ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dreadful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dreadful*, -dreadful-

dreadful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreadful (adj.) น่าสะพรึ่งกลัว See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก Syn. terrible, frightful horrific Ops. pleasant
dreadfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, fearfully, awfully
dreadfulness (n.) ความน่ากลัว See also: อย่างเลวร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขนพองสยองเกล้า (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
น่าพรั่นพรึง (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าสยดสยอง (adj.) dreadful See also: terrible, awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว
น่าสะพรึงกลัว (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าหวาดผวา (adj.) dreadful See also: terrible, awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าขนลุก, น่ากลัว
ภีม (adj.) dreadful See also: fearful, horrible Syn. น่ากลัว
น่าขนพองสยองเกล้า (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
น่าพรั่นพรึง (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าสยดสยอง (v.) be dreadful See also: be terrible, be awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว
น่าสะพรึงกลัว (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าหวาดผวา (v.) be dreadful See also: be terrible, be awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าขนลุก, น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"as you will answer at the dreadful day of judgment,"ตามที่เจ้าจะตอบ ในวันพิพากษา
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น
I have just received a letter from Jane, with such dreadful news.ฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเจน ซึ่งแจ้งข่าวที่น่ากลัวมาก
Sister, calm down. Nothing dreadful will happen!น้องสาวใจเย็นๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรอก
You must tell him what a dreadful state I'm in! How I have such tremblings and flutterings.พี่ต้องไปบอกเขาถึงสถานการณ์ที่น่าเลวร้ายที่ฉันเป็นอยู่ บอกว่าหัวใจฉันสั่นไหวแค่ไหนและมันเต้นๆ หยุดๆ ยังไง
And I don't see that Lydia has done anything dreadful either.และฉันก็ไม่เห็นลิเดียทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจเลย
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า
And in the light of these dreadful massacres up and down your border, it's no wonder you're seeking our favor.And in the light of these dreadful massacres up and down your border, it's no wonder you're seeking our favor.
He's been looking dreadful for days.มันดูแย่มาหลายวันแล้ว
I mean, how charming can I be when I have to pretend to be I'm dreadful ogre.ฉันหมายถึง ฉันจะเป็น ชาร์มมิ่ง ได้ยังไง ในเมื่อ ฉันต้องแกล้งทำเป็นเจ้ายักษ์น่ากลัวนั่น
But outta pain, we all feel what this dreadful lost reminds me reminds usเพราะนอกจากจะเจ็บปวดแล้ว เรายังรับรู้ได้ถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่คอยย้ำเตือนทั้งตัวครูเองและก็พวกเราทั้งหมด
My dear fellow, what a dreadful time you've had. Welcome home.- ว่าไงน้องรัก เจอเรื่องร้ายๆ มาเยอะเลย ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะ

dreadful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 触目惊心 / 觸目驚心] shocking; dreadful to see
惨况[cǎn kuàng, ㄘㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, 惨况 / 慘況] tragic situation; dreadful state
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly

dreadful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)

dreadful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant

dreadful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauderhaft; schrecklich {adj} | schauderhafter | am schauderhaftestendreadful | more dreadful | most dreadful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dreadful
Back to top