ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frighten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frighten*, -frighten-

frighten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frighten (vi.) หวาดกลัว See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten (vt.) เขย่าขวัญ See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว Syn. scare, terrify
frighten away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. scare away
frighten from (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ Syn. frighten out of
frighten into (phrv.) ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง Syn. intimidate into, scare into, terrify into
frighten off (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. frighten away
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. scare out of
frighten someone out of his wits (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, scare out of, terrify out of
frighten someone to death (idm.) ทำให้กลัวอย่างมาก See also: หวาดระแวงอย่างมาก
frighten to (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. scare out of, terrify out of
frightened (adj.) น่าตกใจ See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว Syn. afraid, alarmed
frightening (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. distressing, startling
frightening (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightening (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. terrible
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
frightening (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, fearful Ops. happy, joyful
frightening person (n.) คนที่น่ากลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
English-Thai: Nontri Dictionary
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มขวัญ (v.) frighten See also: intimidate, threaten, terrorize Syn. ขู่, ข่มขู่ Ops. ปลอบขวัญ
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
เขย่าขวัญ (v.) frighten See also: shock, scare, petrify, startle, terrify
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนี (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนีดีฝ่อ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ใจหาย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย
ตระหนก (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ผวา (v.) frightened See also: startled, shocked, scared
หวาด (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, ผวา
อย่างตกใจ (adv.) frightenedly See also: startlingly
ตกใจ (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตาเบิกโพลง (adv.) frighteningly See also: alarmingly, frantically, fearfully Syn. ตาเหลือก, ตาค้าง
ตาเหลือกตาพอง (adv.) frighteningly See also: alarmingly, frantically, fearfully Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง
หวาด (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, ผวา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว
I thought the stories were told to frighten children.ผมคิดว่าเรื่องที่เขาบอกว่าจะขู่เด็ก
Sorry. Didn't mean to frighten you.ขออภัย ไม่ได้คิดจะทำให้พวกคุณกลัว
Sorry, didn't mean to frighten anyone.ขอโทษที ผมไม่ได้คิดจะทำให้กลัว
Hiroshi, you frighten me!ฮิโรชิ อย่าล้อฉันเล่นนะ!
You're beginning to frighten me.พระองค์กำลังทำให้หม่อมฉันกลัวนะ
You mustn't frighten yourself like this all the time.โอ้ ขอบคุณพระเจ้า คุณไม่ต้องทำให้ตัวเอง ตกใจอยู่ตลอดเวลา
Your threats don't frighten me. Nor does your silly bracelet.ฉันไม่กลัวคำขู่หรือปลอกแขนเสี่ยวๆ ของแก
You mean to frighten me by coming in all your state to hear me.คุณตั้งใจจะทำให้ฉันประหม่านี่ คุณดาร์ซี่ โดยการเข้ามาฟังใกล้ๆ
I will come and spend the night at your house and I will prove to you that this is nothing more than someone trying to frighten you.ฉันจะมานอนที่บ้านคุณ และจะพิสูจน์ให้คุณเห็น ว่ามันไม่มีอะไร มากไปกว่า มีคนบางคน พยายามทำให้คุณกลัว
How dare you stand there and frighten my children.กล้าดียังไงมาทำให้นักเรียนของฉันตกใจ
Oh, and you are not the one that I'm afraid of, okay, because the man who will frighten me has to be born yet.นายไม่ใช่คนที่ีฉันต้องกลัว เพราะคนที่้ฉันกลัวยังไม่เกิด

frighten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 兇惡] fierce; ferocious; frightening
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使骇怕 / 使駭怕] frighten
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 恫] frighten
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 悚] frightened
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 惶] frightened
[hè, ㄏㄜˋ, 猲] frightened; terrified
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened

frighten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow

frighten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwa) EN: frighten FR:
ข่มขวัญ[v.] (khomkhwan) EN: frighten ; intimidate FR: intimider
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
หลอกหลอน[v.] (løkløn) EN: haunt ; frighten FR:
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
ทำให้ตกใจ[v. exp.] (thamhai tok) EN: frighten ; dismay ; appal ; appall (Am.) ; alarm FR: effrayer ; faire peur ; alarmer ; consterner ; choquer
ทำให้ตกใจกลัว[v. exp.] (thamhai tok) EN: frighten FR: effrayer
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ผีหลอก[n. exp.] (phī løk) EN: frightening gost FR: fantôme effrayant [m]
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะพรึง[adj.] (saphreung) EN: frightening FR: effrayant
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
ตาเหลือกตาพอง[adv.] (tāleūaktāph) EN: frighteningly FR:
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frighten
Back to top