ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cue*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cue, -cue-

*cue* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescue (vt.) กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) See also: กู้เรือ, กู้ Syn. save, recover
barbecue (n.) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์ See also: บาร์บีคิว Syn. barbeque, barbie
barbecue (n.) เนื้อย่าง See also: หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว
barbecue (vt.) ย่างเนื้อ See also: หัน
cue (n.) การบอกเป็นนัย Syn. hint, tip
cue (n.) บทบาท
cue (vt.) บอกเป็นนัย
cue (n.) สิ่งเตือนความจำ
cue (n.) แถว See also: คนที่เข้าแถวเพื่อรอกระทำบางสิ่งบางอย่าง, คนที่เข้าคิว Syn. queue
cue (n.) ไม้คิว See also: ไม้แทงบิลเลียด
cue (vt.) ยิงด้วยไม้คิว
cue (n.) อักษรคิว See also: อักษร q
cue in (phrv.) ให้สัญญาณ
cue in (phrv.) คัดเลือก See also: คัดสรร
cuecard (n.) คนบอกบท Syn. playreader
curlicue (n.) การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง Syn. embellishment
evacue (n.) คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ Syn. exile, refugee
evacuee (n.) ผู้อพยพ See also: ผู้ที่ถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า (โดยเฉพาะจากภัยสงคราม) Syn. refugee
fescue (n.) หญ้าจำพวก Festuca ใช้เลี้ยงสัตว์
miscue (n.) การแทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue (n.) การทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. error
miscue (vi.) แทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue (vt.) แทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue (vi.) กระทำผิด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. err, blunder, mistake
pick up a cue (idm.) พูดบทต่อเนื่องหรือมีจังหวะ
rescue (vt.) ช่วยชีวิต See also: ช่วยเหลือ Syn. save, salvage Ops. abandon
rescue (n.) การช่วยชีวิต See also: การช่วยเหลือ Syn. aid, salvage Ops. abandonment, loss
rescue from (phrv.) ช่วยเหลือจาก See also: กู้สถานการณ์จาก Syn. save from
rescue from sin (vt.) ไถ่บาป Syn. reclaim
rescued (adj.) ซึ่งปกป้องไว้ Syn. guarded
rescued (adj.) ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย Syn. released, protected
English-Thai: HOPE Dictionary
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
curlicuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ
curlycuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
English-Thai: Nontri Dictionary
barbecue(n) เนื้อย่าง
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cuestaเขาเควสตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
evacueeผู้อพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbeque (abbr.) คำย่อของ barbecue
BBQ (abbr.) คำย่อของ barbecue Syn. barbeque
กู้ภัย (v.) rescue See also: save, aid, help, restore Syn. กอบกู้, ช่วยเหลือ
คิว (n.) cue See also: billiard cue Syn. ไม้คิว
บรรเทาทุกข์ (v.) rescue See also: alleviate distress, relieve distress Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
บาร์บีคิว (n.) barbecue See also: Bar-B-Q
หมูหัน (n.) barbecued suckling-pig
ไม้คิว (n.) cue See also: billiard cue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is the one who rescued meเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉัน
Call me if you need a rescueโทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
George Fortescue Maximilian.จอร์จ ฟอร์เตสคิว เเม็กซิมิเลียน
George Fortescue Maximilian de Winter.จอร์จ ฟอร์เตส คิว แม็กซิมิเลี่ยน เดอ วินเทอร์
Hold on, I'll rescue you, Clapper.ยึดมั่นในฉันจะช่วยคุณคแล ปเปอ
I was sent here on a rescue mission.ถูกส่งมาในภารกิจกู้ภัย
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้
I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you.ผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจ ผมไม่มาที่นี่เพื่อช่วยแรมโบ้จากคุณ
I came here to rescue you from him.ผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณจากเขา
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ
It just wants to go to sleep until the rescue team finds it.But neither is that Thing.
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา
Everybody was rescued except Dr. Worley.ทุกคนหนีออกมาได้ ยกเว้น ดร.วอล์เล่ย์

*cue* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, 烤肉] barbecue (lit. roast meat)
烤肉酱[kǎo ròu jiàng, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄤˋ, 烤肉酱 / 烤肉醬] barbecue sauce
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, 烧烤 / 燒烤] barbecue; roast
烧烤酱[shāo kǎo jiàng, ㄕㄠ ㄎㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 烧烤酱 / 燒烤醬] barbecue sauce
烧腊[shāo là, ㄕㄠ ㄌㄚˋ, 烧腊 / 燒臘] barbecue (Cantonese style)
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 螟] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 螟虫 / 螟蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, 钻心虫 / 鑽心蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
母球[mǔ qiú, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄡˊ, 母球] cue ball (in billiards)
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
救援队[jiù yuán duì, ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 救援队 / 救援隊] rescue team
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 救护 / 救護] rescue; administer first-aid
救赎[jiù shú, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄨˊ, 救赎 / 救贖] rescue and redeem
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
防化救援[fáng huà jiù yuán, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ, 防化救援] antichemical rescue
昆卡[Kūn kǎ, ㄎㄨㄣ ㄎㄚˇ, 昆卡] Cuenca
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 明显的句法线索 / 明顯的句法線索] explicit syntactic cue
搭救[dā jiù, ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ, 搭救] rescue
抢救[qiǎng jiù, ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ, 抢救 / 搶救] rescue
营救[yíng jiù, ˊ ㄐㄧㄡˋ, 营救 / 營救] rescue
搜救[sōu jiù, ㄙㄡ ㄐㄧㄡˋ, 搜救] search and rescue

