ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counselor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counselor*, -counselor-

counselor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counselor (n.) ทนายความ Syn. attorney, counsellor
counselor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counsellor
English-Thai: HOPE Dictionary
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
English-Thai: Nontri Dictionary
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselorsผู้ให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปรึกษาราชการ (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ผู้แนะนำ (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
มนตรี (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
มุขมนตรี (n.) king´s counselor See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The counselor is mad at me.ที่ปรึกษาเป็นบ้าที่ฉัน
And to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร
I'm a post-trauma counselor for the sheriff's department.ผมเป็นที่ปรึกษา ฟื้นฟูจิตใจในท้องที่นี้
Trust in the counselor is substantially high.เชื่อใจเถอะทนายนี่ได้รับความนิยมมาก
So you're a marriage counselor now, But could you at least bill Mrs, Clark for that?งั้นตอนนี้คุณก็เป็นที่ปรึกษาคู่แต่งงานแล้วสิ แต่ก็น่าจะเก็บเงินคุณคลาคหน่อยนะ
And, being a former Tall Oaks Counselor of the Year... she was hired to be the Macro this summer, but she got pregnant.ที่นี่เมื่อก่อนเป็นสถานที่ทำงานของที่ปรึกษาทอลโอ๊ค เธอถูกจ้างมาเมื่อฤดูร้อน แต่ตอนนี้เธอท้องตุ๊บป่อง
I mean, right now, Oscar's off in the woods tapping that counselor biatch, Sheree.กูหมายความว่า ออสการ์อยู่ในป่าโน้น กำลังเล่นจ้ำจี้กะชีรี่
The counselor told me about his family.ที่ปรึกษาสอนผมเกี่ยวกับครอบครัวของเขา
Mr. Levenstein, you were a counselor at Tall Oaks Band Camp with my cousin, Matt, right?Mr. Levenstein คับคุนเป็นครูที่ Tall Oaks Band Camp กับ Matt ญาติผมใช่มั้ย
The counselor will be here all day.เพราะฉะนั้น ครูที่ปรึกษาจะอยู่ที่นี่ทั้งวัน
I'm a peer counselor for the Police Employees Assistance Programเป็นผู้ให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน ในโครงการผู้ช่วยตำรวจ
So our marriage counselor said we should get each otherที่ปรึกษาเรื่องชีวิตแต่งงานของเราบอกว่า เราควรให้

counselor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, 教育相谈 / 教育相談] education counselor

counselor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor
心理カウンセラー[しんりカウンセラー, shinri kaunsera-] (n) psychology counselor; psychological counselor
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P)
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)

counselor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
มุขมนตรี[n.] (mukkhamontr) EN: king' s counselor ; high-ranking government advisor ; senior government advisor FR:
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: counsellor of embassy ; counselor of embassy (Am.) FR: conseiller d'ambassade [m]
ที่ปรึกษาส่วนตัว[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: personal counselor FR:

counselor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor
Ratgeberin {f}counsellor; counselor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counselor
Back to top