ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปลก*, -แปลก-

แปลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลก (v.) be strange See also: be odd, queer
แปลก (adj.) strange Syn. ประหลาด
แปลก (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. ผิดปกติ Ops. ปกติ
แปลกตา (v.) look strange See also: be different, novel Syn. ผิดตา, ประหลาดตา Ops. คุ้นตา, ชินตา
แปลกถิ่น (adj.) strange to the place See also: new to the place Syn. แปลกที่
แปลกถิ่น (v.) be strange to the place See also: be new to the place Syn. แปลกที่
แปลกที่ (v.) be strange to the place See also: be new to the place
แปลกประหลาด (adj.) strange See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ Ops. ธรรมดา, ปกติ
แปลกปลอม (v.) sneak See also: worm into, disguised Syn. ปะปน
แปลกปลอม (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. ผิดปกติ, แปลกๆ Ops. ปกติ
แปลกหน้า (adj.) strange See also: foreign, unacquainted, unknown, unfamiliar Syn. แปลกถิ่น, ไม่คุ้นเคย, ไม่คุ้นหน้า, ไม่รู้จัก Ops. คุ้นหน้า, รู้จัก
แปลกหู (v.) sound strange See also: be unheard of Syn. ผิดหู Ops. คุ้นหู
แปลกหูแปลกตา (v.) be different See also: be strange, be new, be novel
แปลกหูแปลกตา (adj.) different See also: distinct
แปลกแยก (v.) be different See also: differ from, be unlike, be dissimilar Syn. แตกต่าง
แปลกใจ (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
แปลกใหม่ (adj.) strange See also: new, novel, exotic, alien, unknown
English-Thai: HOPE Dictionary
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
codgern. คนที่มีนิสัยแปลก,คนขี้เหนียว
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.
curio(คิว'ริโอ) n. ของแปลก,ของที่น่าสนใจ,โบราณวัตถุ,ของเก่า, Syn. curiosity
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
malkin(มอ'คิน,มอล'คิน) n. หญิงแพศยา,หุ่นไล่กา,รูปหุ่นแปลก ๆ ,แมว,กระต่ายป่า
mod(มอด) adj.,n. (ผู้) เกี่ยวกับแบบเสื้อแปลก
monocyteมีจำนวนมากประมาณ 2-10 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อ หรือ particle ขนาดใหญ่ โดยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งแปลกปลอม (แมคโครฟาจ)
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด
novelty(นอฟ'เวิลที) n. ความใหม่,ความแปลก,เหตุการณ์ใหม่,เรื่องหรือสิ่งใหม่,สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น adj. เกี่ยวกับของใหม่ ๆ แปลก
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล,อย่างยิ่ง,มหันต์,ใหญ่โตมโหาฬาร,มหัศจรรย์,งงงวย,แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous ###A. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
quaint(เควนทฺ) adj. ประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ,ประณีต,ฉลาด,เชี่ยวชาญ., See also: quaintness n.
