ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pound*, -pound-

pound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pound (vi.) ตีกระหน่ำ Syn. hammer, pulsate
pound (vt.) ตีกระหน่ำ Syn. hammer, pulsate
pound (vt.) ตำ See also: บด, ทุบ, โขลก Syn. crush
pound (vi.) เต้นอย่างหนัก See also: กระเพื่อมมาก, สั่นมาก
pound (vt.) โจมตีต่อเนื่อง
pound (vi.) วิ่งด้วยการก้าวหนักๆ
pound (vt.) พร่ำสอน
pound (n.) เครื่องตำ See also: เครื่องบด
pound (n.) หน่วยเงินตราของอังกฤษ See also: ปอนด์, ปอนด์สเตอลิงก์
pound (n.) หน่วยวัดน้ำหนัก Syn. pint, sixteen ounces
pound (n.) ที่ขังสัตว์ See also: กรงขังสุนัขจรจัด Syn. cage, coop, doghouse
pound a beat (idm.) เดินตรวจเส้นทาง
pound along (phrv.) เคลื่อนไปอย่างเร็ว
pound at (phrv.) ตี See also: ต่อย, กระหน่ำที่, เคาะอย่างแรงและเร็ว Syn. knock at
pound at (phrv.) (ปืน) ยิงไปที่
pound for pound (idm.) เปรียบเทียบกันด้วยตัวเงิน See also: คำนึงถึงเงิน, คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
pound in (phrv.) ตอก See also: ตอกเข้าไป Syn. drive in, hammer in
pound in (phrv.) สอนแบบบังคับ See also: ตอกย้ำ Syn. hammer in
pound into (phrv.) บดเป็นผง Syn. beat into, hammer into
pound into (phrv.) ตอกใส่
pound into (phrv.) (สอน) ตอกย้ำ Syn. hammer into
pound on (phrv.) ทุบ See also: ตอก
pound out (phrv.) ทุบให้แบน
pound out (phrv.) เคาะเป็นเพลง See also: ดีดเป็นเพลง
pound sterling (n.) ธนบัตรและหน่วยเงินตราของอังกฤษ Syn. pound
pound the streets (idm.) มองหางาน
poundage (n.) ค่าเงินปอนด์
pounder (n.) คนตีหรือบด
pounding (adj.) ดังสนั่น See also: ดังก้อง Syn. roaring, beating, striking
English-Thai: HOPE Dictionary
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
English-Thai: Nontri Dictionary
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poundที่กักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอนด์ (clas.) a pound weight Syn. ปอนด์
ตะบัน (v.) pound See also: hit, pierce, thump Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม
ตำ (v.) pound See also: pestle
ทุ้ง (v.) pound See also: ram, batter, strike, hit, slam, prod, jab, thrust, punch Syn. กระแทก, กระทุ้ง
ทุบ (v.) pound See also: smash, beat, thump, pommel, batter, maul Syn. ตี, กระแทก
บุบ (v.) pound See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly Syn. ทุบ, บุบๆ
บุบๆ (v.) pound See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly Syn. ทุบ
ป่น (v.) pound See also: powder, grind, crush, pulverize Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้
โขลก (v.) pound Syn. ตำ
กระหน่ำ (v.) pound (repeatedly) See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat Syn. ซ้ำๆ, รัว
ขะแยะ (v.) pound lightly See also: pulverize gently
ปอนด์ (clas.) pound sterling Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
ข้าวเม่า (n.) pounded unripe rice See also: shredded rice grain
lb (abbr.) ปอนด์ (คำย่อของ pound)
คำประสม (n.) compound word Ops. คำเดี่ยว, คำมูล
คำผสม (n.) compound word
คำสมาส (n.) compound word
ดอกเบี้ยทบต้น (v.) compound interest
ต้นชนดอก (n.) finance compound interest See also: increased interest that equals the capital
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've just gotta pound some logic into their heads.-ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver.ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50
I got some boneless chicken I'll trade for some pound cake.ฉันมีเนื้อไก่ มาแลกกับขนมนายเอารึเปล่า
In fact, we have killed to keep our pound cake.ที่จริงฆ่ามาหลายรายแล้วด้วย
I'll pound you with a brick if you do!ฉันจะเอาอิฐทุบหัวแก ถ้าแกคิดแบบนั้น
They'll be selling him by the pound all over the world?แล้วก็จะถูกส่งไปขายทั่วโลก
They'll kill you for a pound if they wanted to, you know.แล้วมันก็จะฆ่าคุณ ถ้าหากคุณมีสักปอนด์ที่มันต้องการ
Over on that table, there's a host of vicious implements... which you can use to exact your pound of flesh, to take your vengeance, to indulge your obsession.บนโต๊ะนั่น มีเครื่องมืออยู่ ทั้งเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับรักษาชีวิตและฆ่า นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้มันทุบผมได้ เพื่อแก้แค้นผม
Does your heart still pound when you look at me?คุณยังใจเต้นแรงเวลามองฉันรึเปล่า?
Promised to make them pay a pound of flesh?สัญญาว่าจะชดใช้ ด้วยเลือดพวกมันเหรอ?
I read that the pension act pays by the pound now.ผมอ่านเจอว่า เดี๋ยวนี้พวกเบี้ยหวัด บำนาญจะจ่ายให้เป็นงวดๆ
I don't know when I've tasted such moist pound cake.ไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้กิน เค้กที่นุ่มขนาดนี้เมื่อไหร่

