ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*old*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น old, -old-

*old* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
able to do something blindfold (idm.) สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
age-old (adj.) เก่าแก่ See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่ Syn. ancient
all told (idm.) รวมทั้งหมดแล้ว See also: โดยรวมแล้ว
as good as gold (idm.) เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ประพฤติตัวดีมาก
be old hat (idm.) ล้าสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
behold (vt.) เห็น See also: แลดู, สังเกตเห็น Syn. notice, see
behold (vi.) ฟังหรือดู
beholden (adj.) เป็นหนี้บุญคุณ
beholder (n.) ผู้มองเห็น
billfold (n.) กระเป๋าสตางค์
blindfold (vt.) ปิดบัง See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง Syn. blinker
blindfold (n.) สิ่งที่ใช้ปิดตา See also: ผ้าปิดตา
blindfold (vt.) เอาผ้าปิดตา See also: เอาผ้าผูกตา
blow hot and cold (idm.) เปลี่ยนแปลงได้ See also: ไม่แน่นอน
bold (adj.) กล้าหาญ See also: ห้าว, กล้า Syn. adventurous, fearless Ops. cowardly
bold (adj.) ชัดเจน See also: เห็นชัด Syn. marked Ops. unnoticeable
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. fearlessly, bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. fearlessly, bravely
boldnes (n.) ความกล้าหาญ See also: ความองอาจ, ความทรนง Syn. bravery, gallantry Ops. cowardance
boldness (n.) ความกล้าหาญ See also: กล้า Syn. bravery, valiance Ops. cowardice
bondholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. sharer, stockholder
break out in a cold sweet (idm.) กลัวมาก See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
Bureau of the Royal Household (n.) สำนักพระราชวัง
candleholder (n.) เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน Syn. candlestic
candleholder (n.) เชิงเทียน Syn. candelabra
cardholder (n.) ผู้ถือบัตร See also: ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด
cartridge holder (n.) กล่อง See also: ที่ใส่กระสุน Syn. cartrigde clip
catch cold (idm.) เป็นหวัด See also: ติดหวัด
catch hold of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. get of
centerfold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centrefold
centerfold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centrefold
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
centrefold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centerfold
cold (adv.) กะทันหัน See also: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
cold (n.) ไข้หวัด See also: หวัด, โรคหวัด Syn. flu, fever, influenza
cold (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
cold (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: ทั้งสิ้น Syn. absolutely, completely
cold (adj.) เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม) Syn. cool, icy, freezing, frosty, glacial Ops. hot, warm
cold (adj.) เย็นชา See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded Ops. hot
English-Thai: HOPE Dictionary
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
behold(บิโฮลดฺ') {beheld,beheld,beholding,beholds} vt. เห็น,ดู,ดูที่ -interj. ดูซิ!, See also: beholder n., Syn. notice
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
boldface(โบลด'เฟส) n. ตัวพิมพ์หนา adj. มีตัวพิมพ์ที่หนา
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
cargo holdn. โกดังสินค้า
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold bootเปิดเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มใช้งานใหม่ หลังจากที่ปิดสวิตช์แล้ว ดู warm boot เปรียบเทียบ
cold creamn. ครีมทาผิวหนังชนิดหนึ่ง
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
cold turkeyn. การหักดิบ
cold war)n. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold warn. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
cold-proofadj. ซึ่งกันหนาวได
common coldn. ไข้หวัด, Syn. cold
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
cuckold(คัค'โอลดฺ) n. สามีของหญิงนอกใจหรือมีชู้ vt. นอกใจสามี,เป็นชู้กับภรรยาคนอื่น
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
fivefold(ไฟว'โฟลดฺ) adj.,adv. 5 ส่วน,5 เท่า.
fold(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเหลว,ประสบความล้มเหลว) . n. ส่วนพับ,ส่วนทบ,ส่วนไขว้. -foldable adj., Syn. pleat
foldawayadj. พับเก็บ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
scaffold(n) ตะแลงแกง,นั่งร้านก่อตึก
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
COLD cold war(n) สงครามเย็น
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
COMMON common cold(n) ไข้หวัด
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
fivefold(adj) เป็นห้าเท่า
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
GOLD gold mine(n) เหมืองทอง,ขุมทอง
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
goldfish(n) ปลาทอง
goldsmith(n) ช่างทอง
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allergic coldโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chevron foldชั้นหินคดโค้งหน้าจั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cold abscessฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold startเปิดเครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold storage๑. การเก็บเย็น๒. ห้องเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold warสงครามเย็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common cold; coryza; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congruent fold; parasite foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coryza; cold, common; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foldส่วนทบ, รอยทบ, รอยย่น, สัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
folderโฟลเดอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freeholdกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ตามคอมมอนลอร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institutional householdครัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid bright goldสีน้ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mold; mouldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multifoldหลายทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
old ag streamธารปัจฉิมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
old ageวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
policyholder; policy-holderผู้ถือกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bold measuresมาตรการเข้มข้น
Coldความเย็น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cold Creamโคล์ดครีม [การแพทย์]
Cold storageห้องเย็น [TU Subject Heading]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Common Coldหวัด,โรคหวัด,ไข้หวัด,ไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]
Eightfold Pathมรรค 8 [TU Subject Heading]
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Foldingการพับตัว,พับ,ม้วนตัว,การพับทบ,การย่นพับทบไปมา [การแพทย์]
Four Fold Rising4เท่าของค่าเดิม [การแพทย์]
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Gluteal Foldก้นย้อย, [การแพทย์]
Goldทอง [TU Subject Heading]
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pomacea canaliculata ; Golden apple snailหอยเชอรี่ [TU Subject Heading]
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Household ครัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Injection molding of metalsการฉีดขึ้นรูปโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Manifoldสายยาง [การแพทย์]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
Mold Formมีรูปร่างเป็นเส้นใย [การแพทย์]
Moldingการทำแบบ [TU Subject Heading]
Napkin foldingการพับผ้าเช็ดปาก [TU Subject Heading]
Nibea soldadoปลาม้า [TU Subject Heading]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
polderpolder, พื้นที่ปิดล้อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rune (n.) ตัวอักษร old Germanic Syn. letter
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระดาษเงินกระดาษทอง (n.) silver and gold paper
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
กาจับหลัก (n.) act of holding mahout´s hook
ขึ้นคาน (v.) be an old maid See also: be a spinster Syn. เป็นโสด
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ครึ่งผีครึ่งคน (adj.) be on the threshold of death See also: be at death´s door, be on one´s death bed, be in one´s last gasps, be dying, near death, on the brink of death, extremely weak, of fatal end Syn. ร่อแร่
จะปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. กระจับปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
ชะนุง (n.) pair of sticks for holding spon fibre
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ตีทอง (v.) beat gold into sheets See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
ถมปรักมาศ (n.) pieces of niello worked in gold or silver designs
ท่องสื่อ (n.) Chinese translator in the old time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
He told me to pick you upเขาบอกให้ฉันมารับคุณ
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
I had a cold yesterdayฉันเป็นหวัดเมื่อวานนี้
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
She told me all about youเธอบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
She had a cold yesterdayเธอเป็นหวัดเมื่อวานนี้
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
He's told us all about youเขาบอกพวกเราเกี่ยวกับคุณหมดแล้ว
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
It's the third time I’ve told youเป็นครั้งที่สามแล้วที่ฉันบอกกับคุณ
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
She told me a short time agoเธอเพิ่งบอกฉันเมื่อครู่นี้
She told me ages and ages agoเธอบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
How many times have I told you?ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้ว
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
He told me that he wanted to discuss something with meเขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
How many times have I told you?ฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้ว
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม

