ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นัก*, -นัก-

นัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัก (adv.) extremely See also: very, greatly, much, excessively, intensely, utterly Syn. มาก, หนักหนา, ยิ่ง, ยิ่งนัก
นักกฎหมาย (n.) lawyer See also: legal authority, attorney, counsel, counselor Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, นิติกร, หมอกฎหมาย
นักกวี (n.) poet See also: writer, bard, versifier
นักกายภาพบำบัด (n.) physiotherapist
นักการ (n.) factotum See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum
นักการตลาด (n.) marketing man
นักการทูต (n.) diplomat See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman
นักการพนัน (n.) gambler Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน
นักการภารโรง (n.) janitor See also: watchman, caretaker Syn. นักการ
นักการศึกษา (n.) educator See also: pedagogue, instructor, principal, educationist
นักการเมือง (n.) politician See also: statesman, congressman
นักกิน (n.) epicure See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur
นักกีฬา (n.) athlete See also: sportsman, huntsman, woodsman
นักกีฬาเทนนิส (n.) tennis player
นักขัตร (n.) star See also: fixed star Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, นักษัตร
นักขัตฤกษ์ (n.) festival See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday
นักขับรถ (n.) driver See also: chauffeur, motorist
นักข่าว (n.) reporter See also: correspondent, news man, pressman Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว
นักค้นคว้า (n.) researcher Syn. นักวิจัย
นักคอมพิวเตอร์ (n.) computerist
นักคิด (n.) thinker See also: mastermind, sage, savant Syn. นักคิดค้น
นักคิดค้น (n.) thinker See also: mastermind, sage, savant
นักคิดค้น (n.) inventor See also: author, originator, creator Syn. ผู้ทำ
นักฆ่า (n.) killer See also: assassin, slyer, gunman, hit man Syn. มือสังหาร
นักจัดรายการ (n.) DJ (disc jockey) See also: program manager, program director Syn. ดีเจ
นักจัดรายการวิทยุ (n.) DJ See also: disc jockey
นักจิตวิทยา (n.) psychologist
นักจิตวิเคราะห์ (n.) psychoanalysis
นักจิตเวชศาสตร์ (n.) psychiatrist
นักฉวยโอกาส (n.) opportunist See also: vacillator
นักชีววิทยา (n.) biologist
นักซิ่ง (n.) speedy driver
นักดนตรี (n.) musician See also: player, performer, composer
นักดาราศาสตร์ (n.) astrologer See also: starreader
นักดำน้ำ (n.) diver See also: frogman, skilled diver Syn. มนุษย์กบ
นักดำน้ำ (n.) diver See also: frogman Syn. มนุษย์กบ
นักดื่ม (n.) heavy drinker Syn. คนคอแข็ง
นักตบ (n.) volleyball player Syn. นักวอลเล่ย์บอล
นักต้ม (n.) swindler See also: cheat, tricker, imposter, fraud Syn. นักต้มตุ๋น
นักต้มตุ๋น (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
man of godนักบุญ,ผู้ที่พระเจ้าดลใจให้มาสั่งสอนประชาชน,พระ
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aerodyne(แอ' โรไดน์) เครื่องบินที่นักกว่าอากาศ, เครื่องบิน (heavier-than-aircraft)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aesop(อี' ซอพ) นักเขียนนวนิยายของกรีก. -Aesopian, Aesopic adj.
