ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squeal*, -squeal-

squeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeal (n.) เสียงร้องแหลม Syn. scream, wail, yowl
squeal (vi.) ร้องเสียงแหลม Syn. scream, screech, wail
squeal (vi.) แจ้งเบาะแส (คำสแลง) See also: เปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจ Syn. confess, smitch, tell
English-Thai: HOPE Dictionary
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ all squeal ] ALL: Eagles, ready!ไม่ เรามาที่นี่มาหาราซา
Unless you want to hear this scum squeal like a girl again,นอกเสียจากว่านายอยากได้ยินหมอนี้ ร้องเป็นเด็กผู้หญิงอีก
Celebrating a bestie's physical triumph is like a girly squeal over a seventy percent off sale at a shoe store.ฉลองชัยชนะด้านกำลัง ก็เหมือนเราๆ ดี๊ด๊า หน้าร้านรองเท้าลด 70%
That goody-goody will squeal the first chance he gets.คนดีจะต้องชี้เบาะแส อย่างแรกที่เขาคิดคงเป็นแบบนี้สินะ
(Marla squeals)ไทเลอร์//โอ้ โอ้ว อู้วว!
(Tyler and Marla squeal)คนที่ทำลายของๆผมได้สร้างมุมมองใหม่ให้ผม
Rob, you're not nailing the squeal.ร็อบ นี่นายไม่ได้เค้นเสียง
Those 2 kids next door have squealed on the workshop already2 คนห้องถัดไป บอกตำแหน่งโกดังแล้ว
(Car engine revs, tyres squeal)(Car engine revs, tyres squeal)
( girls squealing and laughing )( girls squealing and laughing )
( girls squealing and giggling )( girls squealing and giggling )
Are you hard of hearing? Why did you squeal?ไม่เข้าใจหรือไง อย่าทำอย่างนี้

squeal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖声啼哭[jiān shēng tí kū, ㄐㄧㄢ ㄕㄥ ㄊㄧˊ ㄎㄨ, 尖声啼哭 / 尖聲啼哭] squeal

squeal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal
垂れ込む;たれ込む[たれこむ, tarekomu] (v5m) to inform on someone; to squeal (to the police)
キー[, ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P)
ブヒブヒ[, buhibuhi] (n) (See ブウブウ・1) squealing (e.g. of small pigs); oinking
垂れ込み[たれこみ, tarekomi] (n) tip-off; squealing (to authorities)

squeal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ๋ง[X] (eng) EN: yelp ; squeal FR:

squeal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsenquietschen {n}break squeal
Petzer {m}squealer
Quietschton {m}squealing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squeal
Back to top