ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cue-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cue, *cue*,

-cue- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was our cue to eat some and proclaim it the best she'd ever made.นั่นเป็นตอนที่ถึงคิวของพวกเราที่จะชิม... แล้วก็ชมว่ามันเป็นจานที่ยอดที่สุดที่แม่ทำมา
That's the cue for a changeover.แอบปรุงค๊อกเทลกุ้งเอง ตดใส่ขนมเมอแรงส์
This is your cue if you have something to respond, young manคราวนี้ถึงที่ของเธอถ้าเธอต้องการที่จะีรับผิดชอบบางอย่าง
That's my cue to put Operation Shang into action.นี่เป็นโอกาสของข้าที่จะพลิกแผนปฏิบัติการของชาง
This one missedher cue at the chlo?this one missedher cue at the chlo?
Here we go. Cue Mr. Pilch, coming back from work.คุณผู้ชาย ได้แก่คุณพิลช์ ก็จะกลับจากที่ทำงาน
Hey, cue ball. Need directions?เฮ้ ลูกคิวNอยากได้คำชี้แนะไหม
I need to take a cue from astor,get their attention.ผมต้องรับบทจากแอสเตอร์ เรียกร้องความสนใจ
In fact, cue the wind.หน้าแบบนี้ คงต้องพวกเดียวกันถึงจะรักลง
A musical cue to be lively.เสียงเหมือนดนตรีที่น่ารักมีชีวิตชีวา
Oh. that's-- that's my cue to go.โอ้, ถึงคิวที่ฉันต้องไปละ
All right, I'll take that as my cue to leave. oh, you're very perceptive.ก็ได้ ฉันเข้าใจว่านั่นหมายความว่าให้ฉันไปได้แล้ว

-cue- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母球[mǔ qiú, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄡˊ, 母球] cue ball (in billiards)
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem

-cue- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] (n) {comp} depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] (n) {comp} depth cue table
弁髪;ベン髪;辮髪(oK)[べんぱつ(弁髪;辮髪);ベンぱつ(ベン髪), benpatsu ( benpatsu ; benpatsu ); ben patsu ( ben kami )] (n) pigtail; queue; cue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table

-cue- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cue ; billiard cue FR: queue de billard [f]
ไม้แทงบิลเลียด[n. exp.] (mai thaēng ) EN: cue FR: queue de billard [f]

-cue- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stichwort {n} | auf Stichwort | genau aufs Stichwort; wie gerufen | das Stichwort geben; das Einsatzzeichen geben | jdm. sein Stichwort gebencue | on cue | right on cue | to cue | to give sb. his cue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cue-
Back to top