ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bay*, -bay-

bay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bay (n.) อ่าว See also: ที่เว้าของเทือกเขา Syn. gulf
bay (n.) พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bay (n.) มุข See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
bay (vi.) หอน Syn. howl
bay (n.) เสียงหอน See also: การอับจน
bay (n.) ต้นอบเชยเดือน See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
bay (n.) ม้าสีน้ำตาลแดง
bay (n.) สีน้ำตาลแดง See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง Syn. reddish brown
bay window (n.) หน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง (มี 3 ด้าน)
bay window (sl.) หน้าท้อง See also: พุง, ท้อง
bayonet (n.) ดาบปลายปืน See also: มีดหรือหอกปลายปืน
bayonet (vt.) แทงด้วยดาบปลายปืน Syn. pierce
bayou (n.) สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ See also: ลำธาร Syn. swamp
English-Thai: HOPE Dictionary
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่าว (n.) bay See also: gulf
ดาบปลายปืน (n.) bayonet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?
The Sheraton Hotel and Coral Bay lounge.โรงแรมเชอราตันในคอรัลเบย์ เลาจน์
Green Bay fan.เป็นแฟนทีม Green Bay
Dr. Weir report te the Lewis Clark in Docking Bay 4.ดร.เวียร์, รายงานตัวที่ยานเลวิสแอนด์คลาร์ค ที่ท่าจอดยานหมายเลข 4
Besides, a half hour across the bay will do you good.ไปกินลมทะเลบ้างก็ดีนะ
There's nothing in Lincolnville but some payphones and the ferry and Pen Bay hospital is only a few miles from here.ไม่มีอะไรในลินคอล์นวิล นอกจาก ตู้โทรศัพท์ กับท่าเรือเฟอร์รี่ แล้วก็โรงพยาบาลเพน เบย์ \ ที่อยู่ห่างจากที่นี้ไม่กี่ไมล์
You got a stack of debts that'd fill every storage bay in the Cotton Exchange--คุณมีหนี้สินท่วมหัวแล้วนะ
Those Thais at Lung Koo Bay are freezing to deathมันว่าพวกมันที่ท่าเรือหลงกู่ กำลังจะหนาวตายกันอยู่แล้ว
You are cleared through Gate Three to Bay Seven.พวกคุณได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าเกต 3 ไปลงจอดที่ท่าหมายเลข 7
The Nebuchadnezzar is down. Bay Seven.เนบูแคดเนซซาร์ลงจอดที่ท่าหมายเลข 7

bay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 坎塔布连海 / 坎塔布連海] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)
孟加拉湾[Mèng jiā lā Wān, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄨㄢ, 孟加拉湾 / 孟加拉灣] Bay of Bengal
月桂[yuè guì, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ, 月桂] laurel (Laurus nobilis); bay tree; bay leaf
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, 月桂树] laurel tree (Laurus nobilis); bay tree
月桂树叶[yuè guì shù yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, 月桂树叶 / 月桂樹葉] laurel leaf; bay leaf
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
杨梅[yáng méi, ㄧㄤˊ ㄇㄟˊ, 杨梅 / 楊梅] red bay tree (Myrica rubra)
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, 契沙比克湾 / 契沙比克灣] Chesapeake bay
[ào, ㄠˋ, 澳] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 澳大利亞|澳大利亚
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, 刺刀] bayonet
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, 对刺 / 對刺] bayonet practise in pairs
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ, 巴彦 / 巴彥] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦县[Bā yàn xiàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴彦县 / 巴彥縣] Bayan county in Heilongjiang province
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴音布克草原] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, 拼刺] bayonet charge
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, 拼刺刀] bayonet charge
铜锣湾[Tóng luó Wān, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢ, 铜锣湾 / 銅鑼灣] Causeway Bay
大亚湾[Dà yà wān, ㄉㄚˋ ㄧㄚˋ ㄨㄢ, 大亚湾 / 大亞灣] Daya Bay
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, 孟买 / 孟買] Mumbai (formerly Bombay)
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, 停车位置 / 停車位置] parking location; parking bay

