ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

believable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *believable*, -believable-

believable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
believable (adj.) ที่น่าเชื่อถือ See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้ Syn. plausible Ops. unbelievable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าวางใจ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้
น่าเชื่อ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้
น่าเชื่อถือ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้
น่าไว้วางใจ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้, น่าวางใจ
เกินจริง (v.) be unbelievable See also: be incredible, be hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เกินจริง (adj.) unbelievable See also: incredible, hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เชื่อได้ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อ
เหลือเชื่อ (v.) be unbelievable See also: be incredible, be hard to believe Syn. เกินจริง, ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เหลือเชื่อ (adj.) unbelievable See also: incredible, hard to believe Syn. เกินจริง, ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
แทบไม่น่าเชื่อ (adv.) almost unbelievable See also: barely believable
ไม่น่าเชื่อ (v.) unbelievable See also: too improbable for belief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be more believable if you had mention the Section Chief.มันดูจะน่าเชื่อถือมากกว่า ถ้าคุณจะอ้างถึงหัวหน้าแผนก
I know my characters are so believable that they seem to leap off the page.ผมรู้ว่าตัวละครของผมมันสมจริงมาก เหมือนกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษได้
After I trashed my reputation and everything else I valued in life, trying to put a stop to RIPLEY, suicide seemed like a believable way out.หลังจากฉันละทิ้งชื่อเสียง และทุกอย่างในชีวิต เพื่อพยายามที่จะหยุดริปลี่ การฆ่าตัวตาย ดูจะเป็นทางออกที่ดี
Anyway, I needed a believable back-story, so I-ผมจำเป็น มันแค่เรื่องเก่าๆ ผม เอ่อ
You know, you needed a believable back-story, 'cause you and me, we don't really have one.คุณรู้ คุณจำเป็น มันแค่เรื่องเก่าๆ เพราะระหว่างคุณกับฉัน เราไม่เคยมี
Because you are not believable in your face, okay?ท่าทางนายมันยังไม่น่าเชื่อถือพอ เข้าใจมั้ย?
You gotta ride the line between believable and- [high-pitched warble, humming] - what are you writing in?นายต้องก้าวผ่านเส้นกั้นระหว่างความเชื่อถือและ... นายกำลังจดไรอ่ะ?
A believable performanceการแสดงที่ดูน่าเชื่อถือ
I hope you're more believable on the stand.ฉันหวังว่าคุณคงจะเชื่อมั่น ในจุดยืนแบบนั้นยิ่งขึ้น
He's actually much more believable a... as a gay dude.โดฟพูดถูก เขาเหมือนเกย์มากกว่า
There cannot really be any believable configuration which we know of other than the black hole.ที่มันเข้าใกล้กับวัตถุกลางมืด ฮาร์ดและทีมงานของเขา โอเวอร์คล็อกมันเคลื่อนไหว
We need to do one that is believable and visible even from far.มันต้องเป็นจูบที่ให้ความรู้สึก แม้ว่าเขาจะมองมันมาจากที่ไกลๆ

believable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒诞无稽[huāng dàn wú jī, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ˊ ㄐㄧ, 荒诞无稽 / 荒誕無稽] ridiculous; unbelievable; absurd
不敢相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, 不敢相信] unbelievable
怪诞不经[guài dàn bù jīng, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 怪诞不经 / 怪誕不經] uncanny; unbelievable; ridiculous; outrageous

believable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent)
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable
アンビリーバボー[, anbiri-babo-] (adj-f) unbelievable
凄くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P)
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P)
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable

believable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อได้[adj.] (cheūa dāi) EN: believable ; convincing FR: crédible ; convaincant
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อ[adj.] (nā cheūa) EN: credible ; believable ; likely FR: crédible
น่าเชื่อถือ[adj.] (nā cheūathe) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy FR: fiable ; crédible
น่าไว้วางใจ[adj.] (nāwaiwāngja) EN: believable FR: crédible
เกินจริง[adj.] (koēn jing) EN: unbelievable FR: incroyable
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
ไม่เชื่อหู[adj.] (mai cheūa h) EN: unbelievable ; incredible FR:
ไม่อยากเชื่อเลย = ไม่อยากจะเชื่อเลย [xp] (mai yāk che) EN: That's unbelievable! ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? ; I don't believe it FR: C'est incroyable !

believable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglaublich; sagenhaft {adj} | unglaublicherunbelievable | more unbelievably; less believably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า believable
Back to top