*old* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
[gǔ, ㄍㄨˇ, 古] ancient; old; palaeo-; surname Gu
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 古代] ancient times; olden times
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
冷血[lěng xuè, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ, 冷血] cold-blood; cold-blooded (animal)
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
炮兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, 炮兵] artillery soldier; gunner
砲兵[pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ, 砲兵] artillery soldier; gunner; also written 炮兵
阿希姆[Ā xī mǔ, ㄚ ㄒㄧ ㄇㄨˇ, 阿希姆] Askim (city in Østfold, Norway)
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 菌] bacteria; mold; mushroom
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, 单杠 / 單槓] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event)
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 化子] beggar (old term); same as 花子
花子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, 花子] beggar (old term)
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿辰 / 壽辰] birthday (of an old person)
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, 严寒 / 嚴寒] bitter cold; severe winter
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
冒冒失失[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, 冒冒失失] bold; forthright
刚劲[gāng jìng, ㄍㄤ ㄐㄧㄥˋ, 刚劲 / 剛勁] bold; vigorous
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, 勇猛] bold and powerful; brave and fierce
大刀阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, 大刀阔斧 / 大刀闊斧] bold and decisive
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
威猛[wēi měng, ㄨㄟ ㄇㄥˇ, 威猛] bold and powerful
粗体[cū tǐ, ㄘㄨ ㄊㄧˇ, 粗体 / 粗體] bold (typeface)