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
airman(แอร์' เมิน) n., (pl. -men) นักขับเครื่องบิน, ทหารอากาศ. -airmanship n. เทคนิคการบินหรือร่อน, Syn. aviator)
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
alcuin(แอล' ควิน) n. ชื่อนักธรมและนักปราชญ์ชาวอังกฤษ
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
anus(n) ทวารหนัก
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
astronomer(n) นักดาราศาสตร์
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
bandsman(n) นักดนตรี
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
biologist(n) นักชีววิทยา
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์
boxer(n) นักมวย
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratorนักบริหาร, นักปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacteriologistนักวิทยาแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biologistนักชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clergyนักบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crackerนักเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freethinkerนักคิดเสรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ghost writerนักเขียนกำบัง, นักเขียนผี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gleemanนักขับลำกลีแมน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ดู graduate student] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
histologistนักมิญชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypnotistนักสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juristนักนิติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
microbiologistนักจุลชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minstrelนักขับลำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
muckrakerนักขุดคุ้ย (เรื่องทุจริต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycologistนักวิทยาเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oncologistนักวิทยาเนื้องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opportunistนักฉวยโอกาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opticianนักประกอบแว่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optometristนักตรวจปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteopathนักบำบัดโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenologistนักชีวภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapist; physiotherapeutistนักกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Agriculturistsนักวิชาการเกษตร [TU Subject Heading]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
Anthropologistนักมนุษย์วิทยา [การแพทย์]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Astrologersนักโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Astronautนักบินอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astronomerนักดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bartendersนักผสมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Biologistนักชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biotechnologistsนักเทคโนโลยีชีวภาพ [TU Subject Heading]
Botanistนักพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Cartoonistsนักเขียนการ์ตูน [TU Subject Heading]
Chemistนักเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
Communicatorsนักติดต่อสื่อสาร,ผู้สื่อความหมาย [การแพทย์]
Computer hackersนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Conservationistsนักอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Dancersนักเต้นรำ [TU Subject Heading]
Dictatorsนักเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dietitiansนักกำหนดอาหาร,ผู้กำหนดอาหาร [การแพทย์]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]
Economistนักเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Educatorsนักการศึกษา [TU Subject Heading]
Entomologistsนักกีฏวิทยา [TU Subject Heading]
Environmentalistนักสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Etymologistsนักนิรุกติศาสตร์ [การแพทย์]
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Folk singersนักร้องเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]
Geologistนักธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jurist (n.) นักกฎหมาย See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย Syn. legal expert
legal expert (n.) นักกฎหมาย See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
solon (n.) นักกฎหมายเก่งกาจ
tactician (n.) นักกลยุทธ์ See also: นักวางยุทธวิธี, ผู้มีกลยุทธ์ Syn. strategist, planner
musclemen (n.) นักกล้าม
parodist (n.) นักกวีชั้นเลว
poetaster (n.) นักกวีชั้นเลว Syn. parodist
poet laureate (n.) นักกวีราชสำนัก
poetess (n.) นักกวีหญิง
acrobat (n.) นักกายกรรม
tumbler (n.) นักกายกรรม See also: นักกายกรรมผาดโผน, การแสดงผาดโผน
aerialist (n.) นักกายกรรมกลางหาว
gymnast (n.) นักกายบริหาร See also: นักกายกรรม Syn. acrobat, jumper, athlete
physiotherapist (n.) นักกายภาพบำบัด
attache (n.) นักการทูต See also: ผู้ช่วยทูต
diplomat (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist, envoy representative
emissary (n.) นักการทูต See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ Syn. consul, envoy, representative
envoy representative (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist
educator (n.) นักการศึกษา See also: นักวิชาการศึกษา Syn. instructor, pedagogue
congressman (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
I didn't sleep wellฉันหลับไม่สนิทนัก
Not too badก็ไม่เลวนัก
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
It's going to take a lot of workคงจะต้องทำงานกันหนักน่าดู
You are a very sick personแกมันอาการหนักเอามากๆ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก
I don't have much free timeฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
I haven't changed a lotฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
He has studied hard for 2 yearsเขาเรียนหนักมาสองปีแล้ว
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
And we don't have much timeและพวกเราก็ไม่มีเวลามากนัก
And I don't know so much about itและฉันก็ไม่ทราบเกี่ยวกับมันมากนัก
I don't really like to wear them that muchจริงๆ ฉันไม่ชอบที่จะสวมใส่มันมากนัก
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
Because we haven't got a lot of timeเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are aware of the phrase Nak Jang Bool Ip?คุณทราบวลีที่ว่า นัก จาง บูล อิ๊บ ใช่มั้ย? *ในการเล่นไพ่ ไม่สามารถเอาคืนไพ่ที่ทิ้งไปแล้วคืน
In the 1930's, the American physicist E. O. Hulbert at the Naval Research Laboratory confirmed that result.ในช่วงทศวรรษที่ 1930 นัก ฟิสิกส์ชาวอเมริกัน อืโอฮัลเบอท, ที่กองทัพเรือห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับการยืนยันผลว่า
Jour... jour... journalists.นัก.. นัก.. นักข่าวครับ
Lawyers, doctors or IT companies' presidents !นักกฎหมาย หมอ และประธานบริษัท IT
Lawyer,doctor,priest?นักกฏหมาย , หมอ , นักบวช?
Fancy-ass lawyer wannabe?นักกฏหมาย หวังผลประโยชน์ อยากเป็นอย่างนั่นหรือ?
