ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disappointing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disappointing*, -disappointing-

disappointing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappointing (adj.) น่าผิดหวัง See also: น่าเสียดาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี
You are such a disappointing pair.คุณทั้งคู่ทำให้ฉันผิดหวังมาก
Your disappointing management is over I'm in charge nowการจัดของคุณมันน่าผิดหวังมาก ตอนนี้ฉันจะจัดการเอง
Sorry if our line was firm but there's no point in tiptoeing around today, then just disappointing you for four years.เสียใจนะที่เราคุยกันไม่ลงตัว ไม่มีจุดไหนที่มันจะง่ายๆ หรอก แค่ทำให้คุณผิดหวังมาสี่ปี
There's one disappointing thing.มีอย่างนึงที่ทำให้ผิดหวัง
Anyway, you ended up disappointing me more than...แต่เธอกลับทำให้ผิดหวังมากกว่า...
When you live forever, it's disappointing how little humans change.เมื่อคุณมีชีวิตอมตะ มันช่างน่าผิดหวัง ว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงไปถึงเพียงไหน
It's so disappointing when they don't grow up the way you want.ดูพวกเจ้าซิ คงไม่มีทางสมหวัง ในสิ่งที่เจ้าต้องการหรอก
I-I have some disappointing news.เอ่อ ฉันมีข่าวร้ายจะบอกน่ะ
No matter what I do or how much I assist him with his ballad, she's going to end up disappointing him and breaking his heart.แต่ไม่ว่าฉันจะช่วยเขาแค่ไหน สุดท้ายแล้ว เธอจะทำให้ เขาผิดหวัง และหักอกเขา
How is it i can kill people and feel no regret... but disappointing rita makes me feel like the scum of the earth?เป็นไปได้ไงกัน ทีีฉันฆ่าคน แล้วไม่เคยรู้สึกผิด แต่ทำให้ริต้าผิดหวังนีี่... ทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นไอ้เศษสวะ
Yes, yes, the disappointing sex.ใช่ ๆ เซ็กส์ที่น่าผิดหวัง

disappointing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations

disappointing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)

disappointing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินหู้[v.] (kinhū) EN: be unexpected ; be disappointing FR:
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disappointing
Back to top