pound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 碓] pestle; pound with a pestle
英镑[Yīng bàng, ㄅㄤˋ, 英镑 / 英鎊] pound sterling
[bàng, ㄅㄤˋ, 镑 / 鎊] pound (sterling)
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, 诠释 / 詮釋] annotate; annotation; expound; decode
化合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 化合物] chemical compound
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
复合[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, 复合 / 複合] complex; compound; hybrid
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
合成物[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ˋ, 合成物] compound; composite; cocktail
合成词[hé chéng cí, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 合成词 / 合成詞] compound word
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, 大杂院 / 大雜院] compound with many families living together
复利[fù lì, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ, 复利 / 複利] compound interest
复句[fù jù, ㄈㄨˋ ㄐㄩˋ, 复句 / 複句] compound phrase
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 复方 / 複方] compound prescription (involving several medicines)
复比[fù bǐ, ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, 复比 / 複比] compound ratio (i.e. product of two ratios)
复眼[fù yǎn, ㄈㄨˋ ㄧㄢˇ, 复眼 / 複眼] compound eye
复韵母[fù yùn mǔ, ㄈㄨˋ ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 复韵母 / 複韻母] compound final
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 词典 / 詞典] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 辞典 / 辭典] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
无机物[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, 无机物 / 無機物] inorganic compound
敷演[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, 敷演] variant of 敷衍; to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 偏正式合成词 / 偏正式合成詞] modified compound word
联合式合成词[lián hé shì hé chéng cí, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, 联合式合成词 / 聯合式合成詞] coordinative compound word
有机化合物[yǒu jī huà hé wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 有机化合物 / 有機化合物] organic compound
[dǎo, ㄉㄠˇ, 捣 / 搗] pound; beat; hull; attack; disturb; stir
敲击[qiāo jī, ㄑㄧㄠ ㄐㄧ, 敲击 / 敲擊] pound; rap
词缀[cí zhuì, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ, 词缀 / 詞綴] prefix or suffix of a compound word; affix (linguistics)
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, 形声] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, 形声字 / 形聲字] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character
词根[cí gēn, ㄘˊ ㄍㄣ, 词根 / 詞根] radical of a compound word (in European language)
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
字根合体字[zì gēn hé tǐ zì, ㄗˋ ㄍㄣ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 字根合体字 / 字根合體字] stem compound
[dǎo, ㄉㄠˇ, 擣] stir; to pound
英吨[Yīng dūn, ㄉㄨㄣ, 英吨 / 英噸] tonne; imperial or US tonne, equal to 2240 pounds or 1.016 metric tons

