ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-terrify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น terrify, *terrify*,

-terrify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย
You remember when this marketplace used to terrify us?You remember when this marketplace used to terrify us?
I know I repulse you, terrify you.ฉันรู้ ฉันเกลียดแก ฉันทำให้ เธอกลัว
Why? ! Just to terrify my wife?เพื่อขู่เมียฉันเท่านั้นเหรอ
And that's enough to terrify anyone. greys anatomy season 06 Episode 08แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วหล่ะ - -
You spend every waking moment of your life figuring out ways to terrify children to try to make you feel better about yourself, and the fact that you're probably gonna spend the rest of your life alone!คุณได้แต่หาวิธีทำให้เด็กๆหวาดกลัว เพื่อคุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง และความเป็นจริงคือ คุณจะต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิต!
And if I have to terrify his wife to stop that happening, I can live with that.และถ้าผมทำให้ภรรยาของเขาหวาดกลัว เพื่อหยุดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ผมน่าจะจัดการเรื่องนั้นได้
Actually, I terrify you.อันนี้จริง ฉันกลัวคุณ
How am I going to terrify her? Helter-skelter!ฉันจะหลอนเธอยังไงล่ะ
Urban legends, they, they terrify me.ตำนานมันทำให้ฉันรู้สึกสยอง
I find it intriguing to imagine that beneath these perfectly engineered features, are thoughts that terrify the whole of Unanimity.ฮ’ut lั–ั•tะตn, yะพu hะฐvะต ะฐ bั–ggะตr ั€rะพblะตm ัlะพั•ะตr tะพ hะพmะต. ฮคhะตrะต'ั• ั•ะพmะต dะตmะตntะตd bั–tัh ัะฐllั–ng hะตrั•ะตlf ฮะพะฐkะตั•,
I would think this meta was really cool if everything about him didn't just terrify me to my core.ฉันขอคิดเลยว่าพลังนี้มันเจ๋งจริง ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ไม่ได้ทำฉันเสียวไปจนถึงกระดูกสันหลัง

-terrify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
ทำให้ตื่นตระหนก[v. exp.] (thamhai teū) EN: terrify ; appal ; appall (Am.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -terrify-
Back to top