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้
A French decathlete found completely out of his mind, surrounded by 1,812 matchboxes, all empty except this one.นักกรีฑาชาวฝรั่งเศส เขาเสียสติอยู่ 812 กล่อง ทุกกล่องว่างเปล่าหมดยกเว้นกล่องนี้
Olympic athletes use them.นักกรีฑาโอลิมปิกยังใช้เลย
Beefcake holds bombshell, I come up from behind her, grab her arms like this...นักกล้ามโอบลูกระเบิดน่ะนะ \ ฉันจะมาจากขางหลังเธอ คว้าแขนเธอ แบบนี้ / ตอนนี้เลย!
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
Amanda Johnson. Poet by choice, lesbian by birth.นักกวีโดยกำหนด เลสเบี้ยนโดยกำเนิด
Golfer, very handsome.นักกอล์ฟ หล่อมากด้วย
Golfers don't usually leave those lying around.นักกอล์ฟจะไม่ปล่อยให้มันนอนอย่างนี้
Golfers like to booze it up, right?นักกอล์ฟชอบดื่มเหล้ากันใช่ไหมค่ะ?
How do your physical therapists think you're doing?นักกายภาพบำบัดของคุณว่าไงบ้างคะ
Your last therapist says that you lost the will to fight.นักกายภาพบำบัดคนที่แล้วของคุณ บอกว่าใจคุณไม่สู้แล้ว
Physical therapy shouldn't require gloves.นักกายภาพบำบัดไม่ควรจะต้องสวมถุงมือ จริงมั้ย
Japanese diplomats were assassinated that night.นักการฑูตญี่ปุ่นถูกลอบฆ่า คืนนั้น
"God's Diplomat," according to The New York Times.นักการทูตของพระเจ้า ตามที่นิวยอร์กไทม์ส
How many corsets does a diplomat bring?นักการทูตควรพกเสื้อรัดทรงไปกี่ตัว?
She isn't here.นักการทูตปาร์คก็ไม่ยอมออกมา
Banking is mostly looking clever and wearing the right clothes, and we've managed the second part.นักการธนาคารส่วนใหญ่ดูฉลาดเฉลียว เพราะชุดที่เขาเลือกสวมใส่ และเรากำลังจัดการส่วนที่เหลืออยู่
Politics and poetry, promises, these are lies.นักการเมือง บทกวี คำมั่นสัญญา โกหกทั้งนั้น
Political. Homeland Security.นักการเมือง ผู้รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
Politicians, politicians' wives, and frankly, they expect some discretion.นักการเมือง ภรรยานักการเมือง พูดตรงๆ พวกเค้าคาดหวังว่าเราจะมีวิจารณญาณ
Politicians.นักการเมืองก็อย่างงี้
Politicians and hookers ...นักการเมืองกับโสเภณี...
Corrupt Politician Chargedนักการเมืองขี้ฉ้อโดนจับแล้ว
Politicians enjoy reading about themselves.นักการเมืองชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง
A politician who wants some help from Mr. Linderman.นักการเมืองที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณลินเดอร์แมน
A politician out there fighting for the good in Washington, while his wife steps out on him at the yacht club?นักการเมืองที่ยอดเยี่ยมกำลังต่อสู้เพื่อความดีงามในวอชิงตัน ขณะที่ภรรยาของเขาแอบไปเพลิดเพลินกับคลับท่องเที่ยงยามราตรี
Now the politicians are saying, "Send in the Marines to secure the area,"นักการเมืองบอกว่า ส่งนาวิกเข้าตรึงพื้นที่
Politicians ask military personnelนักการเมืองบอกให้ทหาร
These politicians, they say the same thing, over and over and over again.นักการเมืองพวกนี้ พูดสิ่งเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำอีก
Politicians always love talking about sacrifice.นักการเมืองมักจะรักการพูดคุยเกี่ยวกับการเสียสละ
Politicians always have something to hide.นักการเมืองมักมีบางสิ่งซ่อนไว้เสมอ
The politicians come and go, but we'll be here forever.นักการเมืองมาและไป แต่เราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล
The politicians can screw themselves.นักการเมืองสามารถไปสกรู ตัวเอง เราไม่ได้เล่นเกม สงครามจะจบ
Another politician. Jesus!นักการเมืองอีกแล้ว พระเจ้า!

นัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก
狩人[かりゅうど, karyuudo] Thai: นักล่า English: hunter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นัก
Back to top