ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animation*, -animation-

animation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animation (n.) การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ See also: การสร้างภาพยนตร์
animation (n.) ความมีชีวิต Syn. animating, liveliness
animation (n.) ความมีชีวิตชีวา Syn. vivacity, liveliness
animation (n.) ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ Syn. animated cartoon
English-Thai: HOPE Dictionary
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
English-Thai: Nontri Dictionary
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว, ๑. การทำให้เคลื่อนไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got some video animation to show just how this Machine... it is thought... will work.เรามีภาพวิดีโอบาง เพื่อแสดงให้เห็นเพียงว่าเครื่องนี้
Just be patient... until my animation project's finish.แค่อดทนไว้หน่อย รอจนกว่าโปรเจคการ์ตูนของฉันจะเสร็จ ก็เท่านั้นเอง...
"I am an animation and video game maniac who always wander around Akihabara.""ผมเป็นไอ้พวกบ้าการ์ตูนกับวีดีโอเกม ชอบเตร่อยู่แถวอากิฮาบาระ"
The film uses wire work to turn visual effects of animation into reality.หนังใช้เทคนิคลวดสลิงเปลี่ยน วิชั่วล์เอฟเฟ็คของการ์ตูนให้ กลายเป็นจริงขึ้น
# For you to understand # # That single frame of animation #บรรยายไทยโดย r_bukit
I did all the animation myself.ผมทำภาพเคลื่อนไหว เองทั้งหมดเลย
Oh, I thought Hodgins might have something on this whole suspended animation thing.โอ้ ผมคิดว่าฮอดจิ้นมี บางอย่างในเรื่องทั้งหมดนี้ กับร่างต้องสงสัยนั่น
I requested this animation from the Justice Department.ฉันพบบาดแผลที่มีทางเข้าอยู่ที่ทางขวาด้านหลัง และบาดแผลมีทางออกบริเวณขมับทางขวา
Look, somebody actually made an animation of it.ดูซิ ใครบางคน กำลังทำภาพอนิเมชั่นของมันอยู่นะ
You know, the exact moment of her re-animation.พวกแกรู้มั้ย ช่วงเวลานี้เลย ช่วงเวลาที่เธอจะตื่นขึ้นมา
More animation, the better. It means more work for us.ถ้ามีหนังการ์ตูนมากๆก็ดีสินะ พวกเราจะได้มีงานทำมากขึ้นไงล่ะ
Do you watch animation...คุณชอบดูแอนิเมชั่นมั้ย...

animation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 动画 / 動畫] animation; cartoon
动画片[dòng huà piān, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄢ, 动画片 / 動畫片] cartoon; animation
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 计算机动画 / 計算機動畫] computer animation
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead

animation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニカラ[, anikara] (n) (abbr) anime karaoke; karaoke accompanied by animation
アニメーションソフト[, anime-shonsofuto] (n) {comp} animation software
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
コンピューターアニメ[, konpyu-ta-anime] (n) (abbr) {comp} computer animation
コンピューターアニメーション[, konpyu-ta-anime-shon] (n) {comp} computer animation
セルアニメーション[, seruanime-shon] (n) {comp} cell animation
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie)
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns)
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P)
ジャパニメーション[, japanime-shon] (n) Japanimation
生気[せいき, seiki] (n) life; vitality; verve; vigor; vigour; animation; spirit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr)
コンピューターアニメーション[こんぴゅーたーあにめーしょん, konpyu-ta-anime-shon] computer animation

animation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนิเมชัน[n.] (aēnimēchan) EN: animation FR: animation [f]
การสร้างภาพเคลื่อนไหว[n. exp.] (kān sāng ph) EN: animation FR: animation [f]
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
ภาพเคลื่อนไหว[n. exp.] (phāp khleūo) EN: animation FR:
การกู้ชีพ[n. exp.] (kān kū chīp) EN: resuscitation FR: réanimation [f]
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām m) EN: FR: film d'animation en 3D [m]
ภาพยนตร์แอนิเมชัน[n. exp.] (phāpphayon ) EN: FR: film d'animation [m]

animation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltung {f}; Animation
Animation {f}animation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animation
Back to top