ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slam*, -slam-

slam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slam (vi.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. thump, fling
slam (vt.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. thump, fling
slam (vt.) วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
slam (n.) เสียงดังปัง See also: เสียงกระแทก
slam down (phrv.) วางลงเสียงดัง Syn. slap down
slam in (phrv.) ปิด (ประตู) ใส่ดังโครม
slam in (phrv.) ไม่ยอมพูดกับ
slam on (phrv.) รีบสวมใส่ See also: รีบใส่ Syn. clap on, jam on, slap on
slam on (phrv.) รีบเหยียบ See also: รีบกดบางอย่าง Syn. clap on, jam on, slap on
slam to (phrv.) ปิดเสียงดัง See also: ปิดดังโครม Syn. pull to
slam-bang (adj.) อึกทึก See also: ซึ่งส่งเสียงดัง
slammer (n.) เรือนจำ See also: ห้องขัง, คุก, ตะราง Syn. prison, nick
English-Thai: HOPE Dictionary
slam(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปิดประตูดังและแรง,วางดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่าอย่างรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap,shut,push,bang
English-Thai: Nontri Dictionary
slam(n) การตีเสียง,เสียงดังปัง,การต่อว่าอย่างแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวบุหรี่ (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat
ข้าวหมก (n.) Islamic dish consisting of rice with buried meat Syn. ข้าวบุหรี่
ชาวอิสลาม (n.) Islam See also: Islamic people Syn. ชาวมุสลิม, แขก
ศาสนาอิสลาม (n.) Islam Syn. อิสลาม
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
อิสลาม (n.) Islam
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ
And when they put you in that cell, and those bars slam home... that's when you know it's for real.และเมื่อพวกเขาทำให้คุณอยู่ในห้องขังที่ และบาร์ที่สแลมที่บ้าน ... ที่เมื่อคุณรู้ว่ามันจริง
The pain he's going through right now is a wall all fighters slam into.ความเจ็บปวดที่หมอนั่นได้รับ มันเหมือนกับกำแพงที่โดนทุบจนพังน่ะแหละ
1.5. What slam pays 1.5 for a convict?ล้านห้าแสน คุกไหนว่ะจ่ายล้านห้าเพื่อล่านักโทษคนเดียว
The prosecution's case was a slam dunk.การฟ้องร้องเป็นข่าวถล่มทลาย
You just slam in your CO2 cartridge here.แค่ใส่ปลอกกระสุนคาร์บอนตรงนี้
Now we gotta add the moonwalk into Shout and hope the judges don't slam us for it.ตอนนี้ เราจะเพิ่มท่ามูนวอล์คลงไปตอนตะโกนด้วย หวังว่าคงไม่มีใครว่าเราเรื่องนี้นะ
I want to slam my ham in your canvaman. Scene.ฉันอย่ากจะเอาแฮมของฉันฟาดจิ๋มเธอ เห็นมะ
No, I got people to talk to. I need somebody to slam me hard and make me walk bowlegged.ถ้านายอยากรู้ความลับของเจ้านี้ นายต้องมากับเรา
But with your witness account, this case is a slam dunk.แต่ด้วยการเป็นพยานของคุณแล้ว\ คดีนี้จะแน่นหนามาก
I'm not promising a slam dunk here.ผมไม่สัญญานะว่าจะสำเร็จ
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย

slam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入樽[rù zūn, ㄖㄨˋ ㄗㄨㄣ, 入樽] slam dunk
扣篮[kòu lán, ㄎㄡˋ ㄌㄢˊ, 扣篮 / 扣籃] slam dunk
灌篮[guàn lán, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄢˊ, 灌篮 / 灌籃] slam dunk
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
伊斯兰堡[Yī sī lán bǎo, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ, 伊斯兰堡 / 伊斯蘭堡] Islamabad (capital of Pakistan)
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国伊斯兰教协会 / 中國伊斯蘭教協會] Chinese Patriotic Islamic Association
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, 大满贯 / 大滿貫] grand slam
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, 伊玛目 / 伊瑪目] Imam, religious leader in Shia islam
伊斯兰[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, 伊斯兰 / 伊斯蘭] Islam
伊斯兰教[Yī sī lán jiào, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ, 伊斯兰教 / 伊斯蘭教] Islam
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰圣战组织 / 伊斯蘭聖戰組織] Islamic Jihad (Palestinian armed faction)
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, 回教] Islamic faith, Muslim
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, 清真] Islamic; Muslim
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, 古兰经 / 古蘭經] Koran (Islamic scripture); Quran
麦加[Mài jiā, ㄇㄞˋ ㄐㄧㄚ, 麦加 / 麥加] Mecca (the holiest city of Islam)
阿布沙耶夫[Ā bù Shā yē fū, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, 阿布沙耶夫] Abu Sayyaf, militant Islamist separatist group also known as al-Harakat al-Islamiyya
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, 毛拉] Mullah (religious leader in Islam)
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰会议组织 / 伊斯蘭會議組織] Organization of the Islamic Conference
猛撞[měng chuáng, ㄇㄥˇ ㄔㄨㄤˊ, 猛撞] slam
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全胜 / 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam

