ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frightful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frightful*, -frightful-

frightful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frightful (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, frightening, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightful horrific (adj.) น่าสะพรึ่งกลัว See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก Syn. terrible Ops. pleasant
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, badly, fatally, fearfully
English-Thai: HOPE Dictionary
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
English-Thai: Nontri Dictionary
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ากลัว (adj.) frightful See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Evil old woman considered frightful or ugly." It's 12 down.หญิงชั่วร้ายน่าเกลียด.. 12 แนวตั้ง
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง#
¶ The weather outside is frightful#อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง#
I don't think that's frightfully funny, D'Arnot.ฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกน่าขน พองสยองเกล้า, ดึอาโนท
Frightfully drafty, these old houses.ลมโกรกบ้านหลังนี้เลยดูน่ากลัวเลยนะครับ
I ran away! Oh, dear! Oh, how frightfully upsetting.โอ้ ความปั่ีนป่วนที่น่าหวาดกลัว
I'd heard Hogwarts' final exams were frightful, but I found that enjoyable.ฉันได้ยินว่าการสอบไล่ ที่ฮอกวอตส์น่ากลัวนัก กลับพบว่าน่าสนุกกว่าเรื่องนี้เยอะ
I really am most frightfully sorry it took so long to answer the door, sir.ผมรู้สึกเสียใจมากที่สุดอย่างสุดซึ้ง ที่ให้คุณรอหน้าประตูนานครับท่าน

frightful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist

frightful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)

frightful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frightful
Back to top