ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flair*, -flair-

flair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flair (n.) เก๋ See also: เหมาะสมัย, มีรสนิยม Syn. style, panache, chic
flair (n.) พรสวรรค์ Syn. talent, gift Ops. inability, incapability
English-Thai: HOPE Dictionary
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Charismatic, with a little flair and shit.เสน่ห์ที่มีกลิ่นอายเล็ก ๆ น้อย ๆ และอึ
I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.ทีมคงหวังให้เขาโชว์ชั้นเชิง เหมือนครั้งที่ลงฟาดแข้งกับฟูแล่ม
ALWAYS HAD A FLAIR FOR THE DRAMATIC.เราต้องเหยียบเรื่องนี้ไว้ ไม่งั้นทั้งเมืองโกลาหลแน่ สายไปหน่อยแล้วมั้ย
Pizza and they will send out a flair thats gonna lead them right to usเรื่องกำลังร้อน แต่เราเพิ่งจุดพลุให้มันตามรอยได้อยู่
My wife always Said I had a flair For the dramatic.เมียผมชอบพูดว่า ผมถนัดแนวดราม่า - คนไหนล่ะ?
I'll do it. And I'm going to do it with more flair than all of you.ผมจะทำมันและจะทำมันด้วยสติปัญญา
Ruby Jean has got a flair for drama.รูบี้ จีนมีพรสวรรค์ในการแสดงละคร
I know I have a flair for the dramatic.ฉันรู้ ว่าฉันมีไหวพริบสำหรับเรื่องแบบนี้
Susan showed a certain flair for her new job.ซูซานไปได้สวยกับงานใหม่
With a little Hiccup flair thrown in. You think it'll do?แต่ว่าใส่ความเป็นฮิคคัพลงไปด้วย ใช้ได้ไหม?
My father had quite a flair for secret passages and rooms.พ่อของข้าเชี่ยวชาญในการสร้างห้องลับมาก ตอนที่ข้ายังเด็ก
A flair for color.พรสวรรค์ด้านสีสันสดใส

flair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry

flair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind)

flair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
มีรสนิยม[adj.] (mī rotniyom) EN: artistic ; flair FR: artistique
ได้กลิ่น[v.] (dāi klin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff FR: sentir ; flairer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; flairer ; renifler

flair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flair {n}flair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flair
Back to top