slam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスラム[, gurandosuramu] (n) grand slam
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine)
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
ボディースラム[, bodei-suramu] (n) body slam
ボディスラム[, bodeisuramu] (n) body slam (e.g. in wresting)
吊り落とし;吊り落し[つりおとし, tsuriotoshi] (n) lifting body slam (sumo)
呼び戻し;呼戻し[よびもどし, yobimodoshi] (n) pulling body slam (sumo)
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam
満塁ホームラン[まんるいホームラン, manrui ho-muran] (n) grand slam (baseball)
イスラム(P);イスラーム[, isuramu (P); isura-mu] (n,adj-no) Islam; (P)
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival
イスラム教[イスラムきょう, isuramu kyou] (n,adj-no) Islam; (P)
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture
イスラム暦[イスラムれき, isuramu reki] (n) Islamic calendar
イスラム法[イスラムほう, isuramu hou] (n) (See シャリーア) Islamic law (i.e. sharia)
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
コモロ[, komoro] (n) (Federal Islamic Republic of the) Comoros
スラム[, suramu] (n,vs) (1) slam; (2) slum; (3) thrum
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar
ぴちゃん[, pichan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) splash; (2) (on-mim) slam; slap
ワッハーブ派[ワッハーブは, wahha-bu ha] (n) Wahhabism; Wahabism (orthodox Sunni sect of Islam)

slam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกรนด์สแลม[n. prop.] (kraēn salaē) EN: Grand Slam FR:
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระแทกกระทั้น[v.] (krathaēkkra) EN: bump ; slam FR:
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง[v. exp.] (wiphākwijān) EN: slam FR: critiquer vertement
ไอซิส[n. prop.] (Aisit = Ais) EN: ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria) FR:
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน, ตูน บอดี้แสลม)[n. prop.] (Āthiwarā Kh) EN: Artiwara Kongmalai (Toon Bodyslam) FR: Artiwara Kongmalai (Toon Bodyslam)
บอดี้สแลม[n. prop.] (Bødīsalaēm) EN: Bodyslam FR: Bodyslam
ชารีอะฮ์[n.] (chārī-a) EN: sharia ; Islamic sharia ; Islamic law FR: charia [f] ; sharia [f] ; loi islamique [f]
อิหม่าม[n.] (imām) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman FR: imam [m]
อิสลามาบัด[n. prop.] (Isalāmābat) EN: Islamabad FR:
อิสลาม[n. prop.] (Itsalām) EN: Islam ; Muhammadanism ; Mohammedanism FR: islam [m]
อิสลามาบัด ; อิสลามาบาด[n. prop.] (Itsalāmābat) EN: Islamabad FR: Islamabad
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
การเข้าสุหนัต[n.] (kān khaosun) EN: Islamic circumcision ; khitan FR:
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด[org.] (Khanakammak) EN: Provincial Islamic Council FR:
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)[org.] (Khanakammak) EN: Central Islamic Council of Thailand (CICOT) FR:
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
กฎหมายอิสลาม[n. exp.] (kotmāi Itsa) EN: Islamic law FR: loi islamique [f]
โลกมุสลิม[n. exp.] (lōk Mutsali) EN: Muslim world ; Islamic world FR: monde musulman [m]
รัฐอิสลาม[n. prop.] (Rat Itsalām) EN: Islamic State (IS) ; Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ; Daesh FR: État islamique (EI) ; Daesh
สำนักจุฬาราชมนตรี[org.] (Samnak Julā) EN: Sheikhul Islam Office FR:
สาธารณรัฐอิสลาม[n. exp.] (sāthāranara) EN: Islamic republic FR: république islamique [f]
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Afghanistan FR: République islamique d'Afghanistan [f]
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Iran FR: République islamique d'Iran [f]
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Mauritania FR: République islamique de Mauritanie [f]
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Islamic Republic of Pakistan FR: République islamique du Pakistan [f]
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Its) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mut) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)
สุหนัต[n.] (sunat) EN: Islamic circumcision ceremony FR:
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[TM] (Thanākhān I) EN: Islamic Bank of Thailand FR:
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum FR:
โต๊ะอิหม่าม[n.] (to-imām) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman FR: imam [m]

slam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großschlemm {m}grand slam
Entladungslampe {f} | Entladungslampen
islamisch {adj}Islamic
Slamdancing {n}slam dancing
Slam Dunk {m} (Basketball) [sport]slam-dunk [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slam
Back to top