ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swerve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swerve*, -swerve-

swerve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swerve (vt.) ทำให้เปลี่ยนทิศทาง See also: ทำให้หักเห Syn. deviate, veer, turn
swerve (vi.) เปลี่ยนทิศทาง See also: หักเลี้ยว, หักเห Syn. deviate, veer, turn
swerve (n.) การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน See also: การเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน Syn. veer, turn, change in direction
swerve from (phrv.) เปลี่ยนทิศทางทันที See also: หักเลี้ยวทันที
swerve from (phrv.) เปลี่ยนทันที (ความตั้งใจ, การกระทำ, ทิศทางฯลฯ) See also: หันเห
English-Thai: HOPE Dictionary
swerve(สเวิร์ฟว) vi.,vt.,n. (การ) หักเลี้ยว,หันอย่างฉับพลัน,เปลี่ยนทิศอย่างฉับพลัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
swerve(vt) หลบ,เหไป,หลีก,หักเลี้ยว,หันขวับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลื่น (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery Syn. ไถลลื่น
แฉลบ (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery Syn. ไถล, ลื่น
ไถล (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery, lose one´s footing Syn. ลื่น, ลื่นไถล
ไถลลื่น (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanna, you know, get your swerve on, like this.เออ เธอ หมุนตัว อย่างนี้
He tried to swerve to miss it, but-- how bad is it?เขาพยายามหักรถหลบ แต่... .
I still can't believe that he knew the bike would cause the truck to slow down and swerve under the footbridge.ยังไม่เชื่อเลยว่า เขารู้ว่า จักรยานนั่นจะทำให้ รถบรรทุกคันนั้นวิ่งช้าลง และหักเลี้ยวเข้าใต้สะพานลอย
We're the same. We should save the flashlights. Ray's truck swerved off the road and hit Colleen and then a tree, and she was pinned between the two.เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ประหยัดไฟฉายดีกว่า รถเรย์แหกโค้ง
Can you swerve, snowman?ให้มัน "มั่นๆ" หน่อย หัวหิมะ
I thought you said I swerved to miss a deer.ใช่ ฉันโกหก ตอนนั้นฉันเมา ฉันอัปยามากเกินไป นายซิ่งเพื่อจะพาฉันไปโรงพยาบาล
And I swerved at the last second, and then lust...ผมหักพวงมาลัยทันในวินาทีสุดท้าย แล้วผมก็...
It was like we were both playing chicken, and then we... we both swerved.มันเหมือนว่าเราทั้งคู่ทำตัว เ็ป็นเด็กๆ ไร้เดียงสา แล้วเราก็ต่าง หลงทิศหลงทาง
I didn't, but, Ange, I'm telling you, this guy... he drives past me, he turns around and swerves right into me.ผมไม่เห็น แต่แองจี้ ผมกำลังจะบอกคุณว่า มันขับรถผ่านผมไป แล้วก็หักรถกลับมา ขับเสยผมเลย
Oh, that's where the bike messenger said he swerved, so he wouldn't hit some old guy that was bending down.โอ๊ะ คนขี่จักรยานบอกว่า เขาหักหลบตรงนั้นอย่างกะทันหันเลยล่ะ ไม่งั้นเขาก็คงขับชน คนแก่ที่กำลังก้มลง
Well, maybe the old guy bent down to pick it up, and that's what caused the bike messenger to swerve.อืม บางทีคนแก่นั่น อาจจะก้มลงเก็บมันก็ได้ และมันก็ทำให้คนขี่จักรยานต้องหักหลบ
Uh, cyclist swerved in front of him, Car had a mind of its own.- จักรยานหักเลี้ยวกระทันหัน รถเขามีจิตใจของมันเอง

swerve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)

swerve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve FR: ricocher ; faire une embardée
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน[n. exp.] (kān hak līo) EN: swerve FR:
เลี้ยว[v.] (līo) EN: turn ; take a bend ; change course ; wheel ; veer ; swerve FR: tourner ; virer
เปลี่ยนทิศทาง[v. exp.] (plīen thitt) EN: swerve FR:
ส่าย[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth ; waggle FR: agiter ; balancer
ไถล[v.] (thalai) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing FR: glisser ; déraper
ไถลลื่น[v.] (thalaileūn) EN: swerve FR:
ทำให้เปลี่ยนทิศทาง[v. exp.] (thamhai plī) EN: swerve FR:
แว้ง[v.] (waēng) EN: turn suddenly ; swerve ; wheel back FR: se retourner subitement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swerve
Back to top