ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old*, -old-

old ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old (adj.) แก่ See also: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา Syn. aged, senile Ops. young
old (adj.) เก่าแก่ See also: แต่หนหลัง, โบราณ Syn. ancient Ops. modern, new
old (adj.) ที่อยู่ในช่วงก่อน See also: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต Syn. former, previous Ops. later, after
old (adj.) ที่มีประสบการณ์ See also: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ Syn. experienced Ops. inexperienced
old age (n.) ช่วงหลังของชีวิต
old bat (n.) คนแก่น่ารำคาญ
Old Bill (n.) ตำรวจ
old boy (n.) ู้ชายแก่ Syn. old man Ops. young man
old boy (n.) นักเรียนเก่า Syn. alumnus Ops. old girl
old boy (sl.) คนแก่ Syn. old chap
old car (n.) รถเก่า (คำไม่เป็นทางการ)
old chap (sl.) คนแก่ Syn. old boy
old country (n.) ประเทศเกิด
old days (n.) ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Syn. remote times, ancient times
Old English (n.) ภาษาอังกฤษในยุคแรก See also: ภาษาอังกฤษโบราณ Syn. Anglo-Saxon
Old English sheepdog (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่หางยาวสีเทาและลำตัวมีขนสีขาว
old flame (n.) คนรักเก่า
old fogey (sl.) คนล้าสมัย
Old French (n.) ภาษาฝรั่งเศสในยุคแรก See also: ภาษาฝรั่งเศสโบราณ
old fruit (sl.) คำเรียกขานด้วยความรัก
old girl (n.) ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี) Syn. alumna Ops. old boy
Old Glory (n.) ชื่อธงของอเมริกา
old guard (n.) ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
old hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
old hand at do (idm.) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ) See also: เก๋า
old hat (n.) สิ่งล้าสมัย
old heave-ho (sl.) การเลิกคิด See also: การยกเลิก
old lady (n.) ภรรยาหรือมารดา
old lady (sl.) แม่ See also: คุณแม่
old lady (sl.) เมีย See also: ภรรยา
old lag (n.) คนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
old maid (n.) ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ) See also: สาวทึนทึก, สาวแก่ Syn. spinster
old man (n.) สามีหรือบิดา
old man (sl.) เพื่อนหนุ่ม
old master (n.) ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
Old Nick (n.) ปีศาจ See also: ผี, วิญญาณร้าย Syn. retirement home
Old Norse (n.) ภาษาเยอรมันในยุคแรก See also: ภาษาเยอรมันโบราณ
old soldier (sl.) ขวดเหล้าเปล่า
old stager (n.) ผู้มีประสบการณ์มาก See also: ผู้ชำนาญ
Old Testament (n.) คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
old(โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ, Syn. aged
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก,คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
old chapเจ้าเพื่อนยาก, Syn. old boy
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
old flamen. ถ่านไฟเก่า
old fogeyn. คนหัวโบราณ.
old fogyn. คนหัวโบราณ.
old gloryn. ชื่อธงชาติอเมริกัน, Syn. Stars and Stripes
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ
old guard. old guardn. สมาชิกพวกอนุรักษ์นิยม,พวกหัวเห็ด,ทหารรักษาพระองค์ของนโปเลียน. -Old Guardism n.
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์
old harryn. ซาตาน,ตัวมาร
old hatn. ล้าสมัย,โบราณ,แบบเก่า, Syn. out, See also: of-date
old maid n.สาวทึมทึก,สาวแก่
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
old mastern. นักจิตรกรผู้มีชื่อเสียงสมัยก่อน
old nickn. ซาตาน,ตัวมาร
old regimen. ระบบเก่า,ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
old schooln. ฝ่ายอนุรักษ์นิยม, See also: oldschool adj.
old scratchn. ซาตาน,ตัวมาร
old stagern. ผู้ช่ำช่อง
old testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าหรือเล่มต้นของคริสต์ศาสนา
old worldn. ทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกา
old-fangeld(โอลด'แฟงเกิลดฺ) adj. โบราณ,ล้าสมัย
old-maidish(โอลด'เม'ดิช) adj. คล้ายสาวแก่
old-shoe(โอลด'ชู) adj. คุ้นเคย,ไม่โอ้อวด
old-tim(e) y (โอลด'ไทมี) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อน,เกี่ยวกับสมัยแรกเริ่ม,โบราณ
old-timer(โอลด'ไทเมอะ) n. คนเก่าคนแก่ (veteran)
olden(โอล'เดิน) adj. แก่,โบราณ,อดีต,สมัยก่อน
older(โอล'เดอะ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
oldest(โอล'ดิสทฺ) คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
oldie(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
oldish(โอล'ดิช) adj. ค่อนข้างเก่า
oldster(โอลด'สเทอะ) n. คนแก่,ผู้อาวุโส
oldy(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
English-Thai: Nontri Dictionary
old(adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
OLD old maid(n) สาวแก่,สาวทึนทึก
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
olden(adj) โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
old ag streamธารปัจฉิมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
old ageวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rune (n.) ตัวอักษร old Germanic Syn. letter
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
ขึ้นคาน (v.) be an old maid See also: be a spinster Syn. เป็นโสด
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ท่องสื่อ (n.) Chinese translator in the old time
บรรพกาล (n.) the old days See also: former times, the olden days, the past Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, สมัยโบราณ, อดีต
ปู่เจ้า (n.) grand old man See also: respected aged person Syn. เจ้าปู่
สมัยก่อน (n.) the old days See also: former times, the olden days, the past Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man
ชรา (v.) old See also: aged, senile Syn. แก่, หง่อม, เฒ่า
พุฒ (adj.) old Syn. แก่, เฒ่า
มีอายุ (adj.) old See also: elderly, aged Syn. สูงอายุ, ชรา, แก่, เฒ่า
สมัยก่อน (adj.) old See also: ancient Syn. อดีต, โบราณ
สูงอายุ (adj.) old See also: aged, elderly Syn. แก่, ชรา, เฒ่า Ops. สาว, อ่อน, หนุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
No, I'm ten years olderเปล่า ฉันแก่กว่า 10 ปี
He told me to pick you upเขาบอกให้ฉันมารับคุณ
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
I had a cold yesterdayฉันเป็นหวัดเมื่อวานนี้
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
She told me all about youเธอบอกฉันทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
She had a cold yesterdayเธอเป็นหวัดเมื่อวานนี้
The soldier fought against the enemyทหารต่อสู้กับข้าศึก
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
The soldiers fought against the enemyทหารต่อสู้กับศัตรู
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
He's told us all about youเขาบอกพวกเราเกี่ยวกับคุณหมดแล้ว
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
It's the third time I’ve told youเป็นครั้งที่สามแล้วที่ฉันบอกกับคุณ
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
She told me a short time agoเธอเพิ่งบอกฉันเมื่อครู่นี้
She told me ages and ages agoเธอบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
How many times have I told you?ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า!
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว
It's like the old days again, eh?มันเหมือนวันเก่าๆเลยว่าไหม ห่ะ
It seems like the old days again.ดูเหมือนวันเก่าๆอีกครั้ง
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้...
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

old ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿辰 / 壽辰] birthday (of an old person)
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
水玉[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, 水玉] crystal; old word for 水晶
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, 故家子弟] descended from an old family
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿儒] experienced scholar; old expert in the field
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, 老手] experienced person; an old hand at sth
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿仇] feud; vendetta; old foe
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姥] governess; old woman
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
[yé, ㄧㄝˊ, 爷 / 爺] grandpa; old gentleman
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, 七老八十] in one's seventies (age); very old (of people)
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, 白头 / 白頭] hoary head; old age
多大[duō dà, ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ, 多大] how big; how much; how old etc
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
[sào, ㄙㄠˋ, 瘙] itch; old term for scabies
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ, 约伯 / 約伯] Job (name); Book of Job in the Old Testament
噶玛兰[Gá mǎ lán, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ, 噶玛兰 / 噶瑪蘭] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan; old name of Yilan 宜蘭|宜兰 county, Taiwan
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 左右勾拳] left hook and right hook (boxing); the old one-two
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
套套[tào tao, ㄊㄠˋ ㄊㄠ˙, 套套] methods; the old tricks
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 中老年] middle and old age

old ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream)
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.)
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides)
オールドエコノミー[, o-rudoekonomi-] (n) Old Economy
オールドカード(P);オールドガード[, o-rudoka-do (P); o-rudoga-do] (n) old guard; (P)
オールドパー[, o-rudopa-] (n) Old Parr
オールドパワー[, o-rudopawa-] (n) old power
オールドミス[, o-rudomisu] (n) (sens) old maid (wasei
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey
オヤジ化[オヤジか, oyaji ka] (exp) (sl) growing old
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm)
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
ぼろ布;ぼろ切れ;襤褸切れ;襤褸切[ぼろきれ, borokire] (n) old rag
ヤラハタ;やらはた[, yarahata ; yarahata] (n) (abbr) (col) (abbr. of やらずのハタチ) (See 遣る・2,二十歳・はたち・1) 20+ years old virgin
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
久しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P)
京師[けいし, keishi] (n) capital; metropolis; old Kyoto
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
ハンダ[はんだ, handa] solder
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
ボールド[ぼーるど, bo-rudo] bold
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
敷居[しきい, shikii] threshold
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element
敷居値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

old ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy FR:
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old FR:
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus FR:
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat ) EN: restore an old temple FR: restaurer un temple ancien
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ชื่อเดิม[n. exp.] (cheū doēm) EN: old name FR: ancien nom [m]
ชิณณะ[adj.] (chinna) EN: old FR: vieux
ชิระ[adj.] (chira) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณะ[adj.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
ชิรณ-[pref.] (chirana) EN: old ; ruined FR: vieux
โชกโชน[adj.] (chōkchōn) EN: old ; veteran ; experienced FR: vieux de la vieille
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary FR: ancien
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school FR: conservateur ; de la vieille école ; vieux jeu
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
อีแก่[n.] (īkaē) EN: old woman ; old lady ; old maid FR:
อีแก่แร้งทึ้ง[n. exp.] (īkaē raēng ) EN: old hag FR:
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
อีตาคนนั้น[X] (ī tā khon n) EN: that guy ; that old boy FR:
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged FR: vieux ; âgé
แก่ชรา[adj.] (kaē charā) EN: very old ; advanced in years ; aged FR:
แก่มาก ๆ[adj.] (kaē māk-māk) EN: as old as the hills (loc.) FR:
แก่หง่อม[adj.] (kaē ngǿm) EN: very old ; hoary ; ancient FR:
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too old FR:
แก่แรด[v.] (kaēraēt) EN: be an old hen ; be an old bag ; want to look like an adult woman FR:
แก่เฒ่า[adj.] (kaē thao) EN: very old ; senile FR:
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
กาหล[n.] (kāhon) EN: old Thai horn FR:
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; former ; obsolete FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่าแก่[adj.] (kao kaē) EN: ancient ; very old ; former ; passed ; primitive ; run-down ; age-old FR: primitif ; ancien ; originel
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าเก็บ[v.] (kaokep) EN: be old and unused FR:
เก่าเก็บ[adj.] (kaokep) EN: old and disused FR:
เก๋ากึ้ก ; เก๋ากึ๊ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded FR:

old ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman
Altstadtfest {n}festival in the old town
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
Latschen {m}slipper; old shoe
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
tausendjährig {adj}thousand years old
zweijährig {adj}two years old
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Altanlagen {pl}old sites
Altbau {m}old building
Altbestand {m}old stock
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Beteiligungsquote {f}amount of holding
Angstschweiß {m}cold sweat
Kaltblüter {m}cold blooded animal
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle
Bangstangare {f} [ornith.]Blue & Gold Tanager
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Überpressung {f}rubber fold
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
Bitumenkaltanstrich {m}cold asphaltic coating
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.]
Kobold {m} | Kobolde
Drucktype {f} mit Oberlängebold type
Fettdruck {m}bold face
Fettdruck {m}bold formation
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest
Bollwerk {n}stronghold
Bowle {f} (Getränk)(cold) punch
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo
Bürstenhalter {m}brush holder
Witzbold {m} | Witzbolde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old
Back to top