ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gangster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gangster*, -gangster-

gangster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gangster (n.) เหล่าร้าย See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต Syn. racketeer, mobster
English-Thai: HOPE Dictionary
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ๊กโก๋ (n.) gangster See also: racketeer, hooligan
เหล่าร้าย (n.) gangsters See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To me... being a gangster was better than being president of the United States.สำหรับผม ได้เข้าแก๊งค์ยังดีเสียกว่า การจะไปเป็นปธน.สหรัฐ
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ
That's some gangster shit. He's like the thug on your block.ก็แค่กุ๊ย อันธพาลทั่วไป
If I talk about it, gangster people will come to my house and cut me.ขืนฉันพูดไป แก็งค์อิทธิพลไปที่บ้าน เชือดฉันแน่
I'm a gangster now, but I graduated high school though.ถึงแม้ตอนนี้ผมเป็นนักเลง แต่ผมก็เรียนจบมาจากโรงเรียนนี้นะครับ
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม"
Sweet owns Douglas! He ain't nothing but a gangster in a suit!สวีทซื้อดักลาสไปแล้ว เขามันก็อันธพาลใส่สูทดีๆ นี่เอง
From who, Keith? From your little fucking gangster friends from L.A.?จากใคร คีธ จากแก๊งค์เพื่อนเธอจาก LA รึไง
MY WIFE IS A GANGSTER 3MY WIFE IS A GANGSTER 3
A gangster was beaten by a girl?แก็งของเราถูกปราบโดบผู้หญิงรึ?
He's just playing gangster in his little storage room.เขากำลังตั้งแก๊ง ในโกดังเล็กๆของเขา

gangster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, 光棍] gangster; hoodlum; a single person; bachelor
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, 匪徒] gangster; bandit
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 匪徒集团 / 匪徒集團] gangster
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, 顽匪 / 頑匪] gangster; bandit
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, 流氓] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior

gangster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P)
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P)
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member)
暴力団狩り[ぼうりょくだんがり, bouryokudangari] (n) roundup of gangsters
暴力団組員[ぼうりょくだんくみいん, bouryokudankumiin] (n) (sens) mobsters; gangsters

gangster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงอันธพาล[n. exp.] (naklēng ant) EN: gangster ; bad character FR:
นักเลงโต[n. exp.] (naklēngtō) EN: ruffian ; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug FR:
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal FR: bandit [m]
วายร้าย[n.] (wāirāi) EN: criminal ; villain ; evil man ; bandit ; brigand ; gangster FR:
อาชญากรข้ามชาติ[n. exp.] (ātchayākøn ) EN: transnational criminals ; transnational gangsters FR:
อาชญากรข้ามชาติ[n. exp.] (ātyākøn khā) EN: transnational criminals ; transnational gangsters FR:
ดงผู้ร้าย[n. exp.] (dong phūrāi) EN: gangsters' hangout FR:

gangster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangster {m} | Gangster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gangster
Back to top