*cue* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion
キュー[, kyu-] (n) (1) queue; (2) cue; (P)
シュラスコ[, shurasuko] (n) Brazilian barbecue (por
バーベキュー[, ba-bekyu-] (n) barbecue; BBQ; (P)
バーベキューソース[, ba-bekyu-so-su] (n) barbecue sauce; BBQ sauce
バーベキュー場[バーベキューじょう, ba-bekyu-jou] (n) barbecue site; barbecue area
レスキュー[, resukyu-] (n) rescue; (P)
レスキューダイバー[, resukyu-daiba-] (n) rescue diver
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] (n) {comp} depth cueing
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] (n) {comp} depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] (n) {comp} depth cue table
弁髪;ベン髪;辮髪(oK)[べんぱつ(弁髪;辮髪);ベンぱつ(ベン髪), benpatsu ( benpatsu ; benpatsu ); ben patsu ( ben kami )] (n) pigtail; queue; cue
手玉[てだま, tedama] (n) beanbags; jackstones; cueball
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue
救い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P)
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P)
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation
救助船[きゅうじょせん, kyuujosen] (n) lifeboat; rescue ship
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat
救助隊[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party
救護班[きゅうごはん, kyuugohan] (n) relief squad; rescue party
救難ヘリコプター[きゅうなんヘリコプター, kyuunan herikoputa-] (n) rescue helicopter
焼き肉(P);焼肉(P)[やきにく, yakiniku] (n) yakiniku (Japanese dish of fried meat); Korean barbecue; (P)
牛の毛草[うしのけぐさ;ウシノケグサ, ushinokegusa ; ushinokegusa] (n) (uk) sheep's fescue (Festuca ovina)
疎開者[そかいしゃ, sokaisha] (n) evacuee
避難民[ひなんみん, hinanmin] (n) refugees; evacuees; (P)
避難者[ひなんしゃ, hinansha] (n) evacuee
避難路[ひなんろ, hinanro] (n) evacuation route; escape route (for evacuees)
頭だし;頭出し[あたまだし, atamadashi] (n) cueing (e.g. a magnetic tape, recording) (cuing); cue; feeding (e.g. paper under a print head); feed; document loading
Japanese-English: COMDICT Dictionary
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

*cue* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์บีคิว[n.] (bābīkhiu) EN: barbecue FR: barbecue [m] ; brochette [f]
บาร์บีคิวซอส ; ซอสบาร์บีคิว[n. exp.] (bābīkhiu sø) EN: barbecue sauce FR:
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
บัวบก[n.] (būabok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo s) EN: feeding bowl ; dog bowl FR: écuelle [f]
ช่วย[v.] (chūay) EN: rescue ; save FR: sauver ; secourir
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reū) EN: anthology of short stories FR: recueil de nouvelles [m]
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดดอกไม้[v. exp.] (det døkmai) EN: pick flowers FR: cueillir des fleurs
เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่ง[v. exp.] (det døkmai ) EN: pick a flower FR: cueillir une fleur
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket FR: cercueil [m] ; bière [f]
ห้องรับแขก[n. exp.] (hǿng rapkha) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall FR: salon [m] ; accueil [m]
ห้องรับรอง[n. exp.] (hǿng raprøn) EN: lounge ; reception room FR: salon d'accueil [m]
หอพัก[n.] (høphak) EN: dormitory FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju ) EN: FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell FR: coquille de noix de coco [f] ; écuelle de noix de coco [f]
การช่วยชีวิต[n. exp.] (kān chūay c) EN: rescue FR: sauvetage [m]
การรับแขก[n. exp.] (kān rap kha) EN: hospitality FR: accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับลูกค้า[n. exp.] (kān tønrap ) EN: FR: accueil des clients [m]
การต้อนรับอย่างอบอุ่น[n. exp.] (kān tønrap ) EN: warm welcome FR: accueil chaleureux [m]
เก็บดอกไม้[v. exp.] (kep døkmāi) EN: pluck flowers FR: cueillir des fleurs
เก็บเห็ด[v. exp.] (kep het) EN: FR: cueillir des champignons ; ramasser des champignons
เก็บผัก[v. exp.] (kep phak) EN: FR: récolter les légumes ; cueillir les légumes
เก็บผลไม้[v. exp.] (kep phonlam) EN: pick fruit FR: cueillir des fruits ; récolter des fruits
ไข่ปิ้งทรงเครื่อง[n. exp.] (khai ping s) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
ไข่ทรงเครื่อง[n. exp.] (khai songkh) EN: barbecued eggs ; grilled eggs FR:
คำกล่าวต้อนรับ[n. exp.] (khamklāo tø) EN: FR: mot d'accueil [m]
ขันน้ำ[n. exp.] (khan nām) EN: dipping bowl ; water dipper ; dipper ; water bowl FR: écuelle [f]
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง[xp] (khāonīo mū ) EN: pork barbecue and sticky rice FR:
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (khaotoē pra) EN: front desk FR: comptoir d'accueil [m]
เคาน์เตอร์ต้อนรับ[n. exp.] (khaotoē tøn) EN: reception FR: comptoir d'accueil [m]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cue ; billiard cue FR: queue de billard [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju ph) EN: number of passengers FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue FR: sauver ; délivrer
กู้ชีพ[v. exp.] (kū chīp) EN: rescue FR:

*cue* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stütze {f} für das Queuecue rest
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue
Bergwacht {f}mountain rescue service
Rettungsflugzeug {n}rescue aircraft; rescue plane
Spielball {m}cue ball
Grill {m}barbecue; BBQ
Bergungsarbeiten {pl}rescue work
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew
Rettungsaktion {f}rescue operation
Rettungsdienst {m}rescue service
Rettungsgrabung {f}rescue excavation
Rettungshubschrauber {m}rescue helicopter
Rettungsversuch {m}rescue attempt
Rettung {f}rescue
Signal {n}cue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cue*
Back to top