ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confab*, -confab-

confab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confab (n.) การคุย Syn. chat, confabulation
confabulate (vi.) คุย See also: พูดคุย Syn. chat, chatter
confabulation (n.) การพูดคุย Syn. chat, confab
English-Thai: HOPE Dictionary
confab n.vi. ดูconfabulation, See also: confabulate v. ดูconfabultion
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confabulation; fabulationการกุเหตุความจำเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confabulationการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่,พูดจาเชื่อถือไม่ได้,พูดตอแหล,อาการคล้ายการตอแหล,การเสื่อมทางจิตและความจำ,พูดจากลบเกลื่อนแต่งเรื่อง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Major wardrobe confab needed asap.อยากเติมเต็มตู้เสื้อผ้าที่บ้านจะแย่อยู่แล้ว
Sir! We are having a pretty high-level alien intel confab here that I don't think you're cleared for, errand boy.คุณครับ ตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับไอ้พวกเอเลี่ยน

confab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作話[さくわ, sakuwa] (n,vs) confabulation; fabrication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confab
Back to top