grand

แปลว่า


adj ใหญ่โต
ความหมายเหมือนกับ: splendid , magnificent
คำที่เกี่ยวข้อง: หรูหรา , สง่างาม , โอ่อ่า
adj น่าเกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: significant
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นที่เคารพ , ซึ่งมีอำนาจ
คำตรงข้าม: insignificant