ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

screech

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *screech*, -screech-

screech ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
screech (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek, yell
screech owl (n.) นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา See also: นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง
screeching (adj.) (เสียง) แหลมแสบแก้วหู See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู
English-Thai: HOPE Dictionary
screech(สครีชฺ) vi.,vt.,n. (ร้อง) เสียงกรี๊ด, (ส่ง) เสียงแหลมและดัง,ส่งเสียงแสบแก้วหู., See also: screecher n., Syn. shriek
English-Thai: Nontri Dictionary
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงแปร๋ (adv.) screech See also: shriek Syn. แปร้นแปร๋, แปร๋แปร้น
แปร๋ (adv.) screech See also: shriek Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น
แปร้นแปร๋ (adv.) screech See also: shriek Syn. เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น
แปร๋แปร้น (adv.) screech See also: shriek Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ tires screech ]แค่การสุ่มตรวจน่ะครับ
What the hell? [ tires screech ] [ engine revs ] Damn it!อะไรเนี่ย บ้าจริง เยี่ยม ไม่ได้มีอย่างนี้ให้เห็นกันทุกวัน
I'm about to screech at my husband.ขอจัดการไมค์หน่อยเถอะ เธอก็ระวังลูกหลงด้วยละกัน
[ TIRES SCREECH ] [ ELECTRIC MOTOR WHIRS ]เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการนี้ สามารถเกิดขึ้นได้
You hear a low rumble on the other side of the tree line, followed by a shrill screech and the beating of heavy wings against the sky.พวกคุณได้ยินเสียงดังก้อง จากอีกฟากหนึ่งของแนวต้นไม้ ตามมาด้วยเสียงแหลมสูง และเสียงกระพือปีกที่หนักหน่วง
[ groans ] [ doors close, engine turns over ] [ tires screech ] [ gasps ][เสียงพึมพัม] [เสียงปิดประตู เครื่องยนต์สตาร์ท] [เสียงยางเสียดสีกับถนน]
[ doors close, engine turns over ] [ tires screech ][ปิดประตู เครื่องยนต์ทำงาน] [เสียงยางเสียดสีกับถนน]
I'd say they've missed one. [ Engines rev ] [ Tires screech ]ผมว่ามันเคยนะ ทางสะดวก!
The following is a recording of a Western Screech Owl.ต่อไปนี้คือเทปบันทึกเสียงนกเค้าแมวตะวันตก
Yeah, you do that. ( Door shuts, engine starts ) ( Engine revs, tires screech )ใช่ นายทำแบบนั้น อย่าปิดประตูใส่หน้าฉันนะ
Oh, screech is jamming that, too.เจ้าเสียงเเหลมทำเเสบเเก้วหูนี่ก็เเทรกสัญญาณของพวกทหารด้วยเหมือนกัน
I rigged it to locate the source of the screech using frequency triangulation.ฉันไปถอดมันออกมา เพื่อระบุตำเเหน่งที่มาของเสียงรบกวนนั่น ใช้วิธีการตรวจสอบคลื่นความถี่เเบบสามเส้า

screech ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角鴞[jiǎo xiāo, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄠ, 角鴞] screech owl (genus Otus)
鸣角鴞[míng jiǎo xiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄠ, 鸣角鴞 / 鳴角鴞] screech owl (genus Otus)
尖叫[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, 尖叫] screech; shriek

screech ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio)
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)

screech ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพรียก[v.] (phrīek) EN: screech ; call out FR:
แปร๋[v.] (praē) EN: shrill ; screech FR: barrir
แปร้นแปร๋[v.] (praēnpraē) EN: shrill ; screech FR: barrir
แปร๋แปร้น[v.] (praēpraen) EN: shrill ; screech FR: barrir
ร้องกรีด[v. exp.] (røng krīt ) EN: scream ; shriek ; screech FR:
อึงมี่[adj.] (eungmī) EN: screeching FR:
เอี๊ยด[X] (īet) EN: squeaking ; screeching FR:
กรี๊ดกร๊าด[adj.] (krītkrāt) EN: shrilly ; screech-like FR:

screech ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsaskreischeule {f} [ornith.]Balsas Screech Owl
Cholibaeule {f} [ornith.]Tropical Screech Owl
Zimtkreischeule {f} [ornith.]Cinnamon Screech Owl
Ostkreischeule {f} [ornith.]Eastern Screech Owl
Mangroveeule {f} [ornith.]Pacific Screech Owl
Koepckekreischeule {f} [ornith.]Maria Koepcke's Screech Owl
Buscheule {f} [ornith.]Peruvian Screech Owl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า screech
Back to top