My throat was so dry, I thought I couldn't able to talk.คอของข้าแห้ง ข้าคิดว่าข้าจะไม่สามรถพูดได้แล้ว
To... to my neck was really working for me, but the idea of walking 10 feet into your bedroom is about the scariest thing I can think of right now.คอของฉัน มันได้ผลมากจริงๆ แต่การเดินอีก 10 ฟุต ไปที่ห้องนอนคุณ เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ที่ฉันคิดได้ตอนนี้
My throat's a little scratchy.คอของฉันเจ็บเล็กน้อย
His neck was always very, very thick.คอของเขาค่อนข้างที่จะ หนามากๆ
His neck's been broken. There's scarcely a mark on the flesh.คอของเขาหัก มีรอยน่ากลัวอยู่บนผิวหนัง
His neck snapped as he hit the ground.คอของเขาหักตอนที่กระแทกพื้น
His head broken, flopping to one side... saying he was cold where we left him.คอของเขาหักห้อยไปด้านข้าง บอกว่าตรงที่เราทิ้งเขาไว้มันหนาว
Well, his neck snaps back.คอของเค้าตวัดกลับไปข้างหลัง
"Victim's throat was torn out by what appears to be some kind of an animal."คอของเหยื่อถูกฉีกออกโดย สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนฝีมือของพวกสัตว์ป่า
Whose throat you gonna cut, old man?คอของใคร ที่เจ้าจะปาด เจ้าแก่?
White's neck slit wide open with a kitchen knife and stabbed numerous times in the face and chest.คอของไวท์ถูกกรีดเป็นทางยาวด้วยมีดทำครัว และถูกแทงหลายครั้งบนใบหน้าและหน้าอก
My neck is hurting. Please, please help.คอคะ ฉันเจ็บไปหมด ได้โปรดช่วยฉันออกไปที
Kong lives here.คอง มันอาศัยอยู่ที่นี่
Cong is using the chip against you.คองกำลังใช้ชิป เพื่อหลอกคุณ
Gong-gil's been what? Entitled?คองกิลมันได้เป็นอะไรนะ ได้เป็นขุนนางเหรอ
Gong-gil's back! Gong-gil! Come here.คองคิลมาแล้วๆๆ มานี่ๆ
Kong is god on this island.คองคือพระเจ้าบนเกาะนี้
Kong's down. Let's go!คองบาดเจ็บ ไปกันเถอะ!
Kong's god on the island, but the devils live below us.คองเป็นพระเจ้าบนเกาะนี้ แต่พวกปีศาจร้ายอยู่ข้างใต้เรา
Kong was just defending his territory.คองแค่ต้องการปกป้องอาณาเขต
Kong is not the only king.คองไม่ใช่ตัวเดียวที่เป็นราชา
Wasn't Kong the one who killed your friend?คองไม่ได้ฆ่าเพื่อนคุณเหรอ
My throat starts constricting, the walls start throbbing.คอฉันจะเริ่มอึกอักที่คอ เหมือนกำแพงจะถล่มลงมา
My throat was in so much pain that I even thought of bandaging it.คอฉันเจ็บไปหมด ฉันถึงได้ต้องพันนี่ไว้
I got a bruise or something?คอฉันเป็นรอยช้ำหรือเป็นยังไง
My throat is really scratchy, and my head hurts, like, right here.คอฉันแห้งไปหมด แล้วฉันก็ปวดหัว ตรงนี้

คอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
待つ[まつ, matsu] Thai: คอ
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอ
Back to top