ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swarm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swarm*, -swarm-

swarm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swarm (n.) ฝูงแมลง See also: ฝูงผึ้ง Syn. a large group of insects
swarm (n.) กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย See also: กลุ่มใหญ่ Syn. large mass, crowd, throng, horde
swarm (vi.) จับเป็นกลุ่ม See also: รวมเป็นฝูง Syn. crowd, throng, mass
swarm (vi.) เคลื่อนไปเป็นกลุ่ม See also: อพยพไปเป็นกลุ่ม Syn. move in a crowd
swarm (vi.) ปีนป่าย See also: ปีน Syn. climb, shin
swarm over (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm through
swarm round (phrv.) เปลี่ยนที่ Syn. swap around
swarm through (phrv.) จับกลุ่มผ่าน (สถานที่) See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก Syn. swarm over
swarm up (phrv.) ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว Syn. shin down, shin up, skid up
swarm with (phrv.) ห้อมล้อมด้วย Syn. abound in, abound with, teem with
English-Thai: HOPE Dictionary
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
English-Thai: Nontri Dictionary
swarm(n) กลุ่ม,ฝูง,จำนวนมากมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swarm cellสวอร์มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวักไขว่ (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
ตอม (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม
บินวนเวียน (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. ห้อมล้อม, รุมล้อม
บินวนเวียน (v.) swarm See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng Syn. ห้อมล้อม, รุมล้อม
พลุกพล่าน (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
ยั้วเยี้ย (adv.) swarm See also: be crowded, be thickly dotted Syn. ยั้ว
วุ่นวาย (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. ขวักไขว่, จอแจ, คับคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The things that swarm over the earth:เป็นเหมือนฝูงแมลงสกปรกเหนือพื้นดิน
A swarm of locusts? A tornado maybe?ฝูงแมลง หรือว่าเป็นพายุ
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์
These hills swarm with our scouts.จะทำอันใดได้นอกจากพังทลาย
Crop failure and a cicada swarm outside of lincoln,nebraska.แค่พืชล้มตาย ศัตรูพืชระบาด รอบนอกลินคอล์น,เนบราสก้า
Don't you think once they unearth that thing there would be a swarm of people crashing in from all over the world?นายไม่คิดหรือว่าถ้าพวกเขาเปิดเผยสิ่งนั้น จะมีกลุ่มคนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมา
Νow, I won't budge from this spot until you get that swarm of vermin out of the building.ฉันจะนั่งอยู่นี่แหละจนกว่าพวกแกจะไล่ไอ้แมลงข้างนอก ออกไปจากอาคาร
And get taken advantage of by people who swarm on moneyและเปิดโอกาสให้กับผู้คนที่เข้ามาห้อมล้อมเงิน
They will swarm on you like ants on sugarพวกเค้าจะห้อมล้อมตัวคุณไม่ต่างจากมดที่ตอมน้ำตาล
A swarm of locusts in stretch pants.เหมือนฝูงตั๊กแตนกัดกินพืช
Did you hear about the swarm of africanized killer bees?คุณเคยได้ยินเรื่องฝูงผึ้งเพชรฆาตแอฟริกันมั้ย?
All I'm saying is, Ubergirl makes for a great headline but people will swarm her with love today and crucify her tomorrow.ทั้งหมดที่ฉันพูด คือ สาวจอมพลัง และวันนี้คนก็จะรุมรักเธอ และจับเธอตรึงกางเขนวันพรุ่งนี้

swarm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
一拥而上[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, 一拥而上 / 一擁而上] to swarm around; flocking (to see)
[hōng, ㄏㄨㄥ, 薨] death of a prince; swarming

swarm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊柱[かばしら, kabashira] (n) mosquito swarm
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)
群れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P)
群をなす;群を成す[ぐんをなす, gunwonasu] (exp,v5s) (See 群がる) to swarm; to crowd; to flock together
蝟集[いしゅう, ishuu] (n,vs) swarm; throng; flock together
集る[たかる, takaru] (v5r,vi) (1) (uk) to gather; to crowd round; to swarm; to flock; (2) to extort from; to sponge off; (P)
雪崩を打つ;なだれを打つ[なだれをうつ, nadarewoutsu] (exp,v5t) to surge like an avalanche; to flood; to swarm; to stampede
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering
雲霞の如く[うんかのごとく, unkanogotoku] (n) in swarms

swarm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
บินว่อน[v. exp.] (bin wǿn) EN: swarm FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มจำนวนมาก[n. exp.] (klum jamnūa) EN: swarm FR:
แมลงวันตอม[v. exp.] (malaēngwan ) EN: flies swarm on FR:
พลุกพล่าน[v.] (phlukphlān) EN: swarm ; be busy FR:
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over/around ; settle on FR:
ยั้ว[adj.] (yūa) EN: swarming FR:
ยั้วเยี้ย[adj.] (yūayīa) EN: swarming FR:
ยุ่บ[adj.] (yup) EN: teeming ; swarming FR:
ยุ่บยั่บ[adj.] (yupyap) EN: teeming ; swarming FR:

swarm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rudel {n}pack; herd; swarm; horde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swarm
Back to top