ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gut*, -gut-

gut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gut (n.) ความกล้าหาญ Syn. daring, courage Ops. timidity
gut (n.) ไส้พุง See also: ไส้ใน, เครื่องใน Syn. intestine
gut (vt.) ควักไส้ในออก
gutless (adj.) ขี้ขลาด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขี้กลัว Syn. coward Ops. cowardless
gutless (n.) ความไม่กล้าหาญ See also: ความขี้ขลาด, ความตาขาว Syn. cowardice, disembowelment
guts (sl.) ความกล้า
gutsy (adj.) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เด็ดเดี่ยว Syn. tough, spirited, courageous Ops. cautious
gutted (adj.) ซึ่งเสียใจมาก See also: ซึ่งผิดหวังมาก
gutted (sl.) โกรธมากจนไม่พูดด้วย
gutter (n.) รางน้ำ See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ Syn. drain, ditch, trench Ops. hill
gutter (vi.) ไหลเป็นราง See also: เป็นร่อง Syn. gully
gutter (vt.) ทำเป็นร่อง See also: ทำให้เป็นราง Syn. gully
gutter ditch (n.) คู Syn. ditch
guttersnipe (n.) คนชั้นต่ำสุดของสังคม See also: เด็กสลัม
guttural (adj.) เกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากลำคอ Syn. throaty, hoarse, gruff
gutturalize (vt.) ออกเสียงจากลำคอ
English-Thai: HOPE Dictionary
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
gut courseวิชาง่าย ๆ ในมหาวิทยาลัย
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly,weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
gutta(กัท'ทะ) n. หยด,ของประดับที่ห้อยลงมาคล้าย ตุ้มหูหรือตุ้มนาฬิกา -pl. guttae
gutta-perchan. ยางไม้สีขาว
guttateadj. เป็นหยด, See also: guttation n.
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guttural(กัท'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับลำคอ,แหบแห้ง,เกี่ยวกับเสียงจากลำคอ n. เสียงจากลำคอ., See also: gutturalness,gutturality,gutturalism n.
gutty(กัท'ที) adj. กล้าหาญมาก,อาจหาญมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gut; enteron๑. ลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ bowel; intestine]๒. ทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestive] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guttationการคายน้ำเป็นหยด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutลำไส้ [การแพทย์]
Guttaหยด [การแพทย์]
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องร่อง (n.) gutter See also: ditch Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู
ราง (n.) gutter See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout Syn. รางน้ำ
รางน้ำ (n.) gutter See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout
ลิงอุรังอุตัง (n.) orangutan See also: Pongo pygmaeus Syn. อุรังอุตัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ
Don't break a gut there.อย่าทำของที่นี่เสียหายล่ะ
I ain't got no gut ache.และฉันก็ไม่แสบไส้ด้วย
Once when I dropped a pass, he drove me home, punched me in the gut told me not to do it again.พอฉันอยากจะเลิก, เขากลับทำร้ายฉัน
I know what I heard, and I know what my gut tells me.ฉันรู้ฉันได้ยินออะไร-และฉันรู้ว่าความกล้าฉันบอกอะไร
Who is he to say that with that big gut of hisใครจะบ้าพูดเรื่องตัวเองอย่างเค้าละ
He's here because his gut is still churning, isn't it?ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทรงพลังในการฆาตกรรมมากกว่ามนุษย์
But still, it's gotta get to you, on a gut level as a black man, they just can't keep their hands out of the cookie jar.แต่ คุณคงรับรู้ได้บ้าง เพราะคุณก็เป็นคนดำ พวกเขาไม่สามารถ เอาืมือออกจากโถคุ๊กกี้ได้
You know, I was thinking I was gonna gut you bow to stern, soon as I laid eyes on you.นายก็รู้ ฉันต้องหาทางเล่นนายให้ได้ ทุกครั้งที่มองนาย
You renege now, and I'm going to gut you.ถ้าแกหักหลังฉัน แกเละแน่
It's been squeezing my gut my whole life.มันรัดตัวฉันมาตลอดชีวิตแล้ว
Just pushes up out of my gut like vomit.มันถูกดันขึ้นมาจากในตัวเหมือนอาเจียน

gut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉毒梭状芽孢杆菌[ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn, ㄖㄡˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄧㄚˊ ㄅㄠ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 肉毒梭状芽孢杆菌 / 肉毒梭狀芽孢桿菌] Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)
贾第虫病[Jiǎ dì chóng bìng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 贾第虫病 / 賈第蟲病] Giardiasis, a form of gastro-enteritis caused by infection of gut by Giardia lamblia protozoan parasite
肠蠕动[cháng rú dòng, ㄔㄤˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, 肠蠕动 / 腸蠕動] peristalsis (wave movement of gut wall)
[dǎn, ㄉㄢˇ, 胆 / 膽] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, 消化管] digestive tube; gut
[gōu, ㄍㄡ, 沟 / 溝] ditch; gutter
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, 鹅喉羚 / 鵝喉羚] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang
古塔[Gǔ tǎ, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ, 古塔] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
古塔区[Gǔ tǎ qū, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ ㄑㄩ, 古塔区 / 古塔區] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning
喉擦音[hóu cā yīn, ㄏㄡˊ ㄘㄚ , 喉擦音] guttural fricative
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, 排水沟 / 排水溝] gutter
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
肠道[cháng dào, ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ, 肠道 / 腸道] intestines; gut
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
人猿[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 人猿] orangutan
猩猩[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, 猩猩] orangutan
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, 肥肠 / 肥腸] pig-gut (large intestine used as foodstuff)
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, 怯懦] timid; gutless; weakling

gut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P)
ガットギター[, gattogita-] (n) gut guitar
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
[ふ, fu] (n) internal organ; viscera; gut
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
ウォッチドッグタイマ[, uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer
ウォッチドッグタイマー[, uocchidoggutaima-] (n) {comp} watchdog timer
エムペグツー[, emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2
オーサリングツール[, o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オトギリソウ目;弟切草目[オトギリソウもく(オトギリソウ目);おとぎりそうもく(弟切草目), otogirisou moku ( otogirisou me ); otogirisoumoku ( otogirisou me )] (n) Guttiferales (plant order)
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool
オランウータン[, oran'u-tan] (n) orangutan; (P)
ガター;ガタ[, gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
ガッツ[, gattsu] (n) guts; (P)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more
グッモーニン[, gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning
コーンスネーク[, ko-nsune-ku] (n) corn snake (Elaphe guttata)
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P)
スイッチングテーブル[, suicchingute-buru] (n) {comp} switching table
スケート靴[スケートぐつ, suke-to gutsu] (n) skates
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] (n) {comp} streaming tape drive; streamer
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish
スライディングタックル[, suraideingutakkuru] (n) sliding tackle
チョッピングツール[, choppingutsu-ru] (n) chopping tool
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness
ピーピングトム[, pi-pingutomu] (n) Peeping Tom; (P)
ヒアリングテスト[, hiaringutesuto] (n) listening comprehension test
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW)
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector)
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object

gut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ควักไส้ปลา[v. exp.] (khwak sai p) EN: gut a fish FR:
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut FR: éviscérer
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
อินทรีจุด[n. exp.] (insī jut) EN: Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus
ใจถึง[adj.] (jaitheung) EN: daring ; tough ; ready-to-go ; having the guts FR: c'est un cœur de lion
การเมืองน้ำครำ[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
การเมืองน้ำเน่า[n. exp.] (kānmeūang n) EN: gutter politics FR: basse politique [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n. exp.] (khū meūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter FR:
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-) EN: moodiness ; frustration FR:
กล้าหาญ[v. exp.] (klā hān) EN: have the guts FR:
เกลียดเข้ากระดูกดำ[v. (loc.)] (klīetkhaokr) EN: hate someone's guts FR: haïr au plus haut point
เกลียดเข้าไส้[v. (loc.)] (klīetkhaosa) EN: hate someone's guts FR:
แน่จริง[X] (naē jing) EN: be great ; have what it takes ; have the guts FR:
งอมืองอเท้า[adj.] (ngømeū-ngøt) EN: lazy ; submissive ; passive ; supine ; gutless ; without gumption FR: amorphe
งุด ; งุด ๆ = งุดๆ[v.] (ngut ; ngut) EN: nod FR: incliner la tête
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre
หงุดหงิดใจ[adj.] (ngut-ngit j) EN: frustrated FR:
ปลาอินทรีจุด[n. exp.] (plā insī ju) EN: Indo-Pacific Spanish Mackerel ; Korean Spanish Mackerel ; Streaked Spanish Mackerel ; Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: gutter FR: gouttière [f] ; rigole [f]
รง[n.] (rong) EN: gamboge FR: gomme-gutte [f] ; jaune du Cambodge [m]
ไส้ทะลัก[v. exp.] (sai thalak) EN: the guts were hanging out FR:
เส้นโค้งแคปปา[n. exp.] (sen khōng k) EN: kappa curve ; Gutschoven's curve FR:
ตายข้างถนน[v. exp.] (tāi khāng t) EN: die in the street ; die in the gutter FR:
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m] ; buse [f] ; canalisation [f] ; pipe [f] ; canal [m] ; trompe [f]
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch ; gutter ; irrigation ditch FR: rigole [f]

gut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abnahmebereich {m}; Gutbereich
Adenom {n}; gutartige Geschwulst
Versandanzeige {f}; Gutschriftsanzeige
Gutachterkommission {f} | Gutachterkommissionen
Prämie {f}; Gutachten
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
Gemeingut {n} | Gemeingüter
Gutschein {m}; Gutschrift
Gutschrift {f} (Betrag) | Gutschriften
Vergütung {f} | Vergütungen
Fracht {f}; Frachtgut
Frachtumschlagkapazität {f}; Güterumschlagkapazität
Güterwagen {m} | Güterwagen
Fron {f}; Frongut
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Gut {n}; Gutshof
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report
mutig; tapfer {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstengutsy | gutsier | gutsiest
Skandalpresse {f}gutter press
Straßenjunge {f}gutter snipe
Ringnutsteg {m}gutter tip
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter
guttural {adv}gutturally
Einsiedlerdrossel {f} [ornith.]Hermit Thrush (Catharus guttatus)
Verzurröse {f} (zum Fixieren von Ladegut)lashing eye
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory
Mildtätigkeit {f}; Güte
Moral {f} | gute Moral
Mumm {m} [ugs.]strength; spunk; guts
Riecher {m} [ugs.] (Gespür) | einen guten (für etw.) Rieser habennose | to have a sixth sense (for sth.)
Nut {f}gutter
Bezahlung {f}; Vergütung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gut
Back to top