*old* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti)
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.)
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin)
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean)
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides)
オールドエコノミー[, o-rudoekonomi-] (n) Old Economy
オールドカード(P);オールドガード[, o-rudoka-do (P); o-rudoga-do] (n) old guard; (P)
オールドパー[, o-rudopa-] (n) Old Parr
オールドパワー[, o-rudopawa-] (n) old power
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass
オールドミス[, o-rudomisu] (n) (sens) old maid (wasei
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old
オロイド[, oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy)
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
ハンダ[はんだ, handa] solder
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
ボールド[ぼーるど, bo-rudo] bold
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
敷居[しきい, shikii] threshold
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element
敷居値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

*old* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy FR:
อากาศค่อนข้างหนาว[n. exp.] (ākāt khǿnkh) EN: moderately cold FR:
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather ; cold FR: temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: it's cold FR: il fait froid
อากาศหนาวจัด[n. exp.] (ākāt nāo ja) EN: very cold FR: froid intense [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cold air FR: air frais [m] ; il fait frais
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อาร์โนลด์[n. prop.] (Ānol ) EN: Arnold FR: Arnold
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
อริยมรรค[n.] (ariyamak) EN: the Eightfold Noble Path ; the Noble Eightfold Path FR:
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
อาจอง[adv.] (āt-ong) EN: proudly ; boldly ; bravely ; with temerity FR: bravement
อัตราส่วนทอง[n. exp.] (attrāsūan t) EN: golden ration FR:
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุเท่าไร[xp] (āyu thaorai) EN: What age? ; How old? FR: Quel âge ?
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. exp.] (baēp lø Phr) EN: mold for casting images of Buddha FR:
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
บานเฟี้ยม[n. exp.] (bān fīem) EN: folding door ; folding panel FR:
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ[n. exp.] (bansat wisā) EN: State Holding Company FR:
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng () EN: medical golden card FR: carte de soins médicaux [f]
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old FR:
เบี้ยหวัด[n. exp.] (bīawat) EN: pension ; soldier's pension FR: pension de survie [f]
เบียร์เย็น ๆ = เบียร์เย็นๆ[n. exp.] (bīa yen-yen) EN: ice-cold beer FR: bière glacée [f]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé

*old* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Beteiligungsquote {f}amount of holding
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle
Bangstangare {f} [ornith.]Blue & Gold Tanager
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Überpressung {f}rubber fold
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.]
Kobold {m} | Kobolde
Drucktype {f} mit Oberlängebold type
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo
Bürstenhalter {m}brush holder
Witzbold {m} | Witzbolde
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
Poliergold {n}burnish gold
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Kaltformverfahren {n}cold molding
Kühlraum {m}cold store; cold-storage room
kaltblütig {adj} | kaltblütiger | am kaltblütigstencold blooded; coldblooded | more cold blooded | most cold blooded
Soldatenkolonne {f}column of soldiers
Betonform {f}concrete molding
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *old*
Back to top