bay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
ストレージベイ[, sutore-jibei] (n) {comp} storage bay
デバイスベイ[, debaisubei] (n) {comp} device bay
ドライブベイ[, doraibubei] (n) {comp} drive bay; storage bay
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961)
ベイウインドー[, beiuindo-] (n) bay window
ベイリーフ[, beiri-fu] (n) bay leaf
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay
出格子[でごうし, degoushi] (n) projecting lattice; latticed bay window
出窓[でまど, demado] (n) bay window
月桂樹[げっけいじゅ;ゲッケイジュ, gekkeiju ; gekkeiju] (n) (uk) bay laurel (Laurus nobilis); bay tree; sweet bay; laurel tree
湾内[わんない, wannai] (n) inside the bay
湾岸[わんがん, wangan] (n) gulf coast; bay coast; (P)
粗塩;あら塩[あらじお;あらしお, arajio ; arashio] (n) sea salt; bay salt; coarse salt
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell
イーベイ[, i-bei] (n) {comp} eBay
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation
ボンベイブラッド[, bonbeiburaddo] (n) Bombay blood; (P)
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses
内海[うちうみ(P);うちかい;うちのみ;うつみ;ないかい, uchiumi (P); uchikai ; uchinomi ; utsumi ; naikai] (n) inlet; bay; inland sea; (P)
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P)
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P)
塵も積もれば山と成る[ちりもつもればやまとなる, chirimotsumorebayamatonaru] (exp) (id) Many a little makes a mickle
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
手長水天狗[てながみずてんぐ;テナガミズテング, tenagamizutengu ; tenagamizutengu] (n) (uk) Bombay duck (Harpadon nehereus); bummalo
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P)
栴檀は双葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout
[こう, kou] (n) inlet; bay; (P)
湾入;彎入[わんにゅう, wannyuu] (n,vs) embayment; gulf; indentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay
ベイ[べい, bei] bay
イーベイ[いーべい, i-bei] eBay
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search

bay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวโฉลกหลำ[n. prop.] (Āo Chalōk L) EN: Chaloklum Bay FR:
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay FR: baie d'Hudson [f]
อ่าวคุ้งกระเบน[n. prop.] (Āo Khung Kr) EN: Kung Krabaen Bay FR:
อ่าวพังงา[n. prop.] (Āo Phang-ng) EN: Ao Phang Nga ; Phang Nga Bay FR:
ใบกระวาน[n. exp.] (bai krawān) EN: bay leaf FR:
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay FR:
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
จระนำ[n.] (jaranam) EN: projecting bay at the rear of a temple FR:
กุ้งกระดาน[n. exp.] (kung kradān) EN: flathead lobster ; Moreton Bay bug ; Oriental flathead lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākā) EN: aircraft parking bay FR:
หลุมจอด[n. exp.] (lum jøt) EN: bay FR:
มารีน่า เบย์ แซนด์ส = มารีน่า เบย์ แซนด์ = มารีน่าเบย์แซนด์ส = มารีน่าเบย์แซนด์[TM] (Mārinā Bē S) EN: Marina Bay Sands FR: Marina Bay Sands
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Bay Woodpecker FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกคัคคูลาย[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Banded Bay Cuckoo ; Bay-banded Cuckoo FR: Coucou de Sonnerat [m]
นกแสกแดง[n. exp.] (nok saēk da) EN: Oriental Bay Owl ; Bay Owl FR: Phodile calong ; Chouette baie [f]
อ้นเล็ก[n. exp.] (on lek) EN: Bay Bamboo Rat FR:
ปากอ่าว[n.] (pāk-āo) EN: estuary ; mouth of a river ; mouth of a bay ; mouth of a bight FR: estuaire [m] ; embouchure [f] ; bouches [fpl]
โรงละครเอสพลานาด[n. exp.] (Rōng Lakhøn) EN: Esplanade – Theatres on the Bay FR:
ยี่โถ[n.] (yīthō) EN: Sweet Oleander ; Rose bay ; Oleander ; Nerium oleander FR: Nerium oleander
อบายะห์[n.] (abāya) EN: abaya FR:
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery ; wat FR: monastère [m] ; abbaye [f]
ไบกอน[TM] (Baikøn ) EN: Baygon FR: Baygon
ไบเอิร์น[n. prop.] (Bai-oēn) EN: Bayern ; Bavaria FR: Bavière [f]
บายาโดลิด[n. prop.] (Bāyādōlit) EN: Valladolid FR:
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
บาเยิร์น มิวนิก บาเยิร์น มิวนิค ; บาเยิร์น[TM] (Bayoēn Miūn) EN: Bayern Munich FR: Bayern Munich [m] : Bayern [m]
บายู[n.] (bāyū) EN: bayou FR: bayou [m]
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay FR: Bombay
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet FR: baïonnette [f]
อีเบย์[TM] (Ībē ) EN: eBay FR:
ขรรค์[n.] (khan) EN: double-edged knife ; sacrificial knife ; bayonet-like dagger FR:
เคบายา[n.] (khēbāyā) EN: kebaya FR:
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet FR:
กระถิน[n.] (krathin) EN: lead tree ; horse tamarind ; leucaena ; jumbay ; white popinac FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Tha) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]

bay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay
Ladeplatz {m}loading bay
Braunzügel-Borstentyrann {m} [ornith.]Bay-ringed Tyrannulet
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Erkerfenster {n}bay window
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Celebeskuckuck {m} [ornith.]Bay Coucal
Maskeneule {f} [ornith.]Bay Owl
Rotohrspecht {m} [ornith.]Bay Woodpecker
Kastanienzaunkönig {m} [ornith.]Bay Wren
Bayaweber {m} [ornith.]Baya Weaver
Bayer {m}; Bayerin
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital
Regallager {n}high-bay store
Braunbrust-Waldsänger {m} [ornith.]Bay-breasted Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bay
Back to top