ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่น่าเชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่น่าเชื่อ*, -ไม่น่าเชื่อ-

ไม่น่าเชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่น่าเชื่อ (v.) unbelievable See also: too improbable for belief
English-Thai: HOPE Dictionary
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง
fab(แฟป) adj. ไม่น่าเชื่อ,มหัศจรรย์
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
inconceivable(อินคันซีฟ' วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด., See also: inconceivability n. inconceivableness n. inconceivable adj., Syn. unimaginable, unthinkable ###A. believable
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย,เส้นยาว,นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย,เล่านิทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynical (adj.) ไม่น่าเชื่อ See also: น่าสงสัย, น่ากังขา Syn. incredulous, suspicious
Gimme a break (sl.) ไม่น่าเชื่อ See also: ไม่เชื่อ
Like hell! (sl.) ไม่น่าเชื่อ
unbelieving (adj.) ไม่น่าเชื่อ See also: น่าสงสัย, น่ากังขา Syn. cynical, incredulous, suspicious
will not wash (sl.) ไม่น่าเชื่อ See also: ไม่น่าเป็นไปได้
dishonorable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty Ops. ethical, moral
dishonourable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty
flimsy (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unconvincing, weak, inadequate Ops. serious
unconvincing (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ Syn. weak, inadequate Ops. serious
unreliable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: ไม่น่าไว้วางใจ, เต็มไปด้วยความหลอกลวง Syn. untrustworthy Ops. reliable, trustworthy
unsound (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: ไม่น่าไว้ใจ Syn. unreliable Ops. reliable
far-fetched (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. incredible Ops. credible
incredible (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งเหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ Syn. unbelievable, unimaginable Ops. believable, credible
stroll on (sl.) คำอุทานเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ
suspiciously (adv.) อย่างไม่น่าเชื่อ
thin (adj.) ที่ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unconvincing Ops. convincing
unbelievably (adv.) อย่างไม่น่าเชื่อ
unbelievingly (adv.) อย่างไม่น่าเชื่อ Syn. suspiciously
unconvincing (adj.) ที่ไม่น่าเชื่อถือ Ops. convincing
unimaginable (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งเหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ Syn. unbelievable Ops. believable, credible
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't believe it. It's 7:00!เมอร์ลิน / ไม่น่าเชื่อ 7 โมงแล้ว
You bastard, get over here This is unbelievable. She's pissed. "พวกบ้า หยุดนะ ไม่น่าเชื่อ เธอเมาแน่เลย
Wow. Unbelievable. That many wins in a single season.ว้าว ไม่น่าเชื่อ จำนวนมากที่ชนะ ในฤดูกาลเดียว
She is just so incredible, I mean, at everything she does.เธอเป็นอะไรที่ ไม่น่าเชื่อ หมายความว่า ทุกอย่างที่เธอทำ
By "incredible," she means "difficult to believe." what about you, nate?" ไม่น่าเชื่อ " เธอหมายถึง " มันยากที่จะเชื่อ" แล้วคุณล่ะ เนท?
Dude, that's incredible! I know.เพื่อน, ไม่น่าเชื่อ ฉันรู้
Well, I got to say, I'm incredibly excited to be a part of your firm.ดีฉันมีการพูดว่าฉันตื่นเต้นอย่าง ไม่น่าเชื่อ เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ของคุณ ฉันหมายถึง
Incredible! Kang Tae Joon is the first Korean gold medalist to do it in the States.ไม่น่าเชื่อ ! คัง แทจุน เขาคือคนเกาหลีคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันนี้
Look at that. $48 exactly.ไม่น่าเชื่อ 48 ดอลล่าร์เป๊ะเลย
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์
Unbelievable.ไม่น่าเชื่อ ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่
Incredibly fine. Man stabbed to death, no murder weapon. Door locked from the inside.ไม่น่าเชื่อ คนถูกแทงตาย ไม่มีอาวุธของคนร้าย ประตูถูกล๊อคจากด้านใน
Unbelievable. - What are you doing?ไม่น่าเชื่อ คุณกำลังทำอะไรน่ะ?
Lo and behold, I've found a blindspot.ไม่น่าเชื่อ ฉันเจอจุดบอด
Unbelievable. Those two troublemakers have to make trouble up to the last minute.ไม่น่าเชื่อ ตัวปัญหาสองคนนั่นก่อเรื่องจนวินาทีสุดท้ายจริงๆ
Unbelievable. Three plays. Three plays.ไม่น่าเชื่อ ทรีเพลย์ ทรีเพล
Incroyable. Did you just see that?ไม่น่าเชื่อ นายเห็นนั่นไหม
Honestly? You own thisไม่น่าเชื่อ นี่ร้านคุณเหรอ
Imagine that. It never occurred to me... to think of space as the thing that was moving...ไม่น่าเชื่อ ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าอวกาศเป็นเหมือนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้
Unbelievable. God!ไม่น่าเชื่อ พระเจ้า!
Can't believe it. It's cancer.ไม่น่าเชื่อ มันเป็นมะเร็ง
Can't believe it worked.ไม่น่าเชื่อ มันได้ผล
Is there a sign over us that says "crap here"?ไม่น่าเชื่อ มีป้าย "ที่นี่ห่วย" อยู่เหนือเรารึเปล่าเนี่ย
An unlikely pair often produces successful results.ไม่น่าเชื่อ ว่าจะเป็นผลผลิต ที่เป็นผลสำเร็จ
Unbelievable. That creature!ไม่น่าเชื่อ สัตว์ประหลาดชัดๆ!
I don't believe it. Her dead husband?ไม่น่าเชื่อ สามีที่ตายไปแล้วงั้นรึ?
Unbelievable! Newcastle's newest and youngest player gives the fans a brand-new song to sing.ไม่น่าเชื่อ สำหรับนักเตะที่อายุน้อยที่สุด และหน้าใหม่ที่สุดของนิวคาสเซิ่ล
It's amazing that there's actually saps that cry at this.ไม่น่าเชื่อ หญิงแกร่งร้องไห้
That's incredible. Oh, here.ไม่น่าเชื่อ อ่ะเอานี่ไป
I don't believe what's happening to meไม่น่าเชื่อ เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
Unbelievable, unbelievable.ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อ
What an extraordinary turn of events. Arsenal disappointed.ไม่น่าเชื่อครับลูกนี้ อาเซนอลพลาดง่ายๆ
I can't believe it's you.ไม่น่าเชื่อคุณจริงๆด้วย
Hard to believe? See it for yourself afterwardsไม่น่าเชื่องั้นเหรอ ดูเอาเองหลังจากนี้แล้วกัน
I can't believe it! Prrr!ไม่น่าเชื่อจริงๆ ให้ตายเหอะ !
It's a miracle I graduated without killing anyone.ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าผมจะเรียนจบ โดยไม่ได้ฆ่าใครซักคน
You're hardly an advert for companionship.ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะกับการมาพูดเรื่องชีวิตคู่
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ
I can't believe Blair went through with her marriage to Louis.ไม่น่าเชื่อนะคะ เรื่องที่เธอกกำลังจะ ได้แต่งกับหลุยส์
Can't believe I did coke. You were asleep.ไม่น่าเชื่อผมใช้โคเคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่น่าเชื่อ
Back to top