pound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly
爪で拾って箕で零す[つめでひろってみでこぼす, tsumedehirottemidekobosu] (exp) (id) penny wise and pound foolish
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
躍る;跳る[おどる, odoru] (v5r,vi) (1) (See 踊る) to jump; to leap; (2) to pound (of one's heart, i.e. with excitement); to throb; (3) to be messily written
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
キレート化合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[, gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg)
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.)
コンパウンド[, konpaundo] (n) compound
シーリング[, shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P)
ジアゾ化合物[ジアゾかごうぶつ, jiazo kagoubutsu] (n) diazo compound
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding
デリス剤[デリスざい, derisu zai] (n) derris compound
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart)
フィトンチッド[, fitonchiddo] (n) phytoncide (anti-microbial compound derived from plants)
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units
よね[, yone] (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right?
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
不飽和化合物[ふほうわかごうぶつ, fuhouwakagoubutsu] (n) unsaturated compound
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain)
先生の述[せんせいのじゅつ, senseinojutsu] (n) teachers statement (expounding)
内倉[うちぐら, uchigura] (n) godown within a building or compound
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
化合物半導体[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor
千鈞;千金[せんきん, senkin] (n) 1000 pounds; 1000 kan; 1000 yen; 1000 pieces of gold; great weight; pricelessness
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P)
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
複合文[ふくごうぶん, fukugoubun] compound statement
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding

pound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
จะบัน[v.] (jaban) EN: punch ; pound FR:
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
โขลก[v.] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
โขลก ๆ = โขลกๆ[v.] (khlōk-khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
โขลกน้ำพริก [v. exp.] (khlōk nāmph) EN: pound the ingredients FR:
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog FR:
กล้อง[v.] (klǿng) EN: pound in a mortar FR:
ก่อแล้วต้องสาน[v. (loc.)] (kølaēotǿngs) EN: in for a penny, in for a pound ; never do things by halves FR:
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
เม่า[n.] (mao) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat FR:
เงินปอนด์[n. exp.] (ngoen pøn ) EN: pound ; quid FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize FR: piler ; écraser ; moudre
ปอนด์[n.] (pøn ) EN: pound ; £ FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์[n.] (pøn ) EN: pound ; half a kilo FR: livre [f] ; demi-kilo [m]
เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย = เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย[v. exp.] (sīa nøi sīa) EN: penny wise pound foolish FR: économiser un franc et en prodiguer mille
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[v. exp.] (tam khāo) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar) FR: piler le riz
ตำแตง[n. exp.] (tam taēng) EN: pound melon FR:
เต้น[v.] (ten) EN: dance ; pound ; skip ; jump ; spring ; leap FR: danser ; sauter ; sautiller
เทง ; เท้ง[v.] (thēng) EN: pound ; hammer ; knock FR:
ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น[adj. (loc.)] (thīløttāchā) EN: penny wise and pound foolish ; prudent and thrifty with small amounts of money, but wasteful and profligate with large amounts FR:
ทุ้ง[v.] (thung) EN: pound FR:
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite FR: cogner ; battre ; frapper ; marteler ; asséner
ทุบโต๊ะ[v. exp.] (thup to) EN: pound the table ; bang on the table FR:
ตอก[v.] (tøk) EN: knock ; drive ; pound ; hammer FR: enfoncer ; planter
ตระหน่ำ[v.] (tranam) EN: strike ; hit ; beat repeatedly ; pound FR:
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อเนกรรถประโยค[n.] (anēkatthapr) EN: compound sentence FR:
อเนกรรถประโยค[n.] (anēkkathapr) EN: coumpound sentence FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ใบประกอบ[n. exp.] (bai prakøp) EN: compound leaf ; compound leaves [pl] FR: feuille composée [f]
ใบประกอบแบบฝ่ามือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนก[n. exp.] (bai prakøp ) EN: pinnately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว[n. exp.] (bai prakøp ) EN: unipinnate compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: tripinnately compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: bipinnately compound leaf FR:
ใบประกอบแบบนิ้วมือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:

pound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viertelpfund {n}quarter of a pound
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.]
Abstellplatz {m}compound site
Doppelbruch {m}compound fraction
Satzgefüge {n}compound sentence
Verbund {m}compound structure
Zinseszins {m}compound interest
Kissenmischung {f}cushion compound
Unterplattenmischung {f}cushion compound
Schneideöl {n}cutting compound
Pendel {n} | mathematisches Pendel | physikalisches Pendelpendulum | simple pendulum | compound pendulum
Pfund {n}pound (lb.)
Pfund {n} (Sterling)pound (Sterling)
Pfund-Zeichen {n}pound sign (£)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pound
Back to top