ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groin*, -groin-

groin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groin (n.) ขาหนีบ See also: ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา Syn. crotch
groin (n.) ขอบแหลมโค้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
groin; inguen; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาหนีบ (n.) groin See also: crotch
ง่ามขา (n.) groin See also: crotch Syn. ขาหนีบ
หน้าขา (n.) groin
ไข่ดัน (n.) groin See also: inguinal glands
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something in my groin tells me you're not used to a talking beaver.ไอ้ที่เจ็บแปล๊บๆ อยู่นี่บอกว่า เธอคงไม่เคยเจอบีเวอร์พูดได้
There's one in the groin that's a particular favorite of mine.อยู่ตรงนั้นน่ะ ซึ่งผมชอบนะ
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว
...in your groin with that helmet?...ไข่นายใส่หมวกกันน็อกนั่นเหรอ?
Guy you kneed in the groin was your date who dropped a dime on you.ชายที่คุณเตะเข้าเป้า นั่นเป็นคู่เดท ที่โยนเศษเหรียญใส่คุณ
The Big Bang Theory 5x03 The Pulled Groin Extrapolation Original Air Date on September 29, 2011 == sync, corrected by elderman == (sighs softly)= sync, corrected by elderman = เอมี่ โย่ว
I have a Bikram class at 6:00 a.m., and hot yoga on too-little sleep is how groin pulls happen.และโยคะร้อน พักผ่อนนน้อยไม่ได้ ขาหนีบมันจะตึง
You pull a groin or anything? My groin is fine.ขอบใจมาก ส่วนนั้นของฉันยังดีอยู่
Oh, groin into the corner of the table.ต้นขากระแทกโดนหัวมุมโต๊ะ
But I think I pulled a groin muscle.แต่ฉันคิดว่า ฉันได้ดึงส่วนนั้นบริเวณหว่างขา
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา

groin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹股沟[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, 腹股沟 / 腹股溝] groin (anat.)
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch

groin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼠径部;鼠蹊部;鼠頚部;鼠頸部;鼡径部[そけいぶ, sokeibu] (n) groin; groin region; inguinal region
リグロイン[, riguroin] (n) ligroin
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P)
陰金[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 陰金田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris
陰金田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris
頑癬[がんせん, gansen] (n) (See 白癬) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris
鼠蹊;鼠径;鼡径[そけい, sokei] (n,adj-f) groin; inguinal region

groin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
ขาหนีบ[n. exp.] (khā nīp) EN: groin FR:
หน้าขา[n.] (nākhā) EN: groin FR: aine [f]
ง่ามขา[n. exp.] (ngām khā) EN: groin ; crotch FR: entrejambe [m]
เตะผ่าหมาก[v. exp.] (te phāmāk) EN: kick in the groin FR:
หว่างขา[n. exp.] (wāng khā) EN: crotch ; groin FR:
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groin
Back to top