ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าเกลียด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าเกลียด, -น่าเกลียด-

*น่าเกลียด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเกลียด (adj.) ugly See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง Ops. สวย, น่ารัก
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) disgust See also: be sickening, disfavor, distaste Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่าชัง (adj.) cute See also: lovable, charming, sweet, lovely Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง (v.) to be cute See also: to be lovely, to be exquisite Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
English-Thai: HOPE Dictionary
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrosity(มอนสทรอล'ซิที) n. ความเป็นอสูรกาย,ความมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, Syn. monster
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
uglify(อัก'ลิไฟ) vt. ทำให้น่าเกลียด,ทำให้บาดตา., See also: uglification n. uglifier n.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
beast (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
coyote-ugly (sl.) น่าเกลียดมาก
crone (n.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด Syn. hag, witch
dog (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
excrescence (n.) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก
face like the back end of a bus (sl.) น่าเกลียด
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
fright (n.) สิ่งที่น่าเกลียด See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
fugly (sl.) อ้วนและน่าเกลียด
fugly (sl.) น่าเกลียดมาก
ghoulish (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant, frightening
ghoulishly (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างโหดร้าย
goppin (sl.) น่าเกลียด
gorgon (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible, petrifying
gorgon (n.) ผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว
hag (adj.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด See also: แม่มด
hag (n.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What an ugly picture!ภาพอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
You don't think a young girl could ever like... a repulsive little scab like you, do you?เจ้าไม่คิดเหรอว่า สาวน้อยนั่น จะมาสนใจ กับตัวประหลาดน่าเกลียด อย่างเจ้าน่ะ
A bow - But why - How uglyโบว์ / แต่ทำไม / น่าเกลียดจัง อะไรอยู่ข้างในนั้น อะไรอยู่ข้างในนั้น
Now she thinks it awful her daughter's become so strange and ugly, a failure, repulsive!แม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้าย\ ที่ลูกสาวตัวเองกลายเป็นตัวประหลาด น่าเกลียด, ขี้แพ้, น่ารังเกียจ
Or maybe you'd like the worst, nastiest job I've got, until you breathe your very last breath?หรือถ้าอยากให้แย่กว่านั้น ข้าจะให้งานน่าเกลียดที่สุดที่ข้ามี ทำงานจนกระทั่ง ลมหายใจเฮือกสุดท้าย?
Law school is for people... who are boring and ugly and serious.โรงเรียนกฎหมายมีไว้สำหรับคนที่... น่าเบื่อ น่าเกลียด เเล้วก็จริงจัง
Hey, you old fart. Heard you got a taste of living abroad, dickhead.เฮ้ย ไอ้น่าเกลียด ได้ยินว่าเคยลิ้มรสการไปต่างประเทศนี่นา ไอ้จู๋เอ๊ย
Ugly like Country Chick. Ugly as Country Chick.น่าเกลียดเหมือนไก่บ้าน น่าเกลียด ยังกับไก่บ้าน
Err... excuse me.ฉันกำลังมองหา น้องสาวคนที่ น่าเกลียด ๆ น่ะ...
In this lighting, man, oh, man, you look disgusting.ดูแสงที่ส่องมานี่ซิ คุณนี่ช่าง.. ช่าง น่าเกลียดจริง ๆ
I had gone from home-schooled jungle freak to shiny Plastic to most hated person in the world to actual human being.ฉันเปลี่ยนจากการเรียนในป่าพิลึกไปสู่สังคมจอมปลอม ไปสู่คนที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริง
Miss Kim, with her nasty tone, she will...คุณคิม ด้วยนำเสียงน่าเกลียด เธอจะ...
