ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horrify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horrify*, -horrify-

horrify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horrify (vt.) ทำให้หวาดกลัว See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้ขยะแขยง Syn. frighten, scare, terrify
horrifying (adj.) ซึ่งทำให้ตกใจ Syn. shocking
English-Thai: HOPE Dictionary
horrify(ฮอ'ระไฟ) vt. ทำให้น่ากลัว, Syn. appall,shock
English-Thai: Nontri Dictionary
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวลาน (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวหัวหด (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Ops. กล้า, บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.ได้ค้นพบว่า ตนนั้นเป็นแค่ผลผลิตจากทดลองของชินระเท่านั้น เขาจึงเกลียดชังชินระ
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ?
What is it that I did that is so horrifying?สิ่งที่ฉันทำมันน่าขยะแขยงมากนักเหรอไง
What if that lizard girl were to accidentally cut off her arm, or a leg,or you name the appendage,in some kind of... horrifying spa-debacle?ถ้าเกิดเด็กสาวกิ้งก่านั่น บังเอิญเสียแขน หรือขา หรือ ส่วนอื่นไป ในแบบว่า... การล้มในสปาอย่างน่ากลัว ?
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
And now... Okay Billy, that was horrifying what you just did.เยี่ยม บิลลี่ นั่นทำให้ฉันตกใจพอดูเลยล่ะ \ ไอ่ที่นายเพิ่งทำไปน่ะ..
It was horrifying. It was horrifying. And he was so confident.มันน่าตกใจ น่าขยะแขยง แต่เขาก็ดูมั่นใจนัก
That's just horrifying.เธอจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
I think the most horrifying thing about the whole dive that night was that, you know, you could hear them communicating with each other, and you knew that that next morning that would be the end of it.(03) 3224-5000 นั่นคือเบอร์มือถือของสถานฑูตสหรัฐ ในกรุงโตเกียว บรูก เอทเคน ช่างภาพของ OPS แล้วก็เบอร์มือถือของโทรศัพท์อีก 2 เครื่องของเรา
Caring about six people can be a horrifying embarrassing nightmare.การแคร์คนถึง 6 คนจึงเป็นฝันร้ายเลยล่ะ
Because it was horrifying and awful!เพราะว่ามันเลวร้ายไง
Uh, I was always cursed with total recall of every horrifying second of my benders.เวลาผมเมา ผมจะจำได้ ทุกวินาทีแย่ๆของมันเลย

horrify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊吓[jīng xià, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄚˋ, 惊吓 / 驚嚇] horrify; terrify

horrify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลัวหัวหด[v. exp.] (klūa-hūahot) EN: horrify FR:
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
สะเทือนขวัญ[adj.] (satheūoen k) EN: horrifying ; awful FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

horrify ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horrify
Back to top