ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pocketbook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pocketbook*, -pocketbook-

pocketbook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pocketbook (n.) หนังสือเล่มเล็กๆ See also: หนังสือขนาดเล็กที่ใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้
pocketbook (n.) กระเป๋าใส่เงินของผู้ชายหรือผู้หญิง See also: กระเป๋าถือสตรี Syn. bag, handbag, purse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She left her pocketbook here.เธอลืมสมุดบันทึกไว้ที่นี่
50% off all knapsacks and pocketbooks.ลด 50% สำหรับเป้หลัง และพ็อคเก็ตบุค
Of course, by then, much of my wealth was portable, so... Yes, portable property is happiness in a pocketbook. Do I detect you in irony?ทรัพย์สินที่มีส่วนใหญ่ มันถือเอาไปได้น่ะค่ะ ก็เลย... ส่วนทรัพย์สินขนาดพกพา ก็มีค่าอยู่ในกระเป๋าใบเล็ก จะเหน็บแนมผมหรือไง
Lady, I found your pocketbook.คุณผู้หญิง เราเก็บกระเป๋าคุณได้
To fit your style and pocketbook.""ที่เหมาะกับสไตล์ และกระเป๋าของคุณ"
At prices that won't break your pocketbook.ในราคาที่สบายกระเป๋า
He's been through pocketbooks, cell phones, shoes, handbags, even ate through a license plate once.ทั้งสมุดบันทึก โทรศัพท์มือถือ รองเท้า กระเป๋าถือ แม้แต่ป้ายทะเบียนรถก็เคยกินมาแล้วหนนึง
Well, look at you! Cuter than a mouse's pocketbook!ดูเธอสิ น่ารักกว่าหนู ในหนังสืออ่านเล่นอีก!
Did you steal their pocketbook?ลูกขโมยหนังสือเค้าเหรอ
You say someone took your pocketbook,คุณบอกว่ามีคนขโมยกระเป๋าถือของคุณ
But isn't that your pocketbook?นี้ไม่ใช่กระเป๋าถือเหรอ?
Okay. But he's not holding a pocketbook.โอเค แต่เขาไม่ได้ถือกระเป๋า

pocketbook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケットブック[, pokettobukku] (n) pocketbook
巾着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria)
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook

pocketbook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
หนังสือปกอ่อน[n. exp.] (nangseū pok) EN: paperback ; pocketbook ; papercover ; softcover book FR: livre de poche [m] ; livre à couverture souple [m]

pocketbook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taschenbuch {n}pocket book; pocketbook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pocketbook
Back to top