ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbeque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbeque*, -barbeque-

barbeque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbeque (n.) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์ See also: บาร์บีคิว Syn. barbie
barbeque (abbr.) คำย่อของ barbecue

barbeque ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸子鸡[zhá zǐ jī, ㄓㄚˊ ㄗˇ ㄐㄧ, 炸子鸡 / 炸子雞] barbequed chicken
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, 串烧 / 串燒] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbeque
Back to top