Hurry up and go.นอกจากนั้น เธอมันดูน่าเกลียด เวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับซิสุกะ
And here's to the baddest... most awful, rank-smelling, evil bad guy of 'em all.และนี่ เพื่อความชั่วร้ายสุดๆ น่าเกลียดที่สุด เหม็นสุดยอด คนที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่มี
A gun-happy farm girl, an ugly dog a wet-behind-the-ears cop and a spoiled brat.สาวชาวบ้านที่มีปืน หมาน่าเกลียดอีกตัวนึง .... กับตำรวจที่ไม่มีประสบการณ์ และคุณหนูอีกหนึ่งคน
Escaping the flood is the perfect time to shed those unsightly pounds with Fast Tony's Disaster Diet.หนีน้ำท่วมคือเวลาที่เหมาะ ที่จะหลั่งปอนด์น่าเกลียดเหล่านั้น กับการลดน้ำหนักที่รวดเร็ว ของหายนะของโทนี่
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
Good mood, bad mood, ugly, pretty,อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย น่าเกลียด น่ารัก
I walk and watch and listen a witness to all the beauty and ugliness that is disappearing from our beloved city....เป็นพยานให้ทั้งความงาม และน่าเกลียด... ...ที่กำลังจางหายไป จากเมืองที่รักของเรา
I'll bag her by the harvest festival weekend.ฟังนะ ไม่มีอะไรสำคัญกว่า การอย่าให้ สัตว์ประหลาดรู้ว่ามันน่าเกลียด โอเคมั้ย
And I made... one awful, awful mistake... but I need my best friend.และฉันก็ทำสิ่งที่น่าเกลียด ความผิดพลาดที่น่าเกลียด แต่ฉันต้องการเพื่อนสนิท
Listen, no matter what, don't let the creature know that it's ugly, OK?ฟังนะ ไม่มีอะไรสำคัญกว่า การอย่าให้ สัตว์ประหลาดรู้ว่ามันน่าเกลียด โอเคมั้ย
The creatures were extremely malnourished, they were very unhealthy, they seemed to be aimless.สิ่งมีชีวิตนั่น หน้าตามันน่าเกลียดมากๆ สภาพพวกมันดูแย่มาก ดูเหมือนไม่มีจุดหมาย
Watch Mike Chadway on Sacramento A.M giving us The Ugly Truth each and every day...พบกับไมค์ แชดเวย์ ในซาคราเมนโตช่วงเช้า ..ในรายการ'ความจริงที่น่าเกลียด' ได้ทุกวัน..
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้
Hey there, ugly lady, please buy ice cream from me.เฮ้! ยัยผู้หญิงน่าเกลียด ซื้อไอศกรีมฉันหน่อยซิ
Fine. How about this ugly doormat?ได้ แล้วพรมเช็ดเท้าน่าเกลียด\ อันนี้ล่ะ
What, so now I'm going to show you the bleeding pustules on my skin?อะไร! ฉันต้องโชว์ตุ่มน่าเกลียด ให้คุณดูด้วยเหรอ?
But they'll care if they hear their favorite queen of the dead had a... ménage with disgusting Dan Humphrey and his celebutante girlfriend.แต่เขาจะสนถ้าราชินีแห่งความตายขวัญใจของเขา ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าน่าเกลียดแดน ฮัมฟรีย์ และแฟนสาวผู้โด่งดังของเขา
I purposely put Brick in the ugliest car on the lot and marked it up by 25 percent.ฉันอุตส่าห์เอาบริคไปไว้ในรถ ที่น่าเกลียดที่สุดในลานจอด... ...แถมบวกราคาเข้าไป 25 เปอร์เซ็นต์
Hey, ugly!เฮ้ ไอ้ตัวน่าเกลียด !
Personally, I think you look a bit more devil-may-care this way but it's up to you.ส่วนตัวฉันคิดว่า เธอดูค่อนข้างจะ... น่าเกลียดนะที่เป็นแบบนี้แต่... .
But the truth is ... it's one fucking ugly tie.แต่ทว่า ความจริงก็คือ.. มันก็แค่ เน็คไทน์ น่าเกลียด อันนึง
Why, only last year, a list was posted ranking McKinley's ten ugliest Gingers.มีจัดอันดับ 10 สาวน่าเกลียด ของแมคคินลี่ย์
* I want your ugly I want your disease *# ฉันต้องการ ความน่าเกลียด ต้องการ เชื้อโรคของเธอ #
Live as you are, deformed, but free to roam the world,เป็นอย่างที่คุณเป็น น่าเกลียด แต่จะไปที่ไหนก็ได้ในโลก
It's a little icky, actually.- แต่มันก็ออกจะน่าเกลียด อยู่สักหน่อย
You get the ugly one. Got it?เดี๋ยวฉันให้ คนน่าเกลียดคนนึง เข้าใจ๊
It finally occurred to them to stop singing all that nonsense about how awesome it is to be alive or ugly or whatever the point is you guys are always trying to make.ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับพวกเขา หยุดร้องเพลงไร้สาระ แล้วมาทำอะไรที่มันสุดยอดกว่า คือการมีชีวิตอยู่ หรือน่าเกลียด หรืออะไรก็ตาม
Old, ugly, minimal monetary value.ดูเก่า น่าเกลียด แล้วก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าเกลียด*
Back to top