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
freak(n) ของแปลก,ของประหลาด,ความประหลาด,ความวิตถาร
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
novel(adj) ใหม่,แปลก,แตกต่าง
novelty(n) ความใหม่,ของใหม่,ของแปลก,ประสบการณ์ใหม่
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย
uncanny(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
uncommon(adj) แปลก,ไม่ธรรมดา,ผิดปกติ,เด่น,พิเศษ
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด
weird(adj) พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cognate inclusion; autolithหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
idioblastเซลล์แปลกปลอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
noveltyความแปลกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
antigenแอนติเจน, สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Eliminationปฏิกิริยาการกำจัด,ปล่อยสิ่งแปลกปลอมที่ถูกทำลายแล้วออกไปจากเซลล์ [การแพทย์]
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
originalityความคิดริเริ่ม, ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม นำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ไม่ซ้ำกับของเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
wormหนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alien (adj.) แปลก See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ Syn. strange
crank (adj.) แปลก Syn. eccentric
curious (adj.) แปลก See also: ซึ่งหายาก Syn. odd, strange
curiously (adv.) แปลก Syn. oddly, unusually
odd (adj.) แปลก See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ Syn. strange, bizarre, queer Ops. usual, common
off the wall (idm.) แปลก See also: ประหลาด, ไม่ปกติ
strange (adj.) แปลก See also: ประหลาด, ผิดธรรมดา, ผิดแปลก Syn. abnormal, odd, uncommon
uncanny (adj.) แปลก See also: แปลกจนไม่สามารถอธิบายได้ Syn. weird, mysterious, supernatural
unco (adj.) แปลก
wiggy (adj.) แปลก (คำสแลง) See also: ประหลาด, ชอบกล
funny peculiar (idm.) แปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประหลาด, พิลึก
way-out (n.) แปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประหลาด, ไม่ปกติ Syn. peculiar, unconventional, unusual Ops. conventional, usual
fey (adj.) แปลกSee also: ชอบกล Syn. whimsical
Son of a gun! (sl.) แปลกจัง See also: เหลือเชื่อ
freaky (adj.) แปลกประหลาด Syn. bizarre, eccentric Ops. regular, normal
outlandish (adj.) แปลกประหลาด Syn. bizarre, eccentric, freaky Ops. regular, normal
perverse (adj.) แปลกประหลาด See also: วิปลาส, ผิดธรรมดา
queer (adj.) แปลกประหลาด See also: พิลึก, ผิดธรรมดา Syn. peculiar, strange
rum (sl.) แปลกประหลาด
weird (adj.) แปลกประหลาด See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ Syn. supernatural, unearthly, unnatural Ops. average, normal, typical
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you think it's weird?คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
It's been a very weird nightมันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
You gave me an odd lookคุณมองฉันแปลก
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got a weird, weird sense of humor.คุณได้มีแปลก ความรู้สึก แปลก ของอารมณ์ขัน
As for Andy, he spent that break hunkered in the shade... a strange little smile on his face, watching us drink his beer.สำหรับแอนดี้เขาใช้เวลาที่หยุดพัก hunkered ในที่ร่ม ... รอยยิ้มเล็ก ๆ น้อย ๆ แปลก ๆ บนใบหน้าของเขา ดูเราดื่มเบียร์ของเขา
For about a year before he disappeared... his work became erratic, bent, more bizarre than usual.ประมาณปีนึงก่อนที่เขาจะหายตัวไป งานของเขาเริ่มแย่ แปลก ประหลาดไปจากปกติ
# Let me tell you 'bout it Strange ## ฉันอยากบอกคุณว่ามัน แปลก #
Harry, I hate to agree with Paul, but there's no evidence... to suggest there's anything weird goin' on up there.แฮร์รี่ฉันเกลียดที่จะเห็นด้วยกับ พอล แต่มีหลักฐาน ... เพื่อแสดงให้เห็นมีอะไร แปลก goin 'ขึ้นที่นั่น
Go. Have a great, weird time.ขอให้โชคดี กับช่วงเวลาที่เยี่ยมยอด แปลก และเร่าร้อน
Weird. What happened to your presents?เอะ แปลก ขอขวัญนายหายไปไหนหล่ะ
Different means different.แปลก หมายความว่า แปลก ไง
And I sound different But it's me.เสียงนี้ แปลก ...แต่นี้หนู
Hey, you've got these weird green flakes on your pants.เฮ้ คุณมีเศษเขียว ๆ แปลก ๆ อยู่บนกางเกง
Anything strange happen before this?อะไร แปลก ๆ เกิดขึ้นก่อน นี้
That is one weird, scary dude.เป็นอีกคนแล้ว แปลก น่ากลัว เพื่อนใหม่
Well, that's, uh, not such a surprise.คือว่า นั่นไม่ใช่เรื่อง แปลก เลย เราทราบกันดีว่า การปลูกถ่ายความจำ
The answers are fantastic, disturbing, and a little Strange. ...คำตอบที่ยอดเยี่ยม, รบกวน และเล็ก ๆ น้อย ๆ แปลก แปลก แปลก แปลก
He studies what goes on when giant stars run out of fuel and start to shrink, a process comparable to the collapse of an exhausted marathon runner.วิธีการหน่วยงานที่ แปลก ๆ เช่นหลุมดำ จริงๆอาจฟอร์มในจักรวาล เขาศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้น
Well, that's weird, because he's puking everywhere.เหรอครับ แปลก เขาอ้วกกระจายเลย
No, sire. Not since this morning. Strange.ไม่เลยพะย่ะค่ะ หายไปแต่เช้าแล้ว แปลก ป่านนี้น่าจะอยู่ที่นี่แล้ว
This is an unconventional conversation we're about to have, so I hope you'll protect me on it.นี่มัน แปลก สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันนี้ งั้น ฉันหวังว่าคุณจะ ปกป้องฉันเรื่องนี้
So, oddly, if this hadn't happened, your two greatest accomplishments never would have been created.ดังนั้น แปลก ถ้าสิ่งไม่เคยเกิดขึ้น คุณนั้นสองมีบททดสอบที่ดีในการประสบความสำเร็จ นั้นอาจจะไม่เคยวางแผนไว้
Well, that whole thing with Mason was a little weird yesterday.ดีว่าสิ่งที่ทั้ง เมสัน แปลก ๆ คือเมื่อวานนี้. และ ...
Look, I've been doing this "weirdo, quirky, fabulous,ฟังนะ ฉันเรื่องทำนอง แปลก ประหลาด เริ่ด
Finish imitating these dogs.แปลก ๆ เหรอ ไม่นี่ครับ
Strange, I know, but what do you get the woman who has everything?แปลก ฉันรู้ แต่ จะให้อะไรคนที่มีหมดแล้วได้
Sort of. It's strange you're from Algeria.แปลก นายมาจากแอลจีเรีย
Weird. We're usually more in sync than that.แปลก ปกติพวกเราจะคิดเหมือนกัน
That's weird. It says I'm locked out.แปลก มันบอกว่าฉันถูกบล๊อค
It's weird. It's weird, right?แปลก มันแปลกจริง ๆ ใช่มั๊ย
Weird. So can one of you take me to the library?แปลก มีใครจะพาผม ไปห้องสมุดไหม
Weird, it almost feels like home.แปลก รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
It's strange he's not here.แปลก เขาไม่อยู่ที่นี่
Funny... a submarine remarkably like our own.แปลก เรือดำน้ำอย่างน่าทึ่งเช่นของ เราเอง
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า..
Strange. Yes. Until I remembered what Halig said about the druid girl.แปลก ใช่ จนข้านึกถึง สิ่งที่เฮอริกพูดถึงเด็กหญิงดูอิด
Strange, isn't it, that someone would choose to be named "Dick"?แปลก ใช่มั้ยล่ะ ที่ใครบางคนจะเลือกตั้งชื่อ ให้ตัวเองว่า "อวัยวะเพศชาย"
Strange. Not one trick-or-treater this year.แปลก ไม่เห็นมีเด็กมา ทริค ออร์ ทรีตซักคน
(Chuckles) Curious timing, since our request to reclaim her shares just went out this morning.แปลก.. ในช่วงเวลาที่ เรื่องที่เราเรียกคืนส่วนแบ่งของเธอ
That was weird. I guess I'm just a little nervous about coming over for dinner.แปลกๆ ฉันว่าฉันประหม่านิดหน่อยที่จะมาทานอาหารเย็นที่บ้านคุณ
Did turn a couple of heads.แปลกๆ ดี มีไม่กี่คนที่หันมองฉัน
You know, it's hard growing up without a dad, because you don't have any dude role models, except NFL players and video game characters.แปลกๆ นะ แต่ฉันว่าฉันปวด ขอบคุณพวกนายมาก ขอบคุณนะ ทุกคนเลย
It felt really strange to be at that party.แปลกๆ นะว่ามั้ย ที่ต้องไปปาร์ตี้..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปลก
Back to top