swing

แปลว่า


vi แกว่ง
ความหมายเหมือนกับ: oscillate , sway , rock
คำที่เกี่ยวข้อง: แกว่งไปมา
vt แกว่ง
ความหมายเหมือนกับ: oscillate , sway , rock
คำที่เกี่ยวข้อง: แกว่งไปมา
vi หมุนรอบ
ความหมายเหมือนกับ: pivot , rotate , turn
คำที่เกี่ยวข้อง: หมุน , หมุนวน
vt หมุนรอบ
ความหมายเหมือนกับ: pivot , rotate , turn
คำที่เกี่ยวข้อง: หมุน , หมุนวน
vi แขวน
ความหมายเหมือนกับ: dangle , hang , suspend
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้อย
vt แขวน
ความหมายเหมือนกับ: dangle , hang , suspend
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้อย
n ชิงช้า
ความหมายเหมือนกับ: hanging seat
คำที่เกี่ยวข้อง: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา
n การแกว่ง
ความหมายเหมือนกับ: dangle , oscillation , swaying
คำที่เกี่ยวข้อง: การแกว่งไปมา , การแกว่งไกว
n การเหวี่ยงหมัด
ความหมายเหมือนกับ: sweeping stroke
n การตีลูกบอล

รูปภาพ


swing ชิงช้าชิงช้า

หมวดคำ