ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dash*, -dash-

dash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dash (n.) การชนหรือตีอย่างรุนแรง See also: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง Syn. hit, hurl, slam, smash, strike, throw, slog
dash (n.) การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่ Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash (n.) การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา) See also: การแข่งขันวิ่ง Syn. race, sprint
dash (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness Ops. listlessness, sluggishness, torpor
dash (n.) เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์) See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน Syn. stroke, line
dash (vt.) ชนหรือตีอย่างรุนแรง See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
dash (vt.) ทำลาย See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
dash (vt.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง Syn. dampen, depress, disappoint, discourage, disspirit Ops. courage, inspirit, hearten, support
dash (vt.) ผสมอีกเล็กน้อย See also: เจือ Syn. adulterate, mix
dash (vt.) โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed Ops. linger
dash (vt.) สาดอย่างแรง See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น Syn. bestpatter, splash
dash (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย See also: ส่วนผสมเล็กน้อย Syn. bit, drop, soupcon, small amount
dash against (phrv.) ชน See also: พุ่งชน, กระแทก Syn. dash over, dash to
dash away (phrv.) รีบไป See also: ผละไปอย่างเร่งรีบ Syn. dash off, tear away, tear off
dash off (phrv.) รีบไป (คำไม่เป็นทางการ) Syn. dash away, tear away, tear off, tear out
dash out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก Syn. tear away, tear off, tear out
dash over (phrv.) ซัดอย่างแรง (คลื่น, น้ำทะเล) See also: ชน, กระแทก Syn. dash against, dash to
dash put (phrv.) รีบออกไป Syn. dash out
dash to (phrv.) ชน See also: พุ่งชน, กระแทก Syn. dash over
dash to (phrv.) ซัดอย่างแรง (คลื่น, น้ำทะเล) See also: ชน, กระแทก Syn. dash against
dashboard (n.) แผงหน้าปัดรถยนต์ See also: แผงหน้าปัด Syn. control panel, instrument panel
dashboard (n.) แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์) See also: เครื่องบัง, บังโคลน Syn. protective covering, protection, splashboard
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
dashingly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง Syn. lively
English-Thai: HOPE Dictionary
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน,แท่นหน้าปัด
dasher(แดช'เชอะ) n. สิ่งหรือผู้ที่พุ่งเข้าชน
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลัน (v.) dash See also: rush, force one´s way, push one´s way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of consequences Syn. พรวดพราด
ผันผาด (v.) dash See also: rush, move quickly
ผาดผัง (v.) dash See also: rush, move quickly Syn. ผันผาด
กระโจมกระจาม (v.) dash against See also: rush, burst, storm, reach over, hurry Syn. พรวดพราด
เส้นประ (n.) dash line Ops. เส้นทึบ
เส้นประ (n.) dashed line
ซู่ๆ (adv.) sound of dashing rain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที
Add a dash of pox and a dead man's toe."ใส่ผงแผลผุพอง และนิ้วเท้าคนตาย."
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้
Now we add a dash of "cachaca," which will allow the sauce to caramelize.เหยาะบรั่นดีคาชาก้า ซึ่งจะทำให้ซ้อสเป็นสีคาราเมล
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... .
I said, you may have to make a dash soon so you should tie up your shoelaces.ชั้นบอกว่า,คุณอาจจะต้องวิ่งดังนั้นคุณควรจะผูกเชือกรองเท้าของคุณซะ
If it doesn't, we're gonna have to make a dash for it.ถ้ามันไม่ได้ผล เราคงต้องเป็นเหยื่อล่อมันซะเอง
Any one of them might dash across the street at the wrong time and get hit by a car.ใครสักคนอาจวิ่งข้ามถนน\ ผิดเวลาและถูกรถชน
Well, it is pretty strong motivation, but your commander said the dash cam only showed one attacker.อืม, ก็มีแรงจูงใจที่ดี แต่หัวหน้าคุณบอกว่าหลักฐานบอกว่าคนร้ายมีคนเดียวนะ
Well, you said the dash cam only showed one attacker.เอาเถอะ คุณบอกว่าหลักฐานบอกว่ามีคนร้ายคนเดียว
Lelar Dash gave birth to a daughter in delivery room Bเลลาร์ ดาชก็คลอดลูกสาว ในห้องคลอด บี
Says he always adds a dash of chilli powder.บอกว่าเขาผลิตสารเมทแอมเฟตามีนเพิ่มอยู่ตลอด

dash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, 破折号 / 破折號] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash)
[chōng, ㄔㄨㄥ, 冲 / 衝] dash against
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, 坎坷] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 大山] Dashan, Canadian celebrity in China
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, 大暑] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 湱] dashing of waves
[péng, ㄆㄥˊ, 淜] roar of dashing waves
[pēng, ㄆㄥ, 漰] noise of dashing waves
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 濩] cook; dashing of water
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
[tāo, ㄊㄠ, 滔] overflow; torrent-dash

dash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンダッシュ[, endasshu] (n) {comp} en dash
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away)
ピン逃げ[ピンにげ, pin nige] (n) (obsc) (See ピンポンダッシュ) ping pong dash; ding dong dash
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
書きなぐる;書き殴る[かきなぐる, kakinaguru] (v5r,vt) to scribble (write quickly); to dash off
書き捲る;書き捲くる[かきまくる, kakimakuru] (v5r,vt) to dash off; to write freely
波打つ[なみうつ, namiutsu] (v5t,vi) to dash against; to undulate; to wave; to heave; to beat fast (heart)
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity
オオスジヒメジ[, oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus)
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading
コダシル[, kodashiru] (n) {comp} CODASYL
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies)
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species)
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary)
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish
バーミューダショーツ[, ba-myu-dasho-tsu] (n) Bermuda shorts
バッチ見出し文書[バッチみだしぶんしょ, bacchi midashibunsho] (n) {comp} batch-header document
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
上手出し投げ[うわてだしなげ, uwatedashinage] (n) pulling overarm throw (sumo)
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation
下し薬[くだしぐすり, kudashigusuri] (n) laxative
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
中出し[なかだし, nakadashi] (n,vs) (also 中田氏) intravaginal (anal, etc.) ejaculation
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment
仕出し屋[しだしや, shidashiya] (n) caterer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コダシル[こだしる, kodashiru] CODASYL
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call
乱呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage
内容呼出しメモリ[ないようよびだしメモリ, naiyouyobidashi memori] Content Addressed Memory, CAM
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call
出し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation
呼び出し[よびだし, yobidashi] call
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction
呼び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time
呼出し[よびだし, yobidashi] calling
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
張出し[はりだし, haridashi] overhang
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)
打診[だしん, dashin] probe
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval
段落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read
突出し[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)

dash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge FR: se ruer
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash FR: trait [m]
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash FR: lancer ; jeter ; projeter
กล้องวงจรปิด[n. exp.] (klǿng wongj) EN: surveillance camera ; security camera ; CCTV ; dash camera FR: caméra de surveillance [f]
กระโหม[v.] (krahōm) EN: dash upon ; rush on ; mobilize FR:
กระโจมกระจาม[v.] (krajōmkrajā) EN: dash against FR:
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency ; dash (inf.) ; readies (inf.) ; dough (inf.) FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m] ; oseille [f] (fam.)
ผันผาด[v.] (phanphāt) EN: dash FR:
โผ[v.] (phō) EN: rush at ; rush into ; dash in ; dash to ; dash at ; fly ; swoop FR: s'élancer sur ; se précipiter sur ; fondre sur ; s'abattre sur ; se jeter sur ; se lancer sur ; se ruer sur ; tomber sur
พรม[v.] (phrom) EN: sprinkle ; dash FR: asperger
พุง[v.] (phung) EN: rush ; dash FR: bondir ; plonger
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge FR:
รีบไป[v. exp.] (rīp pai) EN: hurry ; rush off ; make a dash for FR: se dépêcher (de) ; se ruer
เส้นประ[n. exp.] (sen pra) EN: dash line FR: pointillé [m]
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
ถาโถม[v.] (thāthōm) EN: swoop ; dash ; rush in ; sweep ; pounce down ; push one's way in FR:
ยัติภาค[n.] (yattiphāk) EN: dash FR: tiret [m]
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: … ; dashed line FR: … ; points de suspension [mpl]
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily FR:
แมลงปอบ้านเทาใหญ่[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Blue Dasher FR:
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dashboard ; dial ; gauge ; indicator FR: cadran [m] ; voyant [m] ; indicateur [m]
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi ph) EN: haberdashery ; shop selling cloth FR:

dash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Querstrich {m}horizontal line; dash
Farbtupfer {m}dash of colour
fesch {adv}dashingly
schmetternd; zerschmetternd {adj}dashing
schneidig; zackig {adj}dashing
Kurzwaren {pl}haberdashery [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dash
Back to top