ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spout*, -spout-

spout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spout (vi.) พ่น See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่ Syn. discharge, spurt
spout (vt.) พ่น See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่ Syn. discharge, spurt
spout (vi.) พูดมาก See also: พูดน้ำไหลไฟดับ Syn. gush, expound
spout (n.) ท่อพ่น See also: หัวฉีด, พวย Syn. nozzle, tube
spout (n.) รางลาด See also: รางน้ำ Syn. chute
spout (n.) น้ำที่พุ่งขึ้น Syn. jet, stream
spout from (phrv.) พุ่งออกจาก See also: ไหลพุ่งจาก
spout off (phrv.) พูดไม่ระวังปาก
English-Thai: HOPE Dictionary
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew
English-Thai: Nontri Dictionary
spout(n) พวยกา,รางน้ำ,ลำน้ำ,ท่อพ่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spoutสเปาท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคเล่นน้ำ (n.) water spout at sea Syn. พวยน้ำ
พวย (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง
พวย (n.) spout Syn. พวยกา
พวยกา (n.) spout
พวยพุ่ง (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง
พวยพุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก
พุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You spout off about justiceคุณชอบพูดพล่ามเรื่องความยุติธรรม
And the itsy bitsy spider went up the spout againหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที
You can only afford to spout off at the mouth when you're flourishing! That's why I'm better.ฉันเป็นคนมีความสามารถจริงๆ
You spout crazy nonsense for hours in Eurotrashenese.ไก่ 2 ตัวเหรอ เป็นความคิดที่ดีนะ
You spout all that profiling talk, but, really, the best way to get to know someone is to marry them.คุณพูดวิเคราะห์ใครต่อใครได้ แต่จริงๆแล้ว วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้จักใครซักคน คือแต่งงานกับพวกเขา
You're starting to spout lengthy speeches.พ่อจะกล่าวคำปราศรัยเหรอไงค่ะ
You can't just spout off a bunch of terms you don't understand.เธอจะเอาแต่พล่ามประโยคที่เธอ ไม่รู้ความหมายไม่ได้หรอกนะ
Blow... you cataracts and hurricanes, spout till you have drenched our steeples...เป่า... ทั้งน้ำตก และเฮอริเคน
♪ went up the spout again"หันหลังมาทำตาลุกวาว"
Spout off a bunch of personal details, make yourself seem like a real person.พล่ามเรื่องตัวเองออกมาเป็นชุด ทำให้ตัวเองดูน่าเห็นใจเพื่อให้ผมใจอ่อน
Spout off a lot of stuff that sounds crazy, and then you think about it a little bit and it makes you wonder.พ่นแต่เรื่องที่ฟังดูบ้าๆทั้งนั้น และถ้างั้นคุณก็คิดดูดีๆซักหน่อย และมันก็จะทำให้คุณสงสัย
Now who's spouting slogans?{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผู้ที่พ่นคำขวัญ?

spout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out

spout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out
急須の口[きゅうすのくち, kyuusunokuchi] (n) spout of a teapot
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
呼び樋[よびどい, yobidoi] (n) elbow; gooseneck; rainspout
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
水口[みずぐち, mizuguchi] (n) a spout; (P)
水柱[みずばしら, mizubashira] (n) waterspout
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation
竜巻(P);竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n,adj-no) tornado; waterspout; (P)
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter

spout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเจี๋ยว[n.] (japjīo) EN: earthen pot with a spout FR:
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout ; squirt water FR:
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle FR: bec verseur [m]
พวย[v.] (phūay) EN: pour on ; spout FR:
พวยกา[n. exp.] (phūay kā) EN: spout FR:
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
เวิ่นเว้อ [v. exp.] (woēn woē) EN: spout nonsense ; say nothing of importance FR:
นาคเล่นน้ำ[n.] (nāklennām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
พวยน้ำ[n. exp.] (phūaynām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]

